ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2022

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICT Vacatures ICT-specialisten ICT-vacatures lastig te vullen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Mobiel internet verstrekt (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel Internet Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Software / ICT applicaties ERP-software (% van bedrijven) Artificial Intelligence AI gebruikt (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Vrijwillige training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Verplichte training (% van bedrijven) ICT-veiligheid Training personeel ICT-veiligheid Met contract (% van bedrijven) Gebruik van Robotica Robot(s) Gebruikt (% van bedrijven) ICT en het milieu Milieu maatregelen Papierverbruik (% van bedrijven) ICT en het milieu Milieu maatregelen Energieverbruik (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verkoop via website of app (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven)
Totaal C-N en Q 15 11 79 44 45 16 34 20 31 6 76 47 25 29
C Industrie 11 8 83 33 65 15 29 19 30 23 71 47 22 29
D-E Energie, water, afvalbeheer 22 17 90 66 60 18 35 27 33 1 70 50 24 25
F Bouwnijverheid 5 3 90 57 43 7 23 11 22 3 77 47 7 8
G Handel 16 10 81 31 56 17 33 20 30 5 77 49 47 51
H Vervoer en opslag 11 7 81 36 36 11 27 18 24 3 76 46 16 26
I Horeca 2 1 53 14 10 5 10 5 12 1 67 34 46 46
J Informatie en communicatie 60 49 83 66 60 37 70 45 55 1 75 54 21 22
K Financiële dienstverlening 41 29 81 66 49 30 67 60 54 0 80 52 19 21
L Verhuur en handel van onroerend goed 14 7 95 75 56 20 50 29 39 0 83 52 9 9
M Specialistische zakelijke diensten 20 14 84 60 45 24 49 28 41 3 80 49 13 14
N Verhuur en overige zakelijke diensten 11 7 81 51 34 13 28 15 26 3 76 46 14 16
Q Gezondheids- en welzijnszorg 13 9 73 42 31 15 48 22 45 2 80 49 10 15
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 10 7 69 26 49 14 22 14 25 19 67 38 45 64
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 11 5 89 26 59 7 18 15 20 15 69 54 34 39
16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 8 6 81 22 52 11 24 13 29 16 65 49 25 32
19-21 Raffinaderijen en chemie 26 19 89 38 85 23 61 47 43 14 80 44 22 31
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 13 7 90 31 70 16 30 25 33 33 74 51 22 30
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 8 4 78 26 66 15 21 11 25 38 67 45 9 14
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 19 16 90 47 81 24 47 31 35 22 77 53 16 20
28 Machine-industrie 14 12 91 42 87 16 38 25 41 25 73 54 13 18
29-30 Transportmiddelenindustrie 14 7 93 43 67 15 35 23 34 23 79 56 26 31
31-33 Overige industrie en reparatie 9 5 88 35 56 11 26 15 28 9 73 43 22 24
41-42 B&U en wegenbouw 6 3 94 61 50 6 27 13 23 3 74 47 3 4
43 Gespecialiseerde bouw 5 3 88 54 40 7 21 9 22 3 79 47 9 11
45 Autohandel en -reparatie 7 3 80 30 42 13 21 15 29 1 88 54 32 32
46 Groothandel en handelsbemiddeling 18 13 88 44 70 18 39 23 34 6 78 51 37 44
47 Detailhandel (niet in auto's) 14 8 68 18 38 16 27 15 23 4 72 43 68 70
55 Logiesverstrekking 8 4 65 19 29 13 30 12 20 4 82 48 65 65
56 Eet- en drinkgelegenheden 0 0 51 11 6 3 6 3 10 1 65 31 42 42
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 23 17 78 57 51 25 55 29 44 2 70 50 37 39
61 Telecommunicatie 62 41 90 87 59 38 73 63 65 4 80 61 23 27
62-63 IT- en informatiedienstverlening 65 54 84 64 62 38 72 46 56 1 76 54 18 20
6419-6492 Banken 29 22 81 67 50 22 62 61 51 0 76 43 14 15
651-652 Verzekeringen 55 45 91 70 58 50 91 73 67 0 92 64 35 37
6612-6619 Financiële advisering 45 27 74 42 43 28 59 52 50 0 78 55 17 19
68 Verhuur en handel van onroerend goed 14 7 95 75 56 20 50 29 39 0 83 52 9 9
69-70 Juridisch en managementadvies 24 18 81 64 44 28 54 32 45 3 77 46 12 14
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 16 9 91 66 50 18 44 21 41 3 84 57 12 13
72 Research 29 20 84 52 48 37 65 34 45 11 73 45 13 15
73 Reclamewezen en marktonderzoek 14 7 85 49 52 23 38 24 37 4 88 50 12 14
74-75 Overige professionele diensten 15 12 79 39 31 15 45 24 29 2 72 42 22 25
77 Verhuur van roerende goederen 23 18 92 46 57 14 41 28 37 5 82 49 41 42
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 11 8 78 58 28 13 27 12 27 1 72 43 8 9
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 21 12 81 50 52 23 52 35 39 0 85 49 64 68
80-82 Overige zakelijke dienstverlening 6 4 84 25 36 12 23 14 22 5 78 48 14 15
86 Gezondheidszorg 13 10 66 37 24 17 50 29 51 4 81 55 13 21
87-88 Verzorging en welzijn 14 8 79 46 37 12 46 16 40 1 79 44 8 10
951 Reparatie van computers en telecom 36 20 89 17 89 19 45 24 51 23 84 74 41 47
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 16 13 91 44 85 19 41 27 39 24 75 54 14 19
69-71 Management- en technisch advies 21 15 85 65 46 24 50 28 43 3 80 50 12 13
73-75 Reclame, design, overige diensten 14 9 82 45 43 20 41 24 34 3 81 47 16 19
78-82 Overige zakelijke dienstverlening 10 6 81 51 32 13 27 14 25 3 75 45 12 14
ICT-sector 62 49 85 63 66 38 72 47 55 2 77 57 21 23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2022. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2021. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2022.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2023 komen in december 2023 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Vacatures ICT-specialisten
Bedrijven die in 2021 vacatures voor ICT-specialisten hadden.
