Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur, persoonskenmerken

Werkloosheidsduur Persoonskenmerken Perioden Werkloze beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2021 3e kwartaal 389
Totaal werkloosheidsduur Totaal personen 2022 3e kwartaal 366
Kortdurig werkloos Totaal personen 2021 3e kwartaal 301
Kortdurig werkloos Totaal personen 2022 3e kwartaal 294
Korter dan 1 maand Totaal personen 2021 3e kwartaal 107
Korter dan 1 maand Totaal personen 2022 3e kwartaal 127
1 tot 3 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 97
1 tot 3 maanden Totaal personen 2022 3e kwartaal 92
3 tot 6 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 48
3 tot 6 maanden Totaal personen 2022 3e kwartaal 46
6 tot 12 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 49
6 tot 12 maanden Totaal personen 2022 3e kwartaal 29
Langdurig werkloos Totaal personen 2021 3e kwartaal 75
Langdurig werkloos Totaal personen 2022 3e kwartaal 63
12 tot 18 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 20
12 tot 18 maanden Totaal personen 2022 3e kwartaal 12
18 tot 24 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 13
18 tot 24 maanden Totaal personen 2022 3e kwartaal 9
24 tot 48 maanden Totaal personen 2021 3e kwartaal 23
24 tot 48 maanden Totaal personen 2022 3e kwartaal 21
48 maanden of langer Totaal personen 2021 3e kwartaal 19
48 maanden of langer Totaal personen 2022 3e kwartaal 21
Onbekend Totaal personen 2021 3e kwartaal 13
Onbekend Totaal personen 2022 3e kwartaal 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de werkloosheidsduur van de werkloze beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Hiermee is het mogelijk het aantal kort- en langdurig werklozen te bepalen. Kortdurig werklozen zijn korter dan 12 maanden werkloos. Langdurig werklozen zijn 12 maanden of meer werkloos. De cijfers in de tabel kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau. De tabel bevat zowel kwartaal- als jaarcijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De cijfers over het 3e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkloze beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk, die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.