Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2023-2070

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2023-2070

Geslacht Leeftijd Perioden Bevolking op 1 januari (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2023 17.817.233
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2025 18.130.127
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2030 18.593.047
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2035 19.005.474
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2040 19.347.912
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2045 19.599.238
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2050 19.789.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2055 19.954.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2060 20.148.849
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2065 20.416.332
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2070 20.749.178
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2023 3.758.991
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2025 3.754.811
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 3.789.942
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2035 3.912.936
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 4.073.117
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2045 4.184.955
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 4.179.369
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2055 4.117.635
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 4.093.163
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2065 4.154.909
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 20 jaar 2070 4.266.215
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2023 10.455.694
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2025 10.601.969
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 10.578.832
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2035 10.481.954
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 10.444.171
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2045 10.560.960
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 10.736.735
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2055 10.901.646
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 10.998.179
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2065 11.059.139
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 65 jaar 2070 11.012.570
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2023 3.602.547
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2025 3.773.348
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2030 4.224.272
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2035 4.610.584
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2040 4.830.624
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2045 4.853.324
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2050 4.873.281
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2055 4.935.159
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2060 5.057.507
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2065 5.202.283
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar of ouder 2070 5.470.392
Mannen Totaal leeftijd 2023 8.850.454
Mannen Totaal leeftijd 2025 9.009.945
Mannen Totaal leeftijd 2030 9.244.267
Mannen Totaal leeftijd 2035 9.449.669
Mannen Totaal leeftijd 2040 9.616.347
Mannen Totaal leeftijd 2045 9.738.760
Mannen Totaal leeftijd 2050 9.832.745
Mannen Totaal leeftijd 2055 9.918.075
Mannen Totaal leeftijd 2060 10.023.764
Mannen Totaal leeftijd 2065 10.170.035
Mannen Totaal leeftijd 2070 10.348.160
Mannen 0 tot 20 jaar 2023 1.924.701
Mannen 0 tot 20 jaar 2025 1.923.708
Mannen 0 tot 20 jaar 2030 1.942.238
Mannen 0 tot 20 jaar 2035 2.006.058
Mannen 0 tot 20 jaar 2040 2.088.297
Mannen 0 tot 20 jaar 2045 2.146.005
Mannen 0 tot 20 jaar 2050 2.143.363
Mannen 0 tot 20 jaar 2055 2.111.895
Mannen 0 tot 20 jaar 2060 2.099.434
Mannen 0 tot 20 jaar 2065 2.131.084
Mannen 0 tot 20 jaar 2070 2.188.086
Mannen 20 tot 65 jaar 2023 5.246.467
Mannen 20 tot 65 jaar 2025 5.321.080
Mannen 20 tot 65 jaar 2030 5.314.972
Mannen 20 tot 65 jaar 2035 5.274.421
Mannen 20 tot 65 jaar 2040 5.267.820
Mannen 20 tot 65 jaar 2045 5.337.185
Mannen 20 tot 65 jaar 2050 5.436.386
Mannen 20 tot 65 jaar 2055 5.529.435
Mannen 20 tot 65 jaar 2060 5.585.002
Mannen 20 tot 65 jaar 2065 5.618.827
Mannen 20 tot 65 jaar 2070 5.601.572
Mannen 65 jaar of ouder 2023 1.679.286
Mannen 65 jaar of ouder 2025 1.765.157
Mannen 65 jaar of ouder 2030 1.987.056
Mannen 65 jaar of ouder 2035 2.169.190
Mannen 65 jaar of ouder 2040 2.260.230
Mannen 65 jaar of ouder 2045 2.255.569
Mannen 65 jaar of ouder 2050 2.252.997
Mannen 65 jaar of ouder 2055 2.276.746
Mannen 65 jaar of ouder 2060 2.339.328
Mannen 65 jaar of ouder 2065 2.420.125
Mannen 65 jaar of ouder 2070 2.558.502
Vrouwen Totaal leeftijd 2023 8.966.778
Vrouwen Totaal leeftijd 2025 9.120.182
Vrouwen Totaal leeftijd 2030 9.348.779
Vrouwen Totaal leeftijd 2035 9.555.805
Vrouwen Totaal leeftijd 2040 9.731.565
Vrouwen Totaal leeftijd 2045 9.860.479
Vrouwen Totaal leeftijd 2050 9.956.640
Vrouwen Totaal leeftijd 2055 10.036.365
Vrouwen Totaal leeftijd 2060 10.125.086
Vrouwen Totaal leeftijd 2065 10.246.297
Vrouwen Totaal leeftijd 2070 10.401.018
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2023 1.834.290
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2025 1.831.103
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2030 1.847.704
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2035 1.906.878
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2040 1.984.820
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2045 2.038.950
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2050 2.036.006
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2055 2.005.740
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2060 1.993.730
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2065 2.023.825
Vrouwen 0 tot 20 jaar 2070 2.078.130
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2023 5.209.227
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2025 5.280.889
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2030 5.263.860
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2035 5.207.533
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2040 5.176.351
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2045 5.223.774
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2050 5.300.349
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2055 5.372.212
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2060 5.413.178
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2065 5.440.313
Vrouwen 20 tot 65 jaar 2070 5.410.998
Vrouwen 65 jaar of ouder 2023 1.923.261
Vrouwen 65 jaar of ouder 2025 2.008.191
Vrouwen 65 jaar of ouder 2030 2.237.215
Vrouwen 65 jaar of ouder 2035 2.441.394
Vrouwen 65 jaar of ouder 2040 2.570.394
Vrouwen 65 jaar of ouder 2045 2.597.755
Vrouwen 65 jaar of ouder 2050 2.620.284
Vrouwen 65 jaar of ouder 2055 2.658.413
Vrouwen 65 jaar of ouder 2060 2.718.178
Vrouwen 65 jaar of ouder 2065 2.782.159
Vrouwen 65 jaar of ouder 2070 2.911.890
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat prognosecijfers over de bevolking van Nederland naar geslacht en leeftijd op 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2022 tot en met 2070.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 15 december 2023:
Deze tabel is stopgezet. Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel.

Wijzigingen per 16 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2022 tot 2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2023 wordt een nieuwe tabel gepubliceerd met de prognose van de bevolking naar geslacht en leeftijd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.