ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2022

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) ICT-veiligheid Optreden van ICT-veiligheidsincidenten Soorten externe oorzaken Onthulling gegevens door ICT-inbraak (% van bedrijven) ICT-veiligheid Kosten ICT-veiligheidsincidenten Kosten gehad naar soort extern incident Onthulling door ICT-inbraak (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 3 1
C Industrie 3 1
D-E Energie, water, afvalbeheer 2 1
F Bouwnijverheid 3 1
G Handel 3 1
H Vervoer en opslag 3 1
I Horeca 2 0
J Informatie en communicatie 4 1
K Financiële dienstverlening 8 3
L Verhuur en handel van onroerend goed 8 2
M Specialistische zakelijke diensten 4 2
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2 0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 3 1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 3 1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2 1
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 1 0
19-21 Raffinaderijen en chemie 3 1
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2 0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 3 1
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 6 2
28 Machine-industrie 5 1
29-30 Transportmiddelenindustrie 5 0
31-33 Overige industrie en reparatie 4 1
41-42 B&U en wegenbouw 1 0
43 Gespecialiseerde bouw 4 1
45 Autohandel en -reparatie 5 2
46 Groothandel en handelsbemiddeling 3 1
47 Detailhandel (niet in auto's) 2 1
55 Logiesverstrekking 2 0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2 0
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 7 3
61 Telecommunicatie 3 0
62-63 IT- en informatiedienstverlening 3 1
6419-6492 Banken 9 3
651-652 Verzekeringen 8 4
6612-6619 Financiële advisering 7 2
68 Verhuur en handel van onroerend goed 8 2
69-70 Juridisch en managementadvies 3 1
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 3 2
72 Research 8 2
73 Reclamewezen en marktonderzoek 7 3
74-75 Overige professionele diensten 4 2
77 Verhuur van roerende goederen 4 0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2 0
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 6 1
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 1 0
86 Gezondheidszorg 3 1
87-88 Verzorging en welzijn 3 0
951 Reparatie van computers en telecom 0 0
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 5 1
69-71 Management- en technisch advies 3 1
73-75 Reclame, design, overige diensten 6 3
78-82 Overige zakelijke dienstverlening 2 0
ICT-sector 3 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2022. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2021. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 komen in december 2023 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Optreden van ICT-veiligheidsincidenten
Soort van ICT-veiligheidsincidenten die bij bedrijven zijn voorgevallen in 2021, opgesplitst naar incidenten door een aanval van buitenaf en incidenten door systeemfouten of onbedoeld toedoen van eigen personeel.
Soorten externe oorzaken
Soort van externe oorzaken van ICT-veiligheidsincidenten. Externe oorzaken zijn aanvallen van buiten, zoals DDOS-aanvallen of een ICT-inbraak.
Onthulling gegevens door ICT-inbraak
Onthulling vertrouwelijke digitale gegevens door inbraak, pharming of phishing
Kosten ICT-veiligheidsincidenten
Kosten als gevolg van zowel externe of interne ICT-veiligheidsincidenten.
Kosten gehad naar soort extern incident
Kosten gehad naar soorten ICT-veiligheidsincidenten door aanval van buitenaf.
Onthulling door ICT-inbraak
Kosten door vernietiging of verminking van data als gevolg van infectie met kwaadaardige software of door ongeoorloofde elektronische toegang