Samenwerking CBS en universiteiten werpt vruchten af

/ Auteur: Jaap van Sandijk
Ton de Waal werd op 6 maart van dit jaar geïnaugureerd als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. De senior methodoloog van CBS bezet sinds juli 2014 de leerstoel ‘Methodologie voor de officiële statistiek, in het bijzonder met betrekking tot integratie van databronnen’. 

Academische kennis

De leerstoel is ingesteld door CBS. Dat wil hiermee efficiënt academische kennis verwerven. Maar het mes snijdt aan twee kanten. ‘CBS is voor de universiteit een waardevolle link met de praktijk’, aldus De Waal. ‘Onderzoekers van de universiteit kunnen hun theoretische kennis toepassen op de praktische cases die CBS biedt. Beide partijen profiteren van de samenwerking.’

Maatschappelijk verhaal

Data-integratie wordt steeds belangrijker, vervolgt De Waal. ‘CBS gebruikt steeds meer externe administratieve bronnen, bijvoorbeeld registers van de Belastingdienst. Ook het aanbod aan big data groeit. Eén van de grote uitdagingen is al deze externe databronnen zodanig te verwerken dat ze voor statistische doeleinden gebruikt kunnen worden én een samenhangend maatschappelijk verhaal opleveren. Want dat is een belangrijke taak van CBS: niet alleen data verwerken, maar ook het verhaal achter de cijfers vertellen.’

Volkstelling

De Waal werkt één dag per week bij het onderdeel Methoden en Technieken van de universiteit. Daar verricht hij onderzoek en begeleidt hij PhD- en masterstudenten bij hun scripties en proefschriften. Ook legt hij hen vanuit CBS concrete uitdagingen voor. Bijvoorbeeld over de volkstelling, die in 2021 wordt gehouden. ‘Wij gebruiken voor de volkstelling externe administratieve databronnen, aangevuld met data uit steekproeven. Daarin zijn we als statistiekbureau koploper in de wereld. Omdat de Europese eisen aan volkstellingen steeds strenger worden, hebben we nieuwe software en nieuwe methoden nodig. Eén van de doelstellingen van deze leerstoel is die nieuwe software en methoden te ontwikkelen.’

'CBS is voor de universiteit een waardevolle link met de praktijk’

Oplossingen

De eerste negen maanden bij de Tilburgse universiteit zijn De Waal uitstekend bevallen. ‘Het doel van deze leerstoel is geavanceerde statistische methoden te ontwikkelen die het mogelijk maken om uit verschillende databronnen een samenhangend verhaal samen te stellen. In hoeverre dat gaat lukken, valt vooraf niet altijd te zeggen. Ik hoop dat we over vijf jaar oplossingen hebben bedacht en geïmplementeerd. Denk bijvoorbeeld aan de volkstelling en het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden. Ook daar zijn nog mogelijkheden voor verdere verbetering waar het de combinatie van databronnen betreft.’