ICT-pers. aangenomen/willen aannemen
Het gaat om bedrijven die in 2021 personeel aangenomen hebben, of hebben willen aannemen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Het gaat hierbij om vaardigheden gericht op onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen.
ICT-vacatures lastig te vullen
Bedrijven die in 2021 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren
Toegang en gebruik internet
Mobiel Internet
Het gaat om bedrijven met mobiel breedbandinternet zoals 3G (UMTS) of 4G via een draagbare computer, tablet en/of via een mobiele telefoon (smartphone). Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, telt deze apparatuur niet mee.
Mobiel internet verstrekt
Bedrijf verstrekt draagbare apparaten met mobiel internet aan de werkzame personen voor hun werk.
Personeel dat werkt met mobiel internet
Het gaat om werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers, tablets of smartphones, waarmee voor het werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet. Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobiele telefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Software / ICT applicaties
ERP-software
Bedrijven met Enterprise Resource Planning (ERP) software. ERP-software integreert systematisch de gegevens van de verschillende bedrijfsonderdelen zoals inkoop, planning, logistiek en productie.
Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijvoorbeeld zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
AI gebruikt
Het bedrijf gebruikt tenminste één van de gevraagde AI-technologieën
ICT-veiligheid
Informatie over maatregelen, controles en procedures die een bedrijf toepast met betrekking tot ICT-systemen, met als doel de integriteit, authenticiteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens (data) en systemen te borgen.
Training personeel ICT-veiligheid
Het aanbieden van trainingen (al dan niet verplicht) aan het personeel als methode om het eigen personeel meer bewust te maken van hun verplichtingen ten opzichte van ICT-veiligheidszaken
Vrijwillige training
Vrijwillige training of het aanbieden van intern beschikbare informatie (bijvoorbeeld informatie op het intranet)
Verplichte training
Verplichte trainingen of cursussen of het verplicht bekijken van documenten of instructiefilmpjes
Met contract
Met een contract (bijvoorbeeld een arbeidscontract)
Gebruik van Robotica
Een industriële robot is een automatisch bestuurde, her-programmeerbare, multifunctionele manipulator die in drie of meer assen kan worden geprogrammeerd en die mobiel of op een vaste plaats wordt gebruikt voor industriële geautomatiseerde applicaties. De meeste industriële robots zijn gebaseerd op een robot‐arm en een serie verbindingen en gewrichten, met een effector die de taak uitvoert. Een service robot is een machine die een mate van autonomie heeft en in een complexe en dynamische omgeving kan werken waarin interactie met personen, objecten of andere apparaten vereist kan zijn. Service robots voor gebruik in industriële geautomatiseerde applicaties tellen niet mee. Software robots (computerprogramma's) en 3D printers vallen buiten de scope van de volgende vragen.
Robot(s) Gebruikt
Er zijn één of meerdere industriële of service robots gebruikt.
ICT en het milieu
De volgende vragen gaan over ICT‐gerelateerde zaken die een positieve invloed op het milieu hebben.
Milieu maatregelen
Bedrijven die een bepaalde maatregel gebruiken om het milieu te beïnvloeden
Papierverbruik
Bedrijf neemt maatregelen om het papierverbruik te beïnvloeden.
Energieverbruik
Bedrijf neemt maatregelen om het energieverbruik van ICT-apparatuur te beïnvloeden.
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen.
Verkoop via website of app
Bedrijven orders voor goederen/diensten ontvangen via website
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.