Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen

Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen

Uitvoerstromen Perioden Uitvoerwaarde (mld euro) Toegevoegde waarde door uitvoer (mld euro) Aandeel toegevoegde waarde in bbp (%) Aandeel toegevoegde waarde in uitvoer (%) Invoer intermediaire goederen; diensten (mld euro) Invoer voor wederuitvoer (mld euro) Werkgelegenheid totaal (x 1000 arbeidsjaren) Aandeel in Nederlandse werkgelegenheid (%)
Uitvoer van goederen en diensten 2015 570,4 237,2 34,4 41,6 333,2 175,5 2.185,9 31,2
Uitvoer van goederen en diensten 2016 563,4 234,4 33,1 41,6 328,9 177,2 2.203,2 30,8
Uitvoer van goederen en diensten 2017 615,6 250,3 33,9 40,7 365,2 195,4 2.303,4 31,5
Uitvoer van goederen en diensten 2018 655,4 261,2 33,7 39,8 394,3 205,9 2.395,9 31,7
Uitvoer van goederen en diensten 2019 671,1 270,5 33,3 40,3 400,6 218,2 2.438,3 31,6
Uitvoer van goederen en diensten 2020 623,4 252,3 31,7 40,5 371,1 205,5 2.361,2 30,4
Uitvoer van goederen en diensten 2021 732,2 288,9 33,2 39,5 443,3 255,5 2.398,4 30,7
Uitvoer van goederen en diensten 2022* 898,7 336,6 35,1 37,5 562,0 322,1 2.554,2 31,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel laat zien hoeveel Nederland verdient aan de uitvoer van goederen en diensten, welk deel van het arbeidsvolume in Nederland te danken is aan deze uitvoer.
Deze informatie is uitgesplitst naar diverse soorten van uitvoer, zoals de uitvoer van producten van Nederlandse makelij en wederuitvoer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2015-2021 zijn definitief. Het meest recente verslagjaar 2022 heeft de status voorlopig.

Wijzigingen per 23 november 2023:
De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden negen maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd met de status voorlopig.
Na 21 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen en diensten. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Uitvoer van goederen vindt plaats wanneer het economisch eigendom van goederen door een ingezetene wordt overgedragen aan een niet-ingezetene, ongeacht of er sprake is van een fysieke grensoverschrijdende goederenbeweging.
Toegevoegde waarde door uitvoer
De waarde van alle geproduceerde goederen en diensten (de productiewaarde of output) minus de waarde van goederen en diensten, die tijdens deze productie zijn gebruikt (het intermediair verbruik). De output is gewaardeerd tegen basisprijzen, dit is de verkoopprijs exclusief de handels- en vervoersmarge en exclusief de afgedragen productgebonden belastingen en de ontvangen productgebonden subsidies. Het intermediair verbruik is gewaardeerd tegen aankoopwaarde exclusief niet-aftrekbare btw.
Aandeel toegevoegde waarde in bbp
De toegevoegde waarde gedeeld door het bruto binnenlands product (bbp). Het bbp is de totale toegevoegde waarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten.
Aandeel toegevoegde waarde in uitvoer
Aandeel toegevoegde waarde in uitvoerwaarde
Invoer intermediaire goederen; diensten
Intermediaire goederen en diensten worden als input gebruikt een productieproces. Uitgezonderd zijn de vaste activa (investeringsgoederen). Het gaat hierbij om goederen die tijdens het productieproces worden verwerkt in andere producten of volledig worden verbruikt.
Invoer voor wederuitvoer
De goederen die via Nederland vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van een ingezetene, zonder dat significant industriële bewerking plaatsvindt.
Werkgelegenheid totaal
De werkgelegenheid die tot stand komt dankzij de uitvoer.
Aandeel in Nederlandse werkgelegenheid
De werkgelegenheid die tot stand komt dankzij de uitvoer gedeeld door de totale werkgelegenheid in Nederland.