Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Klimaatsectoren Emissies naar lucht Perioden Emissie broeikasgassen (miljard kg CO2-equivalent)
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 1990 228,9
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2000 225,7
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2010 219,8
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2020 168,9
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2021 172,0
Totaal klimaatsectoren Totaal broeikasgassen 2022* 158,4
Totaal klimaatsectoren Kooldioxide (CO2) 1990 169,4
Totaal klimaatsectoren Kooldioxide (CO2) 2000 177,9
Totaal klimaatsectoren Kooldioxide (CO2) 2010 187,6
Totaal klimaatsectoren Kooldioxide (CO2) 2020 140,9
Totaal klimaatsectoren Kooldioxide (CO2) 2021 144,4
Totaal klimaatsectoren Kooldioxide (CO2) 2022* 132,0
Totaal klimaatsectoren Distikstofoxide (N20) 1990 16,2
Totaal klimaatsectoren Distikstofoxide (N20) 2000 14,4
Totaal klimaatsectoren Distikstofoxide (N20) 2010 7,9
Totaal klimaatsectoren Distikstofoxide (N20) 2020 7,5
Totaal klimaatsectoren Distikstofoxide (N20) 2021 7,2
Totaal klimaatsectoren Distikstofoxide (N20) 2022* 6,9
Totaal klimaatsectoren Methaan (CH4) 1990 36,0
Totaal klimaatsectoren Methaan (CH4) 2000 27,4
Totaal klimaatsectoren Methaan (CH4) 2010 21,9
Totaal klimaatsectoren Methaan (CH4) 2020 19,2
Totaal klimaatsectoren Methaan (CH4) 2021 19,0
Totaal klimaatsectoren Methaan (CH4) 2022* 18,3
Totaal klimaatsectoren F-gassen 1990 7,3
Totaal klimaatsectoren F-gassen 2000 6,0
Totaal klimaatsectoren F-gassen 2010 2,4
Totaal klimaatsectoren F-gassen 2020 1,3
Totaal klimaatsectoren F-gassen 2021 1,4
Totaal klimaatsectoren F-gassen 2022* 1,3
Stationaire bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 1990 195,6
Stationaire bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 2000 186,7
Stationaire bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 2010 180,0
Stationaire bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 2020 139,0
Stationaire bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 2021 142,1
Stationaire bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 2022* 128,9
Stationaire bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 1990 136,5
Stationaire bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2000 139,4
Stationaire bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2010 148,5
Stationaire bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2020 111,6
Stationaire bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2021 115,1
Stationaire bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2022* 103,0
Stationaire bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 1990 16,1
Stationaire bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2000 14,1
Stationaire bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2010 7,6
Stationaire bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2020 7,3
Stationaire bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2021 7,0
Stationaire bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2022* 6,7
Stationaire bronnen; totaal Methaan (CH4) 1990 35,8
Stationaire bronnen; totaal Methaan (CH4) 2000 27,3
Stationaire bronnen; totaal Methaan (CH4) 2010 21,8
Stationaire bronnen; totaal Methaan (CH4) 2020 19,1
Stationaire bronnen; totaal Methaan (CH4) 2021 18,9
Stationaire bronnen; totaal Methaan (CH4) 2022* 18,2
Stationaire bronnen; totaal F-gassen 1990 7,3
Stationaire bronnen; totaal F-gassen 2000 5,9
Stationaire bronnen; totaal F-gassen 2010 2,0
Stationaire bronnen; totaal F-gassen 2020 1,0
Stationaire bronnen; totaal F-gassen 2021 1,1
Stationaire bronnen; totaal F-gassen 2022* 1,0
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 1990 39,6
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2000 48,4
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2010 52,0
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2020 32,5
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2021 32,4
Elektriciteit Totaal broeikasgassen 2022* 30,7
Elektriciteit Kooldioxide (CO2) 1990 39,5
Elektriciteit Kooldioxide (CO2) 2000 48,2
Elektriciteit Kooldioxide (CO2) 2010 51,8
Elektriciteit Kooldioxide (CO2) 2020 32,3
Elektriciteit Kooldioxide (CO2) 2021 32,2
Elektriciteit Kooldioxide (CO2) 2022* 30,4
Elektriciteit Distikstofoxide (N20) 1990 0,1
Elektriciteit Distikstofoxide (N20) 2000 0,1
Elektriciteit Distikstofoxide (N20) 2010 0,1
Elektriciteit Distikstofoxide (N20) 2020 0,1
Elektriciteit Distikstofoxide (N20) 2021 0,1
Elektriciteit Distikstofoxide (N20) 2022* 0,1
Elektriciteit Methaan (CH4) 1990 0,0
Elektriciteit Methaan (CH4) 2000 0,1
Elektriciteit Methaan (CH4) 2010 0,1
Elektriciteit Methaan (CH4) 2020 0,1
Elektriciteit Methaan (CH4) 2021 0,1
Elektriciteit Methaan (CH4) 2022* 0,1
Elektriciteit F-gassen 1990 0,0
Elektriciteit F-gassen 2000 0,0
Elektriciteit F-gassen 2010 0,0
Elektriciteit F-gassen 2020 0,0
Elektriciteit F-gassen 2021 0,0
Elektriciteit F-gassen 2022* 0,0
Industrie Totaal broeikasgassen 1990 87,0
Industrie Totaal broeikasgassen 2000 74,6
Industrie Totaal broeikasgassen 2010 59,7
Industrie Totaal broeikasgassen 2020 53,7
Industrie Totaal broeikasgassen 2021 54,0
Industrie Totaal broeikasgassen 2022* 49,8
Industrie Kooldioxide (CO2) 1990 54,4
Industrie Kooldioxide (CO2) 2000 49,6
Industrie Kooldioxide (CO2) 2010 49,1
Industrie Kooldioxide (CO2) 2020 46,9
Industrie Kooldioxide (CO2) 2021 47,4
Industrie Kooldioxide (CO2) 2022* 43,8
Industrie Distikstofoxide (N20) 1990 7,1
Industrie Distikstofoxide (N20) 2000 7,0
Industrie Distikstofoxide (N20) 2010 2,2
Industrie Distikstofoxide (N20) 2020 2,0
Industrie Distikstofoxide (N20) 2021 1,9
Industrie Distikstofoxide (N20) 2022* 1,6
Industrie Methaan (CH4) 1990 18,3
Industrie Methaan (CH4) 2000 12,2
Industrie Methaan (CH4) 2010 6,4
Industrie Methaan (CH4) 2020 3,8
Industrie Methaan (CH4) 2021 3,7
Industrie Methaan (CH4) 2022* 3,5
Industrie F-gassen 1990 7,3
Industrie F-gassen 2000 5,9
Industrie F-gassen 2010 2,0
Industrie F-gassen 2020 1,0
Industrie F-gassen 2021 1,1
Industrie F-gassen 2022* 1,0
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal broeikasgassen 1990 4,5
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal broeikasgassen 2000 3,1
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal broeikasgassen 2010 3,0
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal broeikasgassen 2020 2,0
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal broeikasgassen 2021 1,9
06 Winning van aardolie en aardgas Totaal broeikasgassen 2022* 1,8
06 Winning van aardolie en aardgas Kooldioxide (CO2) 1990 2,3
06 Winning van aardolie en aardgas Kooldioxide (CO2) 2000 2,0
06 Winning van aardolie en aardgas Kooldioxide (CO2) 2010 2,1
06 Winning van aardolie en aardgas Kooldioxide (CO2) 2020 1,5
