Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Gemiddelde arbeidsduur in uren (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2023 5.064 32,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2023 404 21,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2023 1.299 35,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2023 2.411 35,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2023 1.112 35,1
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2023 1.184 35,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2023 2.249 33,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2023 968 33,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2023 97 23,9
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2023 831 27,7
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2023 1.779 31,6
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2023 2.430 34,9
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2023 25 34,1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2023 4.040 31,0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2023 3.141 33,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2023 899 25,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2023 1.025 38,1
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2023 725 35,7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2023 291 48,2
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2023 9 26,6
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: positie onbekend 2023 0 .
Mannen Totaal personen 2023 3.634 36,0
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2023 255 22,7
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2023 848 38,7
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2023 1.678 39,3
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2023 830 39,9
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2023 865 40,2
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2023 1.702 37,9
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2023 755 38,4
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2023 82 26,1
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2023 689 32,2
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2023 1.371 36,1
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2023 1.556 38,0
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2023 19 37,6
Mannen Werkkring: werknemer 2023 2.876 34,6
Mannen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2023 2.301 38,0
Mannen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2023 575 27,2
Mannen Werkkring: zelfstandige 2023 758 41,7
Mannen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2023 533 39,0
Mannen Werkkring: zelfstandige met personeel 2023 222 50,6
Mannen Werkkring: meewerkend gezinslid 2023 4 .
Mannen Werkkring: positie onbekend 2023 0 .
Vrouwen Totaal personen 2023 1.430 27,9
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2023 149 19,6
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2023 451 32,2
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2023 733 31,1
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2023 282 29,9
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2023 319 30,1
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2023 548 28,4
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2023 213 27,7
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2023 15 19,4
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2023 142 21,5
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2023 408 26,4
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2023 874 31,8
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2023 6 29,3
Vrouwen Werkkring: werknemer 2023 1.164 27,3
Vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2023 840 29,5
Vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2023 323 23,3
Vrouwen Werkkring: zelfstandige 2023 266 32,0
Vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2023 192 30,4
Vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2023 69 41,8
Vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2023 5 25,8
Vrouwen Werkkring: positie onbekend 2023 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar het aantal uren dat ze werkzaam zijn. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en de positie in de werkkring beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2024:
De cijfers over het 4e kwartaal en de jaarcijfers 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in mei 2024.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Gemiddelde arbeidsduur in uren
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.