Verklaring van tekens

Verklaring van tekens
TekenBetekenis
niets (blanco)een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
.het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0)het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
*voorlopige cijfers
**nader voorlopige cijfers
-(indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-20172016 tot en met 2017
2016/2017het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017
2016/'17oogstjaar, boekjaar, schooljaar, enz. beginnend in 2016 en eindigend in 2017
2004/'05-2016/'17oogstjaar enz., 2004/'05 tot en met 2016/'17
In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgetelde getallen.
Verbeterde cijfers in de staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.