Werknemers; combibanen

Werknemers; combibanen

Geslacht Positie in de eerste werkkring Positie in de tweede werkkring Persoonskenmerken Perioden Werknemer (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 8.165
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2024 1e kwartaal 774
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2024 1e kwartaal 1.387
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeidsduur: deeltijd 2024 1e kwartaal 4.145
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2024 1e kwartaal 613
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2024 1e kwartaal 2.758
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Arbeidsduur: voltijd 2024 1e kwartaal 4.019
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2024 1e kwartaal 1.555
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2024 1e kwartaal 3.359
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2024 1e kwartaal 1.816
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2024 1e kwartaal 1.543
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2024 1e kwartaal 1.558
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 3.251
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 1.466
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 227
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijsniveau: 1 laag 2024 1e kwartaal 1.749
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2024 1e kwartaal 3.120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijsniveau: 3 hoog 2024 1e kwartaal 3.262
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2024 1e kwartaal 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2024 1e kwartaal 777
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2024 1e kwartaal 69
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2024 1e kwartaal 157
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Arbeidsduur: deeltijd 2024 1e kwartaal 388
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2024 1e kwartaal 88
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2024 1e kwartaal 231
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Arbeidsduur: voltijd 2024 1e kwartaal 389
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2024 1e kwartaal 274
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2024 1e kwartaal 274
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2024 1e kwartaal 166
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2024 1e kwartaal 108
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2024 1e kwartaal 114
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 229
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 99
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 16
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Onderwijsniveau: 1 laag 2024 1e kwartaal 152
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2024 1e kwartaal 324
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Onderwijsniveau: 3 hoog 2024 1e kwartaal 298
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2024 1e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2024 1e kwartaal 7.388
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2024 1e kwartaal 706
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2024 1e kwartaal 1.230
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Arbeidsduur: deeltijd 2024 1e kwartaal 3.757
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2024 1e kwartaal 525
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2024 1e kwartaal 2.527
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Arbeidsduur: voltijd 2024 1e kwartaal 3.631
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2024 1e kwartaal 1.281
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2024 1e kwartaal 3.084
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2024 1e kwartaal 1.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2024 1e kwartaal 1.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2024 1e kwartaal 1.444
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 3.022
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 1.367
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 211
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Onderwijsniveau: 1 laag 2024 1e kwartaal 1.597
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2024 1e kwartaal 2.797
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Onderwijsniveau: 3 hoog 2024 1e kwartaal 2.964
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2024 1e kwartaal 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen 2024 1e kwartaal 509
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2024 1e kwartaal 62
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2024 1e kwartaal 138
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: deeltijd 2024 1e kwartaal 288
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2024 1e kwartaal 76
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2024 1e kwartaal 149
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Arbeidsduur: voltijd 2024 1e kwartaal 222
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2024 1e kwartaal 239
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2024 1e kwartaal 141
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2024 1e kwartaal 91
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2024 1e kwartaal 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2024 1e kwartaal 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 129
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 58
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Onderwijsniveau: 1 laag 2024 1e kwartaal 132
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2024 1e kwartaal 223
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Onderwijsniveau: 3 hoog 2024 1e kwartaal 150
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2024 1e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 106
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2024 1e kwartaal 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2024 1e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: deeltijd 2024 1e kwartaal 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2024 1e kwartaal 9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: 20 tot 35 uur per week 2024 1e kwartaal 43
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Arbeidsduur: voltijd 2024 1e kwartaal 49
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2024 1e kwartaal 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2024 1e kwartaal 32
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2024 1e kwartaal 18
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2024 1e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2024 1e kwartaal 21
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 47
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2024 1e kwartaal 23
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2024 1e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Onderwijsniveau: 1 laag 2024 1e kwartaal 26
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2024 1e kwartaal 42
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Onderwijsniveau: 3 hoog 2024 1e kwartaal 37
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2024 1e kwartaal 2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 404
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arbeidsduur: minder dan 12 uur per week 2024 1e kwartaal 57
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arbeidsduur: minder dan 20 uur per week 2024 1e kwartaal 125
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arbeidsduur: deeltijd 2024 1e kwartaal 231
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2024 1e kwartaal 67
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over het hebben van een tweede baan of werkkring. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt ingedeeld naar de positie in de tweede baan of werkkring. Voor de verschillende indelingen zijn uitsplitsingen naar geslacht, positie in de eerste werkkring en naar leeftijd, onderwijsniveau en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.