Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Werkloosheidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkloze beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2021 2e kwartaal 416
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2022 2e kwartaal 329
Kortdurig werkloos Totaal personen 2021 2e kwartaal 317
Kortdurig werkloos Totaal personen 2022 2e kwartaal 249
Korter dan 1 maand Totaal personen 2021 2e kwartaal 89
Korter dan 1 maand Totaal personen 2022 2e kwartaal 97
1 tot 3 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 106
1 tot 3 maanden Totaal personen 2022 2e kwartaal 83
3 tot 6 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 67
3 tot 6 maanden Totaal personen 2022 2e kwartaal 33
6 tot 12 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 56
6 tot 12 maanden Totaal personen 2022 2e kwartaal 35
Langdurig werkloos Totaal personen 2021 2e kwartaal 84
Langdurig werkloos Totaal personen 2022 2e kwartaal 68
12 tot 18 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 25
12 tot 18 maanden Totaal personen 2022 2e kwartaal 14
18 tot 24 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 18
18 tot 24 maanden Totaal personen 2022 2e kwartaal 8
24 tot 48 maanden Totaal personen 2021 2e kwartaal 23
24 tot 48 maanden Totaal personen 2022 2e kwartaal 26
48 maanden of langer Totaal personen 2021 2e kwartaal 17
48 maanden of langer Totaal personen 2022 2e kwartaal 20
Onbekend Totaal personen 2021 2e kwartaal 14
Onbekend Totaal personen 2022 2e kwartaal 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de werkloosheidsduur van de werkloze beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Hiermee is het mogelijk het aantal kort- en langdurig werklozen te bepalen. Kortdurig werklozen zijn korter dan 12 maanden werkloos. Langdurig werklozen zijn 12 maanden of meer werkloos. De cijfers in de tabel kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau. De tabel bevat zowel kwartaal- als jaarcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 17 november 2022.

Toelichting onderwerpen

Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.