Verklaring van tekens

 niets (blanco)  = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  
 .  =  het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
 0 (0,0)  =  het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
 *  =  voorlopige cijfers
 **  =  nader voorlopige cijfers
 -  =  (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
 2016-2017  =  2016 tot en met 2017
 2016/2017  =  het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
 2016/'17  =  oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
 2004/'05-2016/'17  =  oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17

 

In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgetelde getallen.
Verbeterde cijfers in de staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.