06 Winning van aardolie en aardgas Kooldioxide (CO2) 2021 1,4
06 Winning van aardolie en aardgas Kooldioxide (CO2) 2022* 1,4
06 Winning van aardolie en aardgas Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas Methaan (CH4) 1990 2,2
06 Winning van aardolie en aardgas Methaan (CH4) 2000 1,0
06 Winning van aardolie en aardgas Methaan (CH4) 2010 0,9
06 Winning van aardolie en aardgas Methaan (CH4) 2020 0,5
06 Winning van aardolie en aardgas Methaan (CH4) 2021 0,4
06 Winning van aardolie en aardgas Methaan (CH4) 2022* 0,4
06 Winning van aardolie en aardgas F-gassen 1990 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas F-gassen 2000 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas F-gassen 2010 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas F-gassen 2020 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas F-gassen 2021 0,0
06 Winning van aardolie en aardgas F-gassen 2022* 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal broeikasgassen 1990 17,1
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal broeikasgassen 2000 13,3
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal broeikasgassen 2010 8,5
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal broeikasgassen 2020 6,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal broeikasgassen 2021 6,6
E Waterbedrijven en afvalbeheer Totaal broeikasgassen 2022* 6,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kooldioxide (CO2) 1990 0,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kooldioxide (CO2) 2000 1,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kooldioxide (CO2) 2010 2,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kooldioxide (CO2) 2020 3,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kooldioxide (CO2) 2021 3,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Kooldioxide (CO2) 2022* 3,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Distikstofoxide (N20) 1990 0,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer Distikstofoxide (N20) 2000 0,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer Distikstofoxide (N20) 2010 0,8
E Waterbedrijven en afvalbeheer Distikstofoxide (N20) 2020 0,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer Distikstofoxide (N20) 2021 0,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer Distikstofoxide (N20) 2022* 0,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer Methaan (CH4) 1990 15,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer Methaan (CH4) 2000 10,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer Methaan (CH4) 2010 5,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Methaan (CH4) 2020 2,9
E Waterbedrijven en afvalbeheer Methaan (CH4) 2021 2,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer Methaan (CH4) 2022* 2,6
E Waterbedrijven en afvalbeheer F-gassen 1990 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer F-gassen 2000 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer F-gassen 2010 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer F-gassen 2020 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer F-gassen 2021 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer F-gassen 2022* 0,0
192 Aardolie-industrie Totaal broeikasgassen 1990 11,1
192 Aardolie-industrie Totaal broeikasgassen 2000 12,4
192 Aardolie-industrie Totaal broeikasgassen 2010 10,6
192 Aardolie-industrie Totaal broeikasgassen 2020 10,0
192 Aardolie-industrie Totaal broeikasgassen 2021 10,5
192 Aardolie-industrie Totaal broeikasgassen 2022* 10,5
192 Aardolie-industrie Kooldioxide (CO2) 1990 11,0
192 Aardolie-industrie Kooldioxide (CO2) 2000 12,4
192 Aardolie-industrie Kooldioxide (CO2) 2010 10,6
192 Aardolie-industrie Kooldioxide (CO2) 2020 10,0
192 Aardolie-industrie Kooldioxide (CO2) 2021 10,5
192 Aardolie-industrie Kooldioxide (CO2) 2022* 10,4
192 Aardolie-industrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
192 Aardolie-industrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
192 Aardolie-industrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
192 Aardolie-industrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
192 Aardolie-industrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
192 Aardolie-industrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
192 Aardolie-industrie Methaan (CH4) 1990 0,0
192 Aardolie-industrie Methaan (CH4) 2000 0,0
192 Aardolie-industrie Methaan (CH4) 2010 0,0
192 Aardolie-industrie Methaan (CH4) 2020 0,0
192 Aardolie-industrie Methaan (CH4) 2021 0,0
192 Aardolie-industrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
192 Aardolie-industrie F-gassen 1990 0,0
192 Aardolie-industrie F-gassen 2000 0,0
192 Aardolie-industrie F-gassen 2010 0,0
192 Aardolie-industrie F-gassen 2020 0,0
192 Aardolie-industrie F-gassen 2021 0,0
192 Aardolie-industrie F-gassen 2022* 0,0
Cokesfabrieken Totaal broeikasgassen 1990 1,0
Cokesfabrieken Totaal broeikasgassen 2000 0,8
Cokesfabrieken Totaal broeikasgassen 2010 1,5
Cokesfabrieken Totaal broeikasgassen 2020 1,2
Cokesfabrieken Totaal broeikasgassen 2021 1,2
Cokesfabrieken Totaal broeikasgassen 2022* 1,4
Cokesfabrieken Kooldioxide (CO2) 1990 1,0
Cokesfabrieken Kooldioxide (CO2) 2000 0,8
Cokesfabrieken Kooldioxide (CO2) 2010 1,5
Cokesfabrieken Kooldioxide (CO2) 2020 1,2
Cokesfabrieken Kooldioxide (CO2) 2021 1,2
Cokesfabrieken Kooldioxide (CO2) 2022* 1,4
Cokesfabrieken Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
Cokesfabrieken Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
Cokesfabrieken Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
Cokesfabrieken Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
Cokesfabrieken Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
Cokesfabrieken Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
Cokesfabrieken Methaan (CH4) 1990 0,0
Cokesfabrieken Methaan (CH4) 2000 0,0
Cokesfabrieken Methaan (CH4) 2010 0,0
Cokesfabrieken Methaan (CH4) 2020 0,0
Cokesfabrieken Methaan (CH4) 2021 0,0
Cokesfabrieken Methaan (CH4) 2022* 0,0
Cokesfabrieken F-gassen 1990 0,0
Cokesfabrieken F-gassen 2000 0,0
Cokesfabrieken F-gassen 2010 0,0
Cokesfabrieken F-gassen 2020 0,0
Cokesfabrieken F-gassen 2021 0,0
Cokesfabrieken F-gassen 2022* 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 1990 4,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 2000 4,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 2010 3,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 2020 3,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 2021 3,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 2022* 3,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 1990 4,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 2000 4,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 2010 3,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 2020 3,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 2021 3,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 2022* 3,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Methaan (CH4) 1990 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Methaan (CH4) 2000 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Methaan (CH4) 2010 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Methaan (CH4) 2020 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Methaan (CH4) 2021 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie F-gassen 1990 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie F-gassen 2000 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie F-gassen 2010 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie F-gassen 2020 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie F-gassen 2021 0,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie F-gassen 2022* 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal broeikasgassen 1990 0,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal broeikasgassen 2000 0,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal broeikasgassen 2010 0,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal broeikasgassen 2020 0,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal broeikasgassen 2021 0,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Totaal broeikasgassen 2022* 0,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Kooldioxide (CO2) 1990 0,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Kooldioxide (CO2) 2000 0,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Kooldioxide (CO2) 2010 0,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Kooldioxide (CO2) 2020 0,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Kooldioxide (CO2) 2021 0,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Kooldioxide (CO2) 2022* 0,1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Methaan (CH4) 1990 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Methaan (CH4) 2000 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Methaan (CH4) 2010 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Methaan (CH4) 2020 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Methaan (CH4) 2021 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie F-gassen 1990 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie F-gassen 2000 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie F-gassen 2010 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie F-gassen 2020 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie F-gassen 2021 0,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie F-gassen 2022* 0,0
16 Houtindustrie Totaal broeikasgassen 1990 0,1
16 Houtindustrie Totaal broeikasgassen 2000 0,1
16 Houtindustrie Totaal broeikasgassen 2010 0,0
16 Houtindustrie Totaal broeikasgassen 2020 0,0
16 Houtindustrie Totaal broeikasgassen 2021 0,0
16 Houtindustrie Totaal broeikasgassen 2022* 0,0
16 Houtindustrie Kooldioxide (CO2) 1990 0,1
16 Houtindustrie Kooldioxide (CO2) 2000 0,1
16 Houtindustrie Kooldioxide (CO2) 2010 0,0
16 Houtindustrie Kooldioxide (CO2) 2020 0,0
16 Houtindustrie Kooldioxide (CO2) 2021 0,0
16 Houtindustrie Kooldioxide (CO2) 2022* 0,0
16 Houtindustrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
16 Houtindustrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
16 Houtindustrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
16 Houtindustrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
16 Houtindustrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
16 Houtindustrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
16 Houtindustrie Methaan (CH4) 1990 0,0
16 Houtindustrie Methaan (CH4) 2000 0,0
16 Houtindustrie Methaan (CH4) 2010 0,0
16 Houtindustrie Methaan (CH4) 2020 0,0
16 Houtindustrie Methaan (CH4) 2021 0,0
16 Houtindustrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
16 Houtindustrie F-gassen 1990 0,0
16 Houtindustrie F-gassen 2000 0,0
16 Houtindustrie F-gassen 2010 0,0
16 Houtindustrie F-gassen 2020 0,0
16 Houtindustrie F-gassen 2021 0,0
16 Houtindustrie F-gassen 2022* 0,0
17 Papierindustrie Totaal broeikasgassen 1990 1,7
17 Papierindustrie Totaal broeikasgassen 2000 1,4
17 Papierindustrie Totaal broeikasgassen 2010 1,1
17 Papierindustrie Totaal broeikasgassen 2020 0,8
17 Papierindustrie Totaal broeikasgassen 2021 0,9
17 Papierindustrie Totaal broeikasgassen 2022* 0,8
17 Papierindustrie Kooldioxide (CO2) 1990 1,7
17 Papierindustrie Kooldioxide (CO2) 2000 1,4
17 Papierindustrie Kooldioxide (CO2) 2010 1,1
17 Papierindustrie Kooldioxide (CO2) 2020 0,8
17 Papierindustrie Kooldioxide (CO2) 2021 0,9
17 Papierindustrie Kooldioxide (CO2) 2022* 0,8
17 Papierindustrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
17 Papierindustrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
17 Papierindustrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
17 Papierindustrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
17 Papierindustrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
17 Papierindustrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
17 Papierindustrie Methaan (CH4) 1990 0,0
17 Papierindustrie Methaan (CH4) 2000 0,0
17 Papierindustrie Methaan (CH4) 2010 0,0
17 Papierindustrie Methaan (CH4) 2020 0,0
17 Papierindustrie Methaan (CH4) 2021 0,0
17 Papierindustrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
17 Papierindustrie F-gassen 1990 0,0
17 Papierindustrie F-gassen 2000 0,0
17 Papierindustrie F-gassen 2010 0,0
17 Papierindustrie F-gassen 2020 0,0
17 Papierindustrie F-gassen 2021 0,0
17 Papierindustrie F-gassen 2022* 0,0
18 Grafische industrie Totaal broeikasgassen 1990 0,0
18 Grafische industrie Totaal broeikasgassen 2000 0,2
18 Grafische industrie Totaal broeikasgassen 2010 0,1
18 Grafische industrie Totaal broeikasgassen 2020 0,0
18 Grafische industrie Totaal broeikasgassen 2021 0,0
18 Grafische industrie Totaal broeikasgassen 2022* 0,0
18 Grafische industrie Kooldioxide (CO2) 1990 0,0
18 Grafische industrie Kooldioxide (CO2) 2000 0,2
18 Grafische industrie Kooldioxide (CO2) 2010 0,1
18 Grafische industrie Kooldioxide (CO2) 2020 0,0
18 Grafische industrie Kooldioxide (CO2) 2021 0,0
18 Grafische industrie Kooldioxide (CO2) 2022* 0,0
18 Grafische industrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
18 Grafische industrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
18 Grafische industrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
18 Grafische industrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
18 Grafische industrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
18 Grafische industrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
18 Grafische industrie Methaan (CH4) 1990 0,0
18 Grafische industrie Methaan (CH4) 2000 0,0
18 Grafische industrie Methaan (CH4) 2010 0,0
18 Grafische industrie Methaan (CH4) 2020 0,0
18 Grafische industrie Methaan (CH4) 2021 0,0
18 Grafische industrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
18 Grafische industrie F-gassen 1990 0,0
18 Grafische industrie F-gassen 2000 0,0
18 Grafische industrie F-gassen 2010 0,0
18 Grafische industrie F-gassen 2020 0,0
18 Grafische industrie F-gassen 2021 0,0
18 Grafische industrie F-gassen 2022* 0,0
201 Basischemie Totaal broeikasgassen 1990 32,4
201 Basischemie Totaal broeikasgassen 2000 24,4
201 Basischemie Totaal broeikasgassen 2010 19,4
201 Basischemie Totaal broeikasgassen 2020 20,1
201 Basischemie Totaal broeikasgassen 2021 19,6
201 Basischemie Totaal broeikasgassen 2022* 16,5
201 Basischemie Kooldioxide (CO2) 1990 21,0
201 Basischemie Kooldioxide (CO2) 2000 14,9
201 Basischemie Kooldioxide (CO2) 2010 17,1
201 Basischemie Kooldioxide (CO2) 2020 18,5
201 Basischemie Kooldioxide (CO2) 2021 18,0
201 Basischemie Kooldioxide (CO2) 2022* 15,4
201 Basischemie Distikstofoxide (N20) 1990 6,3
201 Basischemie Distikstofoxide (N20) 2000 6,1
201 Basischemie Distikstofoxide (N20) 2010 1,4
201 Basischemie Distikstofoxide (N20) 2020 1,1
201 Basischemie Distikstofoxide (N20) 2021 0,9
201 Basischemie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,6
201 Basischemie Methaan (CH4) 1990 0,3
201 Basischemie Methaan (CH4) 2000 0,3
201 Basischemie Methaan (CH4) 2010 0,4
201 Basischemie Methaan (CH4) 2020 0,4
201 Basischemie Methaan (CH4) 2021 0,4
201 Basischemie Methaan (CH4) 2022* 0,4
201 Basischemie F-gassen 1990 4,7
201 Basischemie F-gassen 2000 3,0
201 Basischemie F-gassen 2010 0,6
201 Basischemie F-gassen 2020 0,1
201 Basischemie F-gassen 2021 0,3
201 Basischemie F-gassen 2022* 0,2
Overige chemie, farmaceutische industrie Totaal broeikasgassen 1990 0,5
Overige chemie, farmaceutische industrie Totaal broeikasgassen 2000 0,8
Overige chemie, farmaceutische industrie Totaal broeikasgassen 2010 0,5
Overige chemie, farmaceutische industrie Totaal broeikasgassen 2020 0,4
Overige chemie, farmaceutische industrie Totaal broeikasgassen 2021 0,4
Overige chemie, farmaceutische industrie Totaal broeikasgassen 2022* 0,4
Overige chemie, farmaceutische industrie Kooldioxide (CO2) 1990 0,5
Overige chemie, farmaceutische industrie Kooldioxide (CO2) 2000 0,8
Overige chemie, farmaceutische industrie Kooldioxide (CO2) 2010 0,5
Overige chemie, farmaceutische industrie Kooldioxide (CO2) 2020 0,4
Overige chemie, farmaceutische industrie Kooldioxide (CO2) 2021 0,4
Overige chemie, farmaceutische industrie Kooldioxide (CO2) 2022* 0,4
Overige chemie, farmaceutische industrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Methaan (CH4) 1990 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Methaan (CH4) 2000 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Methaan (CH4) 2010 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Methaan (CH4) 2020 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Methaan (CH4) 2021 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie F-gassen 1990 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie F-gassen 2000 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie F-gassen 2010 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie F-gassen 2020 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie F-gassen 2021 0,0
Overige chemie, farmaceutische industrie F-gassen 2022* 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Totaal broeikasgassen 1990 3,0
23 Bouwmaterialenindustrie Totaal broeikasgassen 2000 2,7
23 Bouwmaterialenindustrie Totaal broeikasgassen 2010 2,0
23 Bouwmaterialenindustrie Totaal broeikasgassen 2020 1,4
23 Bouwmaterialenindustrie Totaal broeikasgassen 2021 1,4
23 Bouwmaterialenindustrie Totaal broeikasgassen 2022* 1,4
23 Bouwmaterialenindustrie Kooldioxide (CO2) 1990 3,0
23 Bouwmaterialenindustrie Kooldioxide (CO2) 2000 2,6
23 Bouwmaterialenindustrie Kooldioxide (CO2) 2010 2,0
23 Bouwmaterialenindustrie Kooldioxide (CO2) 2020 1,4
23 Bouwmaterialenindustrie Kooldioxide (CO2) 2021 1,4
23 Bouwmaterialenindustrie Kooldioxide (CO2) 2022* 1,4
23 Bouwmaterialenindustrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Methaan (CH4) 1990 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Methaan (CH4) 2000 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Methaan (CH4) 2010 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Methaan (CH4) 2020 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Methaan (CH4) 2021 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie F-gassen 1990 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie F-gassen 2000 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie F-gassen 2010 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie F-gassen 2020 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie F-gassen 2021 0,0
23 Bouwmaterialenindustrie F-gassen 2022* 0,0
24 Basismetaalindustrie Totaal broeikasgassen 1990 8,9
24 Basismetaalindustrie Totaal broeikasgassen 2000 7,1
24 Basismetaalindustrie Totaal broeikasgassen 2010 5,5
24 Basismetaalindustrie Totaal broeikasgassen 2020 4,9
24 Basismetaalindustrie Totaal broeikasgassen 2021 5,1
24 Basismetaalindustrie Totaal broeikasgassen 2022* 4,7
24 Basismetaalindustrie Kooldioxide (CO2) 1990 6,5
24 Basismetaalindustrie Kooldioxide (CO2) 2000 5,6
24 Basismetaalindustrie Kooldioxide (CO2) 2010 5,4
24 Basismetaalindustrie Kooldioxide (CO2) 2020 4,9
24 Basismetaalindustrie Kooldioxide (CO2) 2021 5,1
24 Basismetaalindustrie Kooldioxide (CO2) 2022* 4,6
24 Basismetaalindustrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
24 Basismetaalindustrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
24 Basismetaalindustrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
24 Basismetaalindustrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
24 Basismetaalindustrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
24 Basismetaalindustrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
24 Basismetaalindustrie Methaan (CH4) 1990 0,0
24 Basismetaalindustrie Methaan (CH4) 2000 0,0
24 Basismetaalindustrie Methaan (CH4) 2010 0,0
24 Basismetaalindustrie Methaan (CH4) 2020 0,0
24 Basismetaalindustrie Methaan (CH4) 2021 0,0
24 Basismetaalindustrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
24 Basismetaalindustrie F-gassen 1990 2,4
24 Basismetaalindustrie F-gassen 2000 1,5
24 Basismetaalindustrie F-gassen 2010 0,1
24 Basismetaalindustrie F-gassen 2020 0,0
24 Basismetaalindustrie F-gassen 2021 0,0
24 Basismetaalindustrie F-gassen 2022* 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Totaal broeikasgassen 1990 1,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Totaal broeikasgassen 2000 1,2
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Totaal broeikasgassen 2010 1,1
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Totaal broeikasgassen 2020 0,6
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Totaal broeikasgassen 2021 0,6
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Totaal broeikasgassen 2022* 0,5
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Kooldioxide (CO2) 1990 1,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Kooldioxide (CO2) 2000 1,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Kooldioxide (CO2) 2010 0,9
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Kooldioxide (CO2) 2020 0,5
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Kooldioxide (CO2) 2021 0,6
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Kooldioxide (CO2) 2022* 0,4
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Methaan (CH4) 1990 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Methaan (CH4) 2000 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Methaan (CH4) 2010 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Methaan (CH4) 2020 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Methaan (CH4) 2021 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie F-gassen 1990 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie F-gassen 2000 0,2
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie F-gassen 2010 0,2
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie F-gassen 2020 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie F-gassen 2021 0,0
25-28 Metaalprod.- en machine-industrie F-gassen 2022* 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 1990 0,2
29-30 Transportmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 2000 0,2
29-30 Transportmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 2010 0,2
29-30 Transportmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 2020 0,1
29-30 Transportmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 2021 0,1
29-30 Transportmiddelenindustrie Totaal broeikasgassen 2022* 0,1
29-30 Transportmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 1990 0,2
29-30 Transportmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 2000 0,2
29-30 Transportmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 2010 0,2
29-30 Transportmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 2020 0,1
29-30 Transportmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 2021 0,1
29-30 Transportmiddelenindustrie Kooldioxide (CO2) 2022* 0,1
29-30 Transportmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Methaan (CH4) 1990 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Methaan (CH4) 2000 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Methaan (CH4) 2010 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Methaan (CH4) 2020 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Methaan (CH4) 2021 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie F-gassen 1990 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie F-gassen 2000 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie F-gassen 2010 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie F-gassen 2020 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie F-gassen 2021 0,0
29-30 Transportmiddelenindustrie F-gassen 2022* 0,0
22, 31-32 Overige industrie Totaal broeikasgassen 1990 0,6
22, 31-32 Overige industrie Totaal broeikasgassen 2000 1,5
22, 31-32 Overige industrie Totaal broeikasgassen 2010 1,6
22, 31-32 Overige industrie Totaal broeikasgassen 2020 1,2
22, 31-32 Overige industrie Totaal broeikasgassen 2021 1,2
22, 31-32 Overige industrie Totaal broeikasgassen 2022* 1,1
22, 31-32 Overige industrie Kooldioxide (CO2) 1990 0,3
22, 31-32 Overige industrie Kooldioxide (CO2) 2000 0,4
22, 31-32 Overige industrie Kooldioxide (CO2) 2010 0,4
22, 31-32 Overige industrie Kooldioxide (CO2) 2020 0,3
22, 31-32 Overige industrie Kooldioxide (CO2) 2021 0,4
22, 31-32 Overige industrie Kooldioxide (CO2) 2022* 0,3
22, 31-32 Overige industrie Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
22, 31-32 Overige industrie Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
22, 31-32 Overige industrie Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
22, 31-32 Overige industrie Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
22, 31-32 Overige industrie Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
22, 31-32 Overige industrie Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
22, 31-32 Overige industrie Methaan (CH4) 1990 0,0
22, 31-32 Overige industrie Methaan (CH4) 2000 0,0
22, 31-32 Overige industrie Methaan (CH4) 2010 0,0
22, 31-32 Overige industrie Methaan (CH4) 2020 0,0
22, 31-32 Overige industrie Methaan (CH4) 2021 0,0
22, 31-32 Overige industrie Methaan (CH4) 2022* 0,0
22, 31-32 Overige industrie F-gassen 1990 0,2
22, 31-32 Overige industrie F-gassen 2000 1,1
22, 31-32 Overige industrie F-gassen 2010 1,2
22, 31-32 Overige industrie F-gassen 2020 0,8
22, 31-32 Overige industrie F-gassen 2021 0,8
22, 31-32 Overige industrie F-gassen 2022* 0,8
F Bouwnijverheid Totaal broeikasgassen 1990 0,5
F Bouwnijverheid Totaal broeikasgassen 2000 0,7
F Bouwnijverheid Totaal broeikasgassen 2010 0,8
F Bouwnijverheid Totaal broeikasgassen 2020 0,5
F Bouwnijverheid Totaal broeikasgassen 2021 0,5
F Bouwnijverheid Totaal broeikasgassen 2022* 0,5
F Bouwnijverheid Kooldioxide (CO2) 1990 0,5
F Bouwnijverheid Kooldioxide (CO2) 2000 0,7
F Bouwnijverheid Kooldioxide (CO2) 2010 0,8
F Bouwnijverheid Kooldioxide (CO2) 2020 0,5
F Bouwnijverheid Kooldioxide (CO2) 2021 0,5
F Bouwnijverheid Kooldioxide (CO2) 2022* 0,5
F Bouwnijverheid Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
F Bouwnijverheid Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
F Bouwnijverheid Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
F Bouwnijverheid Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
F Bouwnijverheid Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
F Bouwnijverheid Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
F Bouwnijverheid Methaan (CH4) 1990 0,0
F Bouwnijverheid Methaan (CH4) 2000 0,0
F Bouwnijverheid Methaan (CH4) 2010 0,0
F Bouwnijverheid Methaan (CH4) 2020 0,0
F Bouwnijverheid Methaan (CH4) 2021 0,0
F Bouwnijverheid Methaan (CH4) 2022* 0,0
F Bouwnijverheid F-gassen 1990 0,0
F Bouwnijverheid F-gassen 2000 0,0
F Bouwnijverheid F-gassen 2010 0,0
F Bouwnijverheid F-gassen 2020 0,0
F Bouwnijverheid F-gassen 2021 0,0
F Bouwnijverheid F-gassen 2022* 0,0
01 Landbouw (stationaire bronnen) Totaal broeikasgassen 1990 32,6
01 Landbouw (stationaire bronnen) Totaal broeikasgassen 2000 28,1
01 Landbouw (stationaire bronnen) Totaal broeikasgassen 2010 28,8
01 Landbouw (stationaire bronnen) Totaal broeikasgassen 2020 26,5
01 Landbouw (stationaire bronnen) Totaal broeikasgassen 2021 26,6
01 Landbouw (stationaire bronnen) Totaal broeikasgassen 2022* 23,9
01 Landbouw (stationaire bronnen) Kooldioxide (CO2) 1990 8,0
01 Landbouw (stationaire bronnen) Kooldioxide (CO2) 2000 7,6
01 Landbouw (stationaire bronnen) Kooldioxide (CO2) 2010 9,7
01 Landbouw (stationaire bronnen) Kooldioxide (CO2) 2020 7,4
01 Landbouw (stationaire bronnen) Kooldioxide (CO2) 2021 7,8
01 Landbouw (stationaire bronnen) Kooldioxide (CO2) 2022* 5,5
01 Landbouw (stationaire bronnen) Distikstofoxide (N20) 1990 8,3
01 Landbouw (stationaire bronnen) Distikstofoxide (N20) 2000 6,6
01 Landbouw (stationaire bronnen) Distikstofoxide (N20) 2010 4,8
01 Landbouw (stationaire bronnen) Distikstofoxide (N20) 2020 4,7
01 Landbouw (stationaire bronnen) Distikstofoxide (N20) 2021 4,6
01 Landbouw (stationaire bronnen) Distikstofoxide (N20) 2022* 4,6
01 Landbouw (stationaire bronnen) Methaan (CH4) 1990 16,3
01 Landbouw (stationaire bronnen) Methaan (CH4) 2000 13,8
01 Landbouw (stationaire bronnen) Methaan (CH4) 2010 14,2
01 Landbouw (stationaire bronnen) Methaan (CH4) 2020 14,3
01 Landbouw (stationaire bronnen) Methaan (CH4) 2021 14,2
01 Landbouw (stationaire bronnen) Methaan (CH4) 2022* 13,8
01 Landbouw (stationaire bronnen) F-gassen 1990 0,0
01 Landbouw (stationaire bronnen) F-gassen 2000 0,0
01 Landbouw (stationaire bronnen) F-gassen 2010 0,0
01 Landbouw (stationaire bronnen) F-gassen 2020 0,0
01 Landbouw (stationaire bronnen) F-gassen 2021 0,0
01 Landbouw (stationaire bronnen) F-gassen 2022* 0,0
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 1990 30,1
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2000 30,0
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2010 34,4
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2020 22,1
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2021 24,8
Gebouwde omgeving Totaal broeikasgassen 2022* 20,1
Gebouwde omgeving Kooldioxide (CO2) 1990 28,9
Gebouwde omgeving Kooldioxide (CO2) 2000 28,7
Gebouwde omgeving Kooldioxide (CO2) 2010 33,1
Gebouwde omgeving Kooldioxide (CO2) 2020 21,1
Gebouwde omgeving Kooldioxide (CO2) 2021 23,8
Gebouwde omgeving Kooldioxide (CO2) 2022* 19,1
Gebouwde omgeving Distikstofoxide (N20) 1990 0,5
Gebouwde omgeving Distikstofoxide (N20) 2000 0,4
Gebouwde omgeving Distikstofoxide (N20) 2010 0,4
Gebouwde omgeving Distikstofoxide (N20) 2020 0,4
Gebouwde omgeving Distikstofoxide (N20) 2021 0,4
Gebouwde omgeving Distikstofoxide (N20) 2022* 0,4
Gebouwde omgeving Methaan (CH4) 1990 0,8
Gebouwde omgeving Methaan (CH4) 2000 0,9
Gebouwde omgeving Methaan (CH4) 2010 0,9
Gebouwde omgeving Methaan (CH4) 2020 0,6
Gebouwde omgeving Methaan (CH4) 2021 0,7
Gebouwde omgeving Methaan (CH4) 2022* 0,6
Gebouwde omgeving F-gassen 1990 0,0
Gebouwde omgeving F-gassen 2000 0,0
Gebouwde omgeving F-gassen 2010 0,0
Gebouwde omgeving F-gassen 2020 0,0
Gebouwde omgeving F-gassen 2021 0,0
Gebouwde omgeving F-gassen 2022* 0,0
Particulier huishouden Totaal broeikasgassen 1990 21,6
Particulier huishouden Totaal broeikasgassen 2000 21,3
Particulier huishouden Totaal broeikasgassen 2010 24,1
Particulier huishouden Totaal broeikasgassen 2020 15,7
Particulier huishouden Totaal broeikasgassen 2021 17,9
Particulier huishouden Totaal broeikasgassen 2022* 14,1
Particulier huishouden Kooldioxide (CO2) 1990 20,9
Particulier huishouden Kooldioxide (CO2) 2000 20,7
Particulier huishouden Kooldioxide (CO2) 2010 23,4
Particulier huishouden Kooldioxide (CO2) 2020 15,3
Particulier huishouden Kooldioxide (CO2) 2021 17,4
Particulier huishouden Kooldioxide (CO2) 2022* 13,7
Particulier huishouden Distikstofoxide (N20) 1990 0,1
Particulier huishouden Distikstofoxide (N20) 2000 0,1
Particulier huishouden Distikstofoxide (N20) 2010 0,1
Particulier huishouden Distikstofoxide (N20) 2020 0,1
Particulier huishouden Distikstofoxide (N20) 2021 0,1
Particulier huishouden Distikstofoxide (N20) 2022* 0,1
Particulier huishouden Methaan (CH4) 1990 0,6
Particulier huishouden Methaan (CH4) 2000 0,6
Particulier huishouden Methaan (CH4) 2010 0,6
Particulier huishouden Methaan (CH4) 2020 0,4
Particulier huishouden Methaan (CH4) 2021 0,4
Particulier huishouden Methaan (CH4) 2022* 0,4
Particulier huishouden F-gassen 1990 0,0
Particulier huishouden F-gassen 2000 0,0
Particulier huishouden F-gassen 2010 0,0
Particulier huishouden F-gassen 2020 0,0
Particulier huishouden F-gassen 2021 0,0
Particulier huishouden F-gassen 2022* 0,0
G-U Dienstverlening Totaal broeikasgassen 1990 8,6
G-U Dienstverlening Totaal broeikasgassen 2000 8,6
G-U Dienstverlening Totaal broeikasgassen 2010 10,2
G-U Dienstverlening Totaal broeikasgassen 2020 6,4
G-U Dienstverlening Totaal broeikasgassen 2021 6,9
G-U Dienstverlening Totaal broeikasgassen 2022* 5,9
G-U Dienstverlening Kooldioxide (CO2) 1990 8,0
G-U Dienstverlening Kooldioxide (CO2) 2000 8,0
G-U Dienstverlening Kooldioxide (CO2) 2010 9,7
G-U Dienstverlening Kooldioxide (CO2) 2020 5,9
G-U Dienstverlening Kooldioxide (CO2) 2021 6,3
G-U Dienstverlening Kooldioxide (CO2) 2022* 5,4
G-U Dienstverlening Distikstofoxide (N20) 1990 0,4
G-U Dienstverlening Distikstofoxide (N20) 2000 0,3
G-U Dienstverlening Distikstofoxide (N20) 2010 0,3
G-U Dienstverlening Distikstofoxide (N20) 2020 0,3
G-U Dienstverlening Distikstofoxide (N20) 2021 0,3
G-U Dienstverlening Distikstofoxide (N20) 2022* 0,3
G-U Dienstverlening Methaan (CH4) 1990 0,2
G-U Dienstverlening Methaan (CH4) 2000 0,3
G-U Dienstverlening Methaan (CH4) 2010 0,3
G-U Dienstverlening Methaan (CH4) 2020 0,2
G-U Dienstverlening Methaan (CH4) 2021 0,2
G-U Dienstverlening Methaan (CH4) 2022* 0,2
G-U Dienstverlening F-gassen 1990 0,0
G-U Dienstverlening F-gassen 2000 0,0
G-U Dienstverlening F-gassen 2010 0,0
G-U Dienstverlening F-gassen 2020 0,0
G-U Dienstverlening F-gassen 2021 0,0
G-U Dienstverlening F-gassen 2022* 0,0
Landgebruik Totaal broeikasgassen 1990 6,2
Landgebruik Totaal broeikasgassen 2000 5,7
Landgebruik Totaal broeikasgassen 2010 5,1
Landgebruik Totaal broeikasgassen 2020 4,1
Landgebruik Totaal broeikasgassen 2021 4,3
Landgebruik Totaal broeikasgassen 2022* 4,4
Landgebruik Kooldioxide (CO2) 1990 5,8
Landgebruik Kooldioxide (CO2) 2000 5,3
Landgebruik Kooldioxide (CO2) 2010 4,7
Landgebruik Kooldioxide (CO2) 2020 3,8
Landgebruik Kooldioxide (CO2) 2021 4,0
Landgebruik Kooldioxide (CO2) 2022* 4,1
Landgebruik Distikstofoxide (N20) 1990 0,1
Landgebruik Distikstofoxide (N20) 2000 0,1
Landgebruik Distikstofoxide (N20) 2010 0,1
Landgebruik Distikstofoxide (N20) 2020 0,1
Landgebruik Distikstofoxide (N20) 2021 0,1
Landgebruik Distikstofoxide (N20) 2022* 0,1
Landgebruik Methaan (CH4) 1990 0,3
Landgebruik Methaan (CH4) 2000 0,3
Landgebruik Methaan (CH4) 2010 0,3
Landgebruik Methaan (CH4) 2020 0,2
Landgebruik Methaan (CH4) 2021 0,2
Landgebruik Methaan (CH4) 2022* 0,2
Landgebruik F-gassen 1990 0,0
Landgebruik F-gassen 2000 0,0
Landgebruik F-gassen 2010 0,0
Landgebruik F-gassen 2020 0,0
Landgebruik F-gassen 2021 0,0
Landgebruik F-gassen 2022* 0,0
Mobiele bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 1990 33,3
Mobiele bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 2000 39,0
Mobiele bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 2010 39,8
Mobiele bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 2020 29,9
Mobiele bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 2021 29,8
Mobiele bronnen; totaal Totaal broeikasgassen 2022* 29,6
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 1990 32,9
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2000 38,5
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2010 39,1
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2020 29,3
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2021 29,3
Mobiele bronnen; totaal Kooldioxide (CO2) 2022* 29,0
Mobiele bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 1990 0,1
Mobiele bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2000 0,3
Mobiele bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2010 0,3
Mobiele bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2020 0,2
Mobiele bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2021 0,2
Mobiele bronnen; totaal Distikstofoxide (N20) 2022* 0,2
Mobiele bronnen; totaal Methaan (CH4) 1990 0,2
Mobiele bronnen; totaal Methaan (CH4) 2000 0,1
Mobiele bronnen; totaal Methaan (CH4) 2010 0,1
Mobiele bronnen; totaal Methaan (CH4) 2020 0,1
Mobiele bronnen; totaal Methaan (CH4) 2021 0,1
Mobiele bronnen; totaal Methaan (CH4) 2022* 0,1
Mobiele bronnen; totaal F-gassen 1990 0,0
Mobiele bronnen; totaal F-gassen 2000 0,1
Mobiele bronnen; totaal F-gassen 2010 0,4
Mobiele bronnen; totaal F-gassen 2020 0,3
Mobiele bronnen; totaal F-gassen 2021 0,3
Mobiele bronnen; totaal F-gassen 2022* 0,3
Vervoer Totaal broeikasgassen 1990 27,6
Vervoer Totaal broeikasgassen 2000 32,9
Vervoer Totaal broeikasgassen 2010 35,0
Vervoer Totaal broeikasgassen 2020 25,7
Vervoer Totaal broeikasgassen 2021 25,8
Vervoer Totaal broeikasgassen 2022* 25,5
Vervoer Kooldioxide (CO2) 1990 27,3
Vervoer Kooldioxide (CO2) 2000 32,5
Vervoer Kooldioxide (CO2) 2010 34,3
Vervoer Kooldioxide (CO2) 2020 25,1
Vervoer Kooldioxide (CO2) 2021 25,2
Vervoer Kooldioxide (CO2) 2022* 25,0
Vervoer Distikstofoxide (N20) 1990 0,1
Vervoer Distikstofoxide (N20) 2000 0,2
Vervoer Distikstofoxide (N20) 2010 0,2
Vervoer Distikstofoxide (N20) 2020 0,2
Vervoer Distikstofoxide (N20) 2021 0,2
Vervoer Distikstofoxide (N20) 2022* 0,2
Vervoer Methaan (CH4) 1990 0,2
Vervoer Methaan (CH4) 2000 0,1
Vervoer Methaan (CH4) 2010 0,1
Vervoer Methaan (CH4) 2020 0,1
Vervoer Methaan (CH4) 2021 0,1
Vervoer Methaan (CH4) 2022* 0,1
Vervoer F-gassen 1990 0,0
Vervoer F-gassen 2000 0,1
Vervoer F-gassen 2010 0,4
Vervoer F-gassen 2020 0,3
Vervoer F-gassen 2021 0,3
Vervoer F-gassen 2022* 0,3
Wegverkeer; totaal Totaal broeikasgassen 1990 26,7
Wegverkeer; totaal Totaal broeikasgassen 2000 31,9
Wegverkeer; totaal Totaal broeikasgassen 2010 33,6
Wegverkeer; totaal Totaal broeikasgassen 2020 24,9
Wegverkeer; totaal Totaal broeikasgassen 2021 24,9
Wegverkeer; totaal Totaal broeikasgassen 2022* 24,6
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 1990 26,4
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2000 31,5
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2010 32,9
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2020 24,3
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2021 24,4
Wegverkeer; totaal Kooldioxide (CO2) 2022* 24,1
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 1990 0,1
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2000 0,2
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2010 0,2
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2020 0,2
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2021 0,2
Wegverkeer; totaal Distikstofoxide (N20) 2022* 0,2
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 1990 0,2
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2000 0,1
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2010 0,1
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2020 0,1
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2021 0,1
Wegverkeer; totaal Methaan (CH4) 2022* 0,1
Wegverkeer; totaal F-gassen 1990 0,0
Wegverkeer; totaal F-gassen 2000 0,1
Wegverkeer; totaal F-gassen 2010 0,4
Wegverkeer; totaal F-gassen 2020 0,3
Wegverkeer; totaal F-gassen 2021 0,3
Wegverkeer; totaal F-gassen 2022* 0,3
Wegverkeer; personenauto's Totaal broeikasgassen 1990 15,7
Wegverkeer; personenauto's Totaal broeikasgassen 2000 18,0
Wegverkeer; personenauto's Totaal broeikasgassen 2010 18,5
Wegverkeer; personenauto's Totaal broeikasgassen 2020 13,7
Wegverkeer; personenauto's Totaal broeikasgassen 2021 13,7
Wegverkeer; personenauto's Totaal broeikasgassen 2022* 14,0
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 1990 15,4
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2000 17,6
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2010 17,9
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2020 13,3
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2021 13,3
Wegverkeer; personenauto's Kooldioxide (CO2) 2022* 13,6
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 1990 0,1
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2000 0,2
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2010 0,1
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2020 0,1
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2021 0,1
Wegverkeer; personenauto's Distikstofoxide (N20) 2022* 0,1
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 1990 0,1
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2000 0,1
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2010 0,1
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2020 0,0
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2021 0,0
Wegverkeer; personenauto's Methaan (CH4) 2022* 0,0
Wegverkeer; personenauto's F-gassen 1990 0,0
Wegverkeer; personenauto's F-gassen 2000 0,1
Wegverkeer; personenauto's F-gassen 2010 0,4
Wegverkeer; personenauto's F-gassen 2020 0,3
Wegverkeer; personenauto's F-gassen 2021 0,3
Wegverkeer; personenauto's F-gassen 2022* 0,3
Wegverkeer; motorfietsen Totaal broeikasgassen 1990 0,4
Wegverkeer; motorfietsen Totaal broeikasgassen 2000 0,5
Wegverkeer; motorfietsen Totaal broeikasgassen 2010 0,5
Wegverkeer; motorfietsen Totaal broeikasgassen 2020 0,4
Wegverkeer; motorfietsen Totaal broeikasgassen 2021 0,4
Wegverkeer; motorfietsen Totaal broeikasgassen 2022* 0,3
Wegverkeer; motorfietsen Kooldioxide (CO2) 1990 0,3
Wegverkeer; motorfietsen Kooldioxide (CO2) 2000 0,4
Wegverkeer; motorfietsen Kooldioxide (CO2) 2010 0,5
Wegverkeer; motorfietsen Kooldioxide (CO2) 2020 0,4
Wegverkeer; motorfietsen Kooldioxide (CO2) 2021 0,4
Wegverkeer; motorfietsen Kooldioxide (CO2) 2022* 0,3
Wegverkeer; motorfietsen Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Methaan (CH4) 1990 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Methaan (CH4) 2000 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Methaan (CH4) 2010 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Methaan (CH4) 2020 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Methaan (CH4) 2021 0,0
Wegverkeer; motorfietsen Methaan (CH4) 2022* 0,0
Wegverkeer; motorfietsen F-gassen 1990 0,0
Wegverkeer; motorfietsen F-gassen 2000 0,0
Wegverkeer; motorfietsen F-gassen 2010 0,0
Wegverkeer; motorfietsen F-gassen 2020 0,0
Wegverkeer; motorfietsen F-gassen 2021 0,0
Wegverkeer; motorfietsen F-gassen 2022* 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 1990 2,2
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 2000 3,7
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 2010 3,8
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 2020 3,6
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 2021 3,7
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 2022* 3,8
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 1990 2,2
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2000 3,7
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2010 3,8
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2020 3,6
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2021 3,7
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2022* 3,8
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2010 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2020 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2021 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2022* 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 1990 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 2000 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 2010 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 2020 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 2021 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 2022* 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen F-gassen 1990 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen F-gassen 2000 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen F-gassen 2010 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen F-gassen 2020 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen F-gassen 2021 0,0
Wegverkeer; lichte bedrijfsvoertuigen F-gassen 2022* 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 1990 7,9
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 2000 9,2
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 2010 10,3
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 2020 6,8
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 2021 6,7
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Totaal broeikasgassen 2022* 6,1
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 1990 7,8
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2000 9,2
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2010 10,2
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2020 6,7
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2021 6,6
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Kooldioxide (CO2) 2022* 6,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 1990 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2000 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2010 0,1
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2020 0,1
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2021 0,1
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Distikstofoxide (N20) 2022* 0,1
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 1990 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 2000 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 2010 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 2020 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 2021 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen Methaan (CH4) 2022* 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen F-gassen 1990 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen F-gassen 2000 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen F-gassen 2010 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen F-gassen 2020 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen F-gassen 2021 0,0
Wegverkeer; zware bedrijfsvoertuigen F-gassen 2022* 0,0
Wegverkeer; bussen Totaal broeikasgassen 1990 0,6
Wegverkeer; bussen Totaal broeikasgassen 2000 0,6
Wegverkeer; bussen Totaal broeikasgassen 2010 0,6
Wegverkeer; bussen Totaal broeikasgassen 2020 0,4
Wegverkeer; bussen Totaal broeikasgassen 2021 0,3
Wegverkeer; bussen Totaal broeikasgassen 2022* 0,3
Wegverkeer; bussen Kooldioxide (CO2) 1990 0,6
Wegverkeer; bussen Kooldioxide (CO2) 2000 0,6
Wegverkeer; bussen Kooldioxide (CO2) 2010 0,6
Wegverkeer; bussen Kooldioxide (CO2) 2020 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze nieuwe tabel bevat jaarcijfers over de emissies van broeikasgassen naar de lucht in Nederland. Het gaat hierbij om de emissie van totaal broeikasgassen uitgedrukt in CO2-equivalent en de emissies van de aparte gassen: koolstofdioxide (CO2), lachgas (N2O), methaan (CH4) en F-gassen. De emissies zijn uitgesplitst naar klimaatsectoren, zoals gebruikt binnen het Nederlandse Klimaatakkoord, en onderliggende sectoren.
De broeikasgasuitstoot naar lucht is berekend volgens de voorschriften van het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). IPCC is opgericht door de Verenigde Naties en heeft als doel de beschikbare kennis op het gebied van klimaat, klimaatverandering en de gevolgen ervan in kaart te brengen en te delen. Het IPCC verzorgt de (wetenschappelijke) begeleiding van de uitvoering van het Kyotoprotocol.
Voor een totaaloverzicht zijn ook de luchtemissies van de in Nederland verkochte bunkerbrandstoffen voor internationale luchtvaart en internationale scheepvaart opgenomen. Deze emissies vallen niet onder de IPCC-richtlijn. Ze tellen niet mee voor de broeikasgasuitstoot die Nederland aan de IPCC verstrekt en zijn dan ook niet in het totaalcijfer opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2022 zijn voorlopig; de cijfers van 1990 tot en met 2021 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar, in het eerste kwartaal, de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 september 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Het CBS is overgegaan op een nieuwe indeling van emissiebronnen en geeft nu ook de emissie van gefluorideerde gassen (F-gassen) weer.
Deze tabel is de opvolger van de tabel Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 1990 tot en met 2022 worden in februari 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Emissie broeikasgassen
De hoeveelheid gasvormige stoffen die uit de bron komt en in de atmosfeer bijdragen aan het broeikaseffect.
Bronnen van broeikasgassen zijn geclassificeerd in klimaatsectoren. Het zijn bedrijven, verkeer en vervoer, maar ook activiteiten van burgers, overheid of landgebruik kunnen een bron zijn.