Psychosociale arbeidsbelasting werknemers; herkomst, arbeidsbelemmering

Psychosociale arbeidsbelasting werknemers; herkomst, arbeidsbelemmering

Kenmerken werknemers Marges Perioden Slachtofferschap op werk (tot 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (tot 2022) (%) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van klant, leidinggevende of collega (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (vanaf 2022) (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van collega’s (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Intimidatie Door klanten (vanaf 2022) (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Lichamelijk geweld Door klanten (vanaf 2022) (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Pesten Door klanten (vanaf 2022) (%)
Herkomst: geboren in Nederland Waarde 2023 . . 4,6 3,3 0,3 1,0 9,1 2,7 1,1
Herkomst: geboren in Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 . . 4,3 3,0 0,2 0,9 8,7 2,5 1,0
Herkomst: geboren in Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 . . 4,9 3,5 0,3 1,2 9,5 2,9 1,3
Herkomst: geboren buiten Nederland Waarde 2023 . . 3,8 1,9 0,3 1,2 4,1 1,3 1,5
Herkomst: geboren buiten Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 . . 3,2 1,5 0,1 0,9 3,4 0,9 1,1
Herkomst: geboren buiten Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 . . 4,6 2,5 0,6 1,7 4,9 1,8 2,1
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Waarde 2023 . . 4,3 3,1 0,2 0,9 8,9 2,7 1,0
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Ondergrens 95%-interval 2023 . . 4,0 2,9 0,2 0,8 8,5 2,5 0,9
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Bovengrens 95%-interval 2023 . . 4,6 3,4 0,3 1,1 9,3 3,0 1,2
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Waarde 2023 . . 5,9 3,1 0,8 1,9 9,9 2,3 1,6
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Ondergrens 95%-interval 2023 . . 4,2 1,9 0,3 1,0 7,8 1,3 0,9
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Bovengrens 95%-interval 2023 . . 8,2 4,8 1,9 3,5 12,5 3,8 2,9
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Waarde 2023 . . 7,3 5,1 0,4 2,0 10,6 2,1 1,9
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Ondergrens 95%-interval 2023 . . 6,0 4,0 0,2 1,4 9,0 1,4 1,3
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Bovengrens 95%-interval 2023 . . 8,9 6,5 1,0 2,9 12,5 3,1 2,9
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Waarde 2023 . . 3,7 1,8 0,5 1,3 4,0 1,2 0,9
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Ondergrens 95%-interval 2023 . . 2,8 1,1 0,2 0,8 3,0 0,7 0,5
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Bovengrens 95%-interval 2023 . . 5,0 2,7 1,1 2,2 5,3 2,0 1,6
Herkomst: geboren buiten Europa Waarde 2023 . . 3,9 2,0 0,1 1,1 4,2 1,3 2,0
Herkomst: geboren buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2023 . . 3,1 1,4 0,0 0,7 3,3 0,8 1,4
Herkomst: geboren buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2023 . . 5,0 2,9 0,5 1,8 5,3 2,0 2,9
Herkomstland: Nederland Waarde 2023 . . 4,3 3,1 0,2 0,9 8,9 2,7 1,0
Herkomstland: Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 . . 4,0 2,9 0,2 0,8 8,5 2,5 0,9
Herkomstland: Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 . . 4,6 3,4 0,3 1,1 9,3 3,0 1,2
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Waarde 2023 . . 4,3 2,1 0,5 1,5 5,7 1,5 1,1
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Ondergrens 95%-interval 2023 . . 3,5 1,6 0,3 1,0 4,7 1,0 0,7
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Bovengrens 95%-interval 2023 . . 5,4 2,9 1,0 2,2 6,9 2,2 1,6
Herkomstland: buiten Europa Waarde 2023 . . 5,5 3,5 0,3 1,5 7,1 1,7 2,0
Herkomstland: buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2023 . . 4,7 2,8 0,1 1,1 6,2 1,2 1,5
Herkomstland: buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2023 . . 6,4 4,2 0,5 2,0 8,1 2,2 2,6
Bron: ©NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de psychosociale arbeidsomstandigheden van Nederlandse werknemers van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsduur, herkomst en arbeidsbelemmeringen. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, psychische vermoeidheid door het werk en slachtofferschap op het werk.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 juli 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is gebaseerd op tabel 83050NED (zie paragraaf 3). De oude migratie-indeling is in deze tabel vervangen door de nieuwe herkomstindeling.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering verschijnen alleen over de oneven jaren.

Toelichting onderwerpen

Slachtofferschap op werk (tot 2022)
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega’s.
Ongewenste seksuele aandacht
Van klanten (tot 2022)
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

Deze vraag werd van 2014 tot 2022 aan werknemers gesteld. In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Van leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

Deze vraag werd van 2014 tot 2022 aan werknemers gesteld. In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Slachtofferschap op werk (vanaf 2022)
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega’s.
Ongewenste seksuele aandacht
Van klant, leidinggevende of collega
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Van klanten (vanaf 2022)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Van leidinggevenden
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Van collega’s
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van collega’s.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Intimidatie
Door klanten (vanaf 2022)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met intimidaties of bedreigingen door klanten.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Lichamelijk geweld
Door klanten (vanaf 2022)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met lichamelijk geweld door klanten.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Pesten
Door klanten (vanaf 2022)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met pesten door klanten.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.