Statistische Commissie VN meet duurzaamheidsdoelen

/ Auteur: Carina Fransen
Van 2 tot 6 maart van dit jaar vond in New York de bijeenkomst van de Statistische Commissie van de Verenigde Naties plaats. Deze 56 e ‘StatCom’ werd zeer goed bezocht. Ook CBS was erbij. Een belangrijk onderwerp tijdens de vergaderingen was het meetbaar maken van de internationale doelen voor duurzame ontwikkeling.

Ervaringen uitwisselen

De StatCom telde dit jaar zo’n zeshonderd deelnemers. Naast de 24 leden van de statistische commissie – Directeuren-Generaal van statistiekbureaus – waren de hoogste bazen van andere statistiekbureaus en vertegenwoordigers van VN-lidstaten aanwezig. Ook afgevaardigden van niet-lidstaten waren er. CBS is één van de 24 leden en was vertegenwoordigd door Directeur-Generaal Tjark Tjin-A-Tsoi, zijn plaatsvervanger Bert Kroese en hoofd internationale zaken Carina Fransen. Tijdens de vier vergaderdagen zijn ongeveer 30 statistische thema’s en dossiers besproken, naast de vele ‘side-events’. De StatCom biedt een unieke gelegenheid om met statistische experts over de hele wereld ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen.

Milleniumdoelen

In 2015 lopen de millenniumdoelen af. Binnen de Verenigde Naties wordt op hoog politiek niveau onderhandeld over het vervolg daarop: de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) voor de periode 2015 tot 2030. In dat kader is onder andere een aanbevelingsrapport verschenen van Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Er wordt ingezet op zeventien doelen en 169 subdoelen voor de duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en milieugebied. De doelen variëren van een einde aan de wereldwijde armoede maken tot bescherming van het regenwoud.

Landen erkenden en omarmden het politieke en humanitaire belang van duurzame ontwikkelingsdoelen

Expertise

Om de doelen te kunnen meten en rapporteren, zijn de statistiekbureaus nodig. Daarvoor moet een raamwerk van samenhangende statistische indicatoren op economisch, sociaal en milieugebied worden ontwikkeld. Om de parallelle processen in politiek en statistiek goed vorm te geven en de belangrijke rol van statistische expertise bij het ontwikkelen van het raamwerk te verzekeren, heeft de StatCom al in 2013 een ‘chair group’ opgericht. Het belangrijkste agendapunt van de StatCom 2015 was dan ook het meetbaar maken van de nieuwe duurzaamheidsdoelen met daaraan gekoppeld de aanbevelingen die de ‘chair group’ daarvoor had gedaan.

Constructief

De stemming in de StatCom was constructief. Landen erkenden en omarmden het politieke en humanitaire belang van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Zij benadrukten echter dat het aantal indicatoren beheersbaar en handelbaar moet zijn. Zowel de ontwikkelingslanden als de ontwikkelde landen noemden het probleem van ontbrekende data en middelen, die nodig zijn om de gegevens te leveren. De conclusie was dat het aantal indicatoren zoveel mogelijk beperkt moet worden en dat eerst een raamwerk op basis van al beschikbare gegevens moet worden gemaakt. Dat kan dan stapsgewijs uitgebreid worden. De UNSD (statistische divisie van de Verenigde Naties) heeft op basis van deze conclusie met hulp van de ‘chair group’ een rapport gepresenteerd bij de intergouvernementele onderhandelingen (IGN) op 23 maart van dit jaar. Nu gaat een expertgroep, bestaande uit statistiekbureaus en internationale organisaties, het raamwerk verder ontwikkelen. CBS neemt deel aan deze groep. Dit gebeurt in nauw overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nationale Rekeningen

CBS voerde tijdens de StatCom het woord bij de dossiers over Nationale Rekeningen en het systeem van economische milieurekeningen. Het gaf ook commentaar op de revisievoorstellen bij de internationale classificatie van ziekten. Tijdens een ‘side-event’ hield het CBS een presentatie over innovatie en big data, gebieden waarop het bureau aantoonbare successen boekt.