Arbeidsdeelname; kerncijfers

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald onderwijsniveau Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2013 12.638 3.451 72,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2014 12.665 3.520 72,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2015 12.685 3.503 72,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2016 12.768 3.553 72,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2017 12.870 3.580 72,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 12.936 3.538 72,6
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 13.015 3.475 73,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2020 13.094 3.513 73,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2021 13.147 3.483 73,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2022 13.228 3.330 74,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2023 13.326 3.230 75,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
De cijfers over het 1e kwartaal 2024 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 12 augustus 2024.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).
  
Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.