Werknemers; combibanen

Werknemers; combibanen

Geslacht Positie in de eerste werkkring Positie in de tweede werkkring Persoonskenmerken Perioden Werknemer (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 8.165
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2024 1e kwartaal 777
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2024 1e kwartaal 7.388
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen 2024 1e kwartaal 509
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 106
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 404
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige Totaal personen 2024 1e kwartaal 268
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal personen 2024 1e kwartaal 249
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige met personeel Totaal personen 2024 1e kwartaal 4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Meewerkend gezinslid Totaal personen 2024 1e kwartaal 15
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 5.459
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2024 1e kwartaal 387
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2024 1e kwartaal 5.073
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer Totaal personen 2024 1e kwartaal 213
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 64
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 149
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2024 1e kwartaal 173
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal personen 2024 1e kwartaal 159
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige met personeel Totaal personen 2024 1e kwartaal 4
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Meewerkend gezinslid Totaal personen 2024 1e kwartaal 11
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2024 1e kwartaal 2.705
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2024 1e kwartaal 391
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2024 1e kwartaal 2.315
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer Totaal personen 2024 1e kwartaal 296
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 41
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2024 1e kwartaal 255
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2024 1e kwartaal 94
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal personen 2024 1e kwartaal 90
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige met personeel Totaal personen 2024 1e kwartaal 0
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Meewerkend gezinslid Totaal personen 2024 1e kwartaal 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over het hebben van een tweede baan of werkkring. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt ingedeeld naar de positie in de tweede baan of werkkring. Voor de verschillende indelingen zijn uitsplitsingen naar geslacht, positie in de eerste werkkring en naar leeftijd, onderwijsniveau en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd in augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.