Leefstijl; persoonskenmerken

Leefstijl; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Marges Perioden Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Ondergewicht (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Normaal gewicht (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Overgewicht (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Matig overgewicht (%) Lengte en gewicht Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder Mate van overgewicht Ernstig overgewicht (%)
Totaal personen Waarde 2023 2,1 53,6 44,2 30,6 13,6
Geslacht: Mannen Waarde 2023 1,7 52,0 46,4 34,3 12,1
Geslacht: Vrouwen Waarde 2023 2,6 55,3 42,1 27,0 15,2
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2023 . . . . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2023 5,4 83,3 11,3 7,6 3,7
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2023 4,3 83,5 12,2 8,3 3,8
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2023 3,5 77,6 18,9 13,7 5,2
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2023 3,7 63,3 33,0 25,4 7,6
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2023 2,1 52,0 45,8 30,9 15,0
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2023 1,0 46,0 53,0 35,9 17,0
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2023 0,2 37,8 62,0 43,4 18,6
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2023 0,7 39,8 59,5 38,7 20,8
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2023 1,4 43,3 55,4 38,0 17,4
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2023 1,6 45,7 52,6 38,6 14,0
Leeftijd: 0 tot 12 jaar Waarde 2023 5,4 83,3 11,3 7,6 3,7
Leeftijd: 12 tot 18 jaar Waarde 2023 3,8 81,9 14,3 9,8 4,5
Leeftijd: 18 jaar of ouder Waarde 2023 1,7 48,3 50,0 34,6 15,4
Laag onderwijsniveau Waarde 2023 1,4 36,4 62,2 41,3 21,0
Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2023 0,8 41,5 57,7 37,9 19,8
Hoog onderwijsniveau Waarde 2023 1,8 55,0 43,3 32,4 10,9
Onderwijsniveau: onbekend Waarde 2023 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de leefstijl van de Nederlandse bevolking in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 4 maart
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.
Cijfers over lachgas zijn toegevoegd. De vragen over voeding zijn in 2023 gewijzigd.
Daarom wordt er voor voeding in 2023 een nieuwe reeks begonnen en wordt de oude cijferreeks over voeding (2014-2022) niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In maart 2025 verschijnen de cijfers over verslagjaar 2024.

Toelichting onderwerpen

Lengte en gewicht
De vragen over lengte en lichaamsgewicht worden aan alle personen gesteld. Er wordt gevraagd naar de lengte in cm zonder schoenen en naar het lichaamsgewicht in kg zonder kleren. Bij zwangere vrouwen wordt gevraagd naar het lichaamsgewicht voorafgaand aan de zwangerschap.
Onder- en overgewicht, 4 jaar of ouder
De maat voor onder- of overgewicht is de Body Mass Index (BMI). De BMI is het quotiënt van het lichaamsgewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m2]. Voor volwassenen van 20 jaar of ouder zijn de criteria:
1. Ondergewicht: BMI < 18,5
2. Normaal gewicht: BMI >= 18,5 en < 25,0
3. Overgewicht: BMI >= 25,0
  a. Matig overgewicht: BMI >= 25,0 en < 30,0
  b. Ernstig overgewicht: BMI >= 30,0
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden hangen af van de leeftijd en het geslacht. In de tabellen zijn niet betrokken de respondenten met onbekende lengte en /of gewicht en de respondenten met een onwaarschijnlijk gewicht in relatie tot de opgegeven lengte. In dit laatste geval betreft het personen 20 jaar of ouder met een BMI van kleiner dan 14 of groter dan 50 en personen jonger dan 20 jaar met een BMI van kleiner dan 10 of groter dan 50. Vanaf 2018 wordt er geen bovengrens meer gehanteerd, de ondergrens voor de BMI verandert niet.
Ondergewicht
Percentage personen met een BMI van minder dan 18,5 kg/m2.
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden. Voor personen jonger dan 18 jaar corresponderen deze waarden met een BMI-waarde van 17,0 kg/m2 voor volwassenen. Voor 18- en 19-jarigen zijn de grenswaarden voor ondergewicht geschat door lineair te interpoleren tussen de grenswaarden voor 17-jarigen en 20-jarigen.
Normaal gewicht
Percentage personen met een BMI vanaf 18,5 tot 25,0 kg/m2.
Voor personen jonger dan 20 jaar gelden andere grenswaarden voor ondergewicht. Voor personen jonger dan 18 jaar corresponderen deze grenswaarden met een BMI-waarde van 17,0 kg/m2 voor volwassenen. Voor 18- en 19-jarigen zijn de grenswaarden voor ondergewicht geschat door lineair te interpoleren tussen de grenswaarden voor 17-jarigen en 20-jarigen. Voor overgewicht gelden voor personen die jonger zijn dan 18 jaar andere grenswaarden dan voor volwassenen. Deze grenswaarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Overgewicht
Percentage personen met een BMI van 25,0 kg/m2 en hoger.
Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 25,0 kg/m2 voor volwassenen.
Mate van overgewicht
Matig overgewicht
Percentage personen met een BMI vanaf 25,0 kg/m2 tot 30,0 kg/m2.
Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met de BMI-waarden van 25,0 kg/m2 en 30,0 kg/m2 voor volwassenen.
Ernstig overgewicht
Percentage personen met een BMI van 30,0 kg/m2 en hoger.
Voor personen jonger dan 18 jaar gelden andere grenswaarden. Deze waarden corresponderen met een BMI-waarde van 30,0 kg/m2 voor volwassenen.