Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Uitvalcategorie Voertuig type Perioden Totaal aantal uitgevallen voertuigen (aantal) Leeftijd voertuig in jaren Jonger dan 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 2 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 3 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 4 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 5 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 6 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 7 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 8 jaar (aantal)
Totaal uitval Personenauto 2023 366.566 1.151 1.514 2.183 4.851 14.637 20.580 10.740 7.234 10.958
Totaal uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2023 65.082 1.425 615 710 1.062 2.311 3.061 4.060 3.995 3.674
Sloop Personenauto 2023 126.323 61 170 234 250 318 373 405 435 578
Sloop Bedrijfsmotorvoertuig 2023 7.614 13 43 93 76 87 117 142 139 148
Export Personenauto 2023 237.875 889 1.295 1.902 4.561 14.264 20.137 10.263 6.743 10.312
Export Bedrijfsmotorvoertuig 2023 53.424 1.225 440 562 937 2.115 2.732 3.564 3.516 3.261
Buiten de normale registratie gesteld Personenauto 2023 1.057 199 33 27 28 44 51 54 41 47
Buiten de normale registratie gesteld Bedrijfsmotorvoertuig 2023 83 0 2 0 0 1 1 4 5 4
Overige uitval Personenauto 2023 1.311 2 16 20 12 11 19 18 15 21
Overige uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2023 3.961 187 130 55 49 108 211 350 335 261
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen met een Nederlands kenteken opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar, omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar leeftijd van het voertuig. In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.

Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 februari 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal uitgevallen voertuigen
Leeftijd voertuig in jaren
Jonger dan 1 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar