Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Uitvalcategorie Voertuig type Perioden Totaal aantal uitgevallen voertuigen (aantal) Leeftijd voertuig in jaren Jonger dan 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 1 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 2 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 3 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 4 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 5 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 6 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 7 jaar (aantal) Leeftijd voertuig in jaren 8 jaar (aantal)
Totaal uitval Personenauto 2022 403.331 935 1.726 2.168 6.266 15.543 16.678 9.582 10.494 10.122
Totaal uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2022 56.550 1.472 533 572 1.150 1.682 2.415 2.803 2.733 2.452
Sloop Personenauto 2022 140.365 41 147 192 258 328 339 347 442 499
Sloop Bedrijfsmotorvoertuig 2022 7.521 8 65 64 82 99 96 122 105 119
Export Personenauto 2022 260.463 699 1.533 1.938 5.963 15.147 16.263 9.169 9.997 9.553
Export Bedrijfsmotorvoertuig 2022 44.834 1.402 388 452 981 1.472 2.073 2.304 2.328 2.062
Buiten de normale registratie gesteld Personenauto 2022 1.096 191 39 29 37 55 54 51 40 46
Buiten de normale registratie gesteld Bedrijfsmotorvoertuig 2022 59 0 0 0 0 1 6 2 3 2
Overige uitval Personenauto 2022 1.407 4 7 9 8 13 22 15 15 24
Overige uitval Bedrijfsmotorvoertuig 2022 4.136 62 80 56 87 110 240 375 297 269
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn personenauto’s en bedrijfsmotorvoertuigen met een Nederlands kenteken opgenomen die uitgevallen zijn gedurende het verslagjaar, omdat het kenteken/kentekenbewijs ongeldig is verklaard wegens sloop, export, of omdat de voertuigen buiten de normale registratie zijn geplaatst. De tot de uitval behorende voertuigen zijn onderverdeeld naar leeftijd van het voertuig. In deze tabel worden alleen actieve motorvoertuigen opgenomen. Dit zijn (uitgevallen) voertuigen die minimaal 1 dag gedurende het verslagjaar hebben mogen deelnemen aan het verkeer. De cijfers zijn gebaseerd op informatie van de Basis Registratie Voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW.

Let op: Uitgevallen voertuigen die tijdens het gehele verslagjaar niet op de weg hebben mogen rijden, zijn uitgesloten. Deze voertuigen zijn wel meegenomen in de totaaltabel ‘Motorvoertuigen totaal; sloop, export en overige uitval’ (zie paragraaf 3). In de totaaltabel zijn alle uitgevallen voertuigen (ongeacht of ze deel hebben mogen nemen aan het verkeer) meegeteld.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over de uitval zullen eind eerste kwartaal na afloop van het betreffende verslagjaar verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal uitgevallen voertuigen
Leeftijd voertuig in jaren
Jonger dan 1 jaar
1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar