Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Perioden Ondernemersvertrouwen (Gemiddelde van de deelindicatoren)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2019 januari 4,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2019 april 2,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2019 juli 0,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2019 oktober -4,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2020 januari -1,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2020 april -51,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2020 juli -22,8
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2020 oktober -15,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2021 januari -11,4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2021 april 0,0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2021 juli 11,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2021 oktober 12,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2022 januari -0,6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2022 april -9,9
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2022 juli -12,5
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2022 oktober -22,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 januari -13,2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 april -8,1
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 juli -8,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2023 oktober -10,3
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) Waarde 2024 januari -7,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2019 januari 5,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2019 april 2,9
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2019 juli 1,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2019 oktober -2,9
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2020 januari 3,2
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2020 april -51,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2020 juli -18,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2020 oktober -4,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2021 januari -0,9
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2021 april 8,0
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2021 juli 15,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2021 oktober 22,5
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2022 januari 7,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2022 april -3,6
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2022 juli -12,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2022 oktober -24,8
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 januari -9,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 april -0,7
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 juli -7,4
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2023 oktober -8,3
46 Groothandel en handelsbemiddeling Waarde 2024 januari -8,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het Ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het Ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn.

Het Ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken die tezamen een representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven. De onzekerheidsindicator geeft de mate van zekerheid aan van ondernemers over het economisch klimaat. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar economische activiteit.

Het ondernemersvertrouwen van de industrie is niet hetzelfde als het producentenvertrouwen. Deze cijfers zijn beschikbaar in de tabel over het producentenvertrouwen.

Wijziging per 16 mei 2024:
De cijfers van april 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand mei 2024 worden naar verwachting op 30 mei 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Ondernemersvertrouwen
Ondernemersvertrouwen:
Stemmingsindicator voor het Nederlandse bedrijfsleven