Arbeidsongevallen werknemers; herkomst en arbeidsduur

Arbeidsongevallen werknemers; herkomst en arbeidsduur

Kenmerken werknemers Marges Perioden Werknemers; letsel van recentste ongeval Lichamelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Geestelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Onderscheid niet te maken (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Letsel onbekend (In % van alle werknemers)
Herkomst: geboren in Nederland Waarde 2023 1,6 0,5 0,3 0,1
Herkomst: geboren in Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 1,5 0,4 0,2 0,1
Herkomst: geboren in Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 1,7 0,5 0,3 0,1
Herkomst: geboren buiten Nederland Waarde 2023 2,2 0,9 0,4 0,2
Herkomst: geboren buiten Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 1,9 0,7 0,2 0,1
Herkomst: geboren buiten Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 2,6 1,2 0,6 0,4
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Waarde 2023 1,6 0,4 0,3 0,1
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Ondergrens 95%-interval 2023 1,5 0,4 0,2 0,0
Herkomst: geb. in NL, ouders in NL Bovengrens 95%-interval 2023 1,7 0,5 0,3 0,1
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Waarde 2023 1,3 0,2 0,3 0,3
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Ondergrens 95%-interval 2023 0,8 0,1 0,1 0,1
Herkomst: geb. in NL, ouder(s) in Europa Bovengrens 95%-interval 2023 2,2 0,7 0,8 1,0
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Waarde 2023 1,9 0,7 0,3 0,2
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Ondergrens 95%-interval 2023 1,5 0,5 0,2 0,1
Herkomst: geb. NL, ouder(s) buit. Europa Bovengrens 95%-interval 2023 2,5 1,1 0,5 0,5
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Waarde 2023 2,6 0,9 0,3 0,3
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Ondergrens 95%-interval 2023 2,0 0,6 0,2 0,1
Herkomst: geboren in Europa (excl. NL) Bovengrens 95%-interval 2023 3,3 1,4 0,6 0,6
Herkomst: geboren buiten Europa Waarde 2023 2,0 1,0 0,4 0,2
Herkomst: geboren buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2023 1,6 0,7 0,2 0,1
Herkomst: geboren buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2023 2,5 1,4 0,7 0,5
Herkomstland: Nederland Waarde 2023 1,6 0,4 0,3 0,1
Herkomstland: Nederland Ondergrens 95%-interval 2023 1,5 0,4 0,2 0,0
Herkomstland: Nederland Bovengrens 95%-interval 2023 1,7 0,5 0,3 0,1
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Waarde 2023 2,2 0,7 0,3 0,3
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Ondergrens 95%-interval 2023 1,8 0,5 0,2 0,2
Herkomstland: Europa (excl. Nederland) Bovengrens 95%-interval 2023 2,8 1,0 0,5 0,6
Herkomstland: buiten Europa Waarde 2023 2,0 0,8 0,4 0,2
Herkomstland: buiten Europa Ondergrens 95%-interval 2023 1,6 0,6 0,2 0,1
Herkomstland: buiten Europa Bovengrens 95%-interval 2023 2,3 1,1 0,5 0,4
Bron: ©NEA (CBS/TNO),
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar herkomst en arbeidsduur. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden, en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Sinds 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er is een extra controle uitgevoerd om te bepalen of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval vanaf 2015 iets lager uit.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 juli 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is gebaseerd op tabel 83053NED (zie paragraaf 3). De oude migratie-indeling is in deze tabel vervangen door de nieuwe herkomstindeling.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werknemers; letsel van recentste ongeval
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Lichamelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met lichamelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Geestelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met geestelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Onderscheid niet te maken
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het onderscheid tussen lichamelijk en geestelijk letsel niet is te maken bij het meest recente arbeidsongeval.

Letsel onbekend
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het letsel van het meest recente arbeidsongeval onbekend is.