Werknemers; combibanen

Werknemers; combibanen

Geslacht Positie in de eerste werkkring Positie in de tweede werkkring Persoonskenmerken Perioden Werknemer (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2021 3e kwartaal 7.866
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2022 3e kwartaal 8.009
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 712
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2022 3e kwartaal 743
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 7.154
Totaal mannen en vrouwen Totaal Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2022 3e kwartaal 7.266
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen 2021 3e kwartaal 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen 2022 3e kwartaal 472
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 93
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 99
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 377
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 373
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige Totaal personen 2021 3e kwartaal 242
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 271
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal personen 2021 3e kwartaal 215
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal personen 2022 3e kwartaal 247
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige met personeel Totaal personen 2021 3e kwartaal 6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige met personeel Totaal personen 2022 3e kwartaal 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Meewerkend gezinslid Totaal personen 2021 3e kwartaal 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Meewerkend gezinslid Totaal personen 2022 3e kwartaal 16
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 3e kwartaal 5.234
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 3e kwartaal 5.329
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 342
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2022 3e kwartaal 373
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 4.891
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2022 3e kwartaal 4.957
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer Totaal personen 2021 3e kwartaal 179
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer Totaal personen 2022 3e kwartaal 200
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 57
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 64
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 122
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 137
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2021 3e kwartaal 163
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 172
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal personen 2021 3e kwartaal 145
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal personen 2022 3e kwartaal 156
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige met personeel Totaal personen 2021 3e kwartaal 5
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Zelfstandige met personeel Totaal personen 2022 3e kwartaal 4
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Meewerkend gezinslid Totaal personen 2021 3e kwartaal 14
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met vaste arbeidsrelatie Meewerkend gezinslid Totaal personen 2022 3e kwartaal 11
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2021 3e kwartaal 2.632
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal Totaal personen 2022 3e kwartaal 2.680
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 369
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon met tweede werkkring Totaal personen 2022 3e kwartaal 370
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2021 3e kwartaal 2.263
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Persoon zonder tweede werkkring Totaal personen 2022 3e kwartaal 2.310
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer Totaal personen 2021 3e kwartaal 291
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer Totaal personen 2022 3e kwartaal 272
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 36
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met vaste arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 35
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2021 3e kwartaal 255
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Totaal personen 2022 3e kwartaal 236
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2021 3e kwartaal 78
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige Totaal personen 2022 3e kwartaal 98
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal personen 2021 3e kwartaal 71
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige zonder personeel (zzp) Totaal personen 2022 3e kwartaal 90
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige met personeel Totaal personen 2021 3e kwartaal 1
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Zelfstandige met personeel Totaal personen 2022 3e kwartaal 3
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Meewerkend gezinslid Totaal personen 2021 3e kwartaal 7
Totaal mannen en vrouwen Werknemer met flexibele arbeidsrelatie Meewerkend gezinslid Totaal personen 2022 3e kwartaal 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over het hebben van een tweede baan of werkkring. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt ingedeeld naar de positie in de tweede baan of werkkring. Voor de verschillende indelingen zijn uitsplitsingen naar geslacht, positie in de eerste werkkring en naar leeftijd, onderwijsniveau en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 november 2022:
De cijfers over het 3e kwartaal zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 14 februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Als een persoon meer dan één baan of werkkring heeft, dan wordt uitgegaan van de baan of werkkring waaraan de meeste tijd wordt besteed.