Wat u altijd al wilde weten over de volkstelling 2011

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Eind 2014 verscheen naar aanleiding van de resultaten van de volkstelling 2011 bij CBS de Engelstalige publicatie ‘Dutch Census 2011, Analysis and Methodology’ . Daarin wordt een breed beeld gegeven van de sociaal-demografische en sociaaleconomische situatie in ons land. Ook worden de Nederlandse uitkomsten van de volkstelling 2011 vergeleken met die van andere Europese landen. De methode waarmee de Nederlandse volkstellingsgegevens voor 2011 zijn samengesteld wordt eveneens beschreven.

Zestig mega-tabellen

De gegevens die CBS in het kader van de volkstelling 2011 heeft opgeleverd aan het Europese statistiekbureau Eurostat zijn erg divers. Het zijn onder andere demografische gegevens, beroeps- en opleidingsgegevens en gegevens over de woonsituatie van alle in Nederland woonachtige personen. In de Census Hub, de grote database met volkstellingsinformatie van de Europese landen, heeft Nederland al zijn volkstellingstabellen gecombineerd tot 60 mega-tabellen.

Flink doorpakken

‘Dit project is na 6 jaar succesvol afgerond. De set tabellen is groter en gedetailleerder dan ooit. De kwaliteit van de set tabellen is hoger dan die voor 2001, omdat nu meer gebruik van registers is gemaakt. Er waren ook veel vernieuwingen, onder andere op het gebied van de methodologie. Dat wilden we allemaal graag voor het voetlicht brengen in één boek. Onze ervaring is dat dat ook weer nieuwe opdrachten genereert’, aldus projectleider Eric Schulte Nordholt. Samen met een aantal CBS’ers startte hij in mei 2014 met het schrijven van de zeven hoofdstukken voor het boek over de volkstelling 2011. ‘We hebben flink doorgepakt en in korte tijd veel werk verricht. In het boek zoomen we in op nieuwe aspecten, de meerwaarde van bepaalde informatie en de methodologie.’

‘Dutch Census 2011’ geeft een breed beeld van de sociaal-demografische en sociaaleconomische situatie in Nederland

Expertise

Volgens Schulte Nordholt is Nederland qua aantal inwoners het grootste registerland ter wereld. Andere landen kijken met veel aandacht en belangstelling naar de expertise die ons land heeft. Nog voordat het boek verscheen, kreeg Schulte Nordholt dagelijks vragen van zijn internationale collega’s. Zij zijn geïnteresseerd in hoe CBS bepaalde complexe problemen in de volkstelling heeft opgelost. ‘Zo heeft bijvoorbeeld België geen beroepengegevens kunnen opleveren. IJsland wel, maar de kwaliteit roept vragen op. Ons is dat wel gelukt door een succesvolle combinatie van bronnen.’ De nieuwe publicatie is niet alleen interessant voor collega’s van andere Europese statistische en internationale organisaties, maar ook voor wetenschappers, beleidsmakers, etc.

Verenigde Naties

In 2014 is overigens ook een boek van de Verenigde Naties verschenen over de volkstellingen van 2011 in Europa. De informatie voor dit boek is verzameld door middel van een enorme vragenlijst met meer dan 260 vragen, die aan alle Europese volksvertegenwoordigers zijn gestuurd. Er verschijnt ook nog een ander boek van de Verenigde Naties over de volkstellingen in Europa. Dat boek bevat aanbevelingen voor de volkstellingen van 2021. Deze aanbevelingen zijn van groot belang bij het bepalen van welke tabellen zullen moeten worden samengesteld voor de volkstellingen van 2021 in Europa. De discussies hierover tussen Eurostat en de lidstaten zijn inmiddels begonnen.