ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Artificial Intelligence AI-technologie gebruikt voor Voor marketing of verkoop (% van bedrijven) Invloed Covid-19 op het ICT-gebruik Covid oorzaak toename online verkoop (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verkoop via website of app (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Via website/apps Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet (% van bedrijven) E-commerce voor verkoop Verkoop via e-commerce Verdeling van omzet Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet (% van bedrijven)
10 tot 50 werkzame personen Totaal C-N en Q 3 17 23 3 19 17 15 13 10 8 25 4 21
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 2 11 19 4 14 13 9 7 5 3 23 5 18
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 4 3 13 4 9 7 1 0 0 0 13 4 9
10 tot 50 werkzame personen F Bouwnijverheid 1 4 5 1 3 3 2 2 2 1 5 2 3
10 tot 50 werkzame personen G Handel 5 31 43 4 35 32 29 25 22 17 46 7 39
10 tot 50 werkzame personen H Vervoer en opslag 1 5 15 2 11 8 7 5 4 3 18 4 15
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 3 34 42 3 37 35 31 26 18 13 42 5 37
10 tot 50 werkzame personen J Informatie en communicatie 10 17 19 1 16 15 14 13 11 10 19 3 17
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 9 15 19 1 13 13 11 9 8 8 21 8 13
10 tot 50 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 2 13 10 0 8 8 6 6 5 5 10 2 8
10 tot 50 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 3 7 10 1 7 7 6 5 4 3 11 3 8
10 tot 50 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 4 7 11 2 9 8 7 6 5 4 12 2 9
10 tot 50 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 1 12 7 2 4 4 3 3 2 2 10 3 7
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 4 28 39 4 32 30 26 23 18 14 41 6 35
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 3 7 10 2 8 7 6 6 5 3 11 2 9
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 11 17 19 1 16 14 13 12 10 8 19 2 18
50 tot 250 werkzame personen Totaal C-N en Q 7 15 24 3 18 16 15 12 10 7 31 6 25
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 3 9 17 6 9 8 6 6 5 4 32 9 23
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 8 11 28 8 15 11 4 2 2 1 28 12 17
50 tot 250 werkzame personen F Bouwnijverheid 4 2 4 2 1 0 0 0 0 0 8 3 5
50 tot 250 werkzame personen G Handel 10 33 49 6 40 38 33 28 21 16 58 8 50
50 tot 250 werkzame personen H Vervoer en opslag 1 7 25 2 17 14 13 12 9 6 47 8 39
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 6 31 57 2 51 49 47 40 29 16 57 6 51
50 tot 250 werkzame personen J Informatie en communicatie 17 18 21 2 18 18 15 12 10 9 23 3 19
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 8 11 30 0 18 15 10 10 8 5 31 11 20
50 tot 250 werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 5 5 12 0 6 6 6 5 4 0 12 6 6
50 tot 250 werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 13 9 12 2 9 9 8 7 6 5 15 3 11
50 tot 250 werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 4 6 11 1 8 7 7 6 5 4 11 3 8
50 tot 250 werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 3 7 9 1 5 4 4 4 3 3 14 5 9
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 7 27 45 5 36 34 31 26 20 14 55 7 48
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 8 7 11 1 8 8 7 6 5 4 13 3 10
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 17 17 21 2 17 17 16 12 9 8 25 3 22
250 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 10 16 26 3 19 17 15 14 10 7 35 7 28
250 of meer werkzame personen C Industrie 8 14 27 4 17 13 10 9 6 4 48 12 36
250 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 0 0 24 0 19 15 15 15 10 10 39 5 34
250 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 0 4 5 0 2 2 2 2 2 1 12 5 7
250 of meer werkzame personen G Handel 20 42 66 6 51 49 45 41 32 22 73 14 60
250 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 5 16 38 3 25 25 21 16 9 5 62 7 55
250 of meer werkzame personen I Horeca 8 42 61 0 53 50 44 37 32 30 66 8 58
250 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 28 20 28 2 24 21 20 19 18 10 28 4 24
250 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 35 15 52 6 34 32 26 23 16 8 52 15 37
250 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 15 9 20 0 20 20 20 20 13 13 28 0 28
250 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 18 13 20 1 16 13 12 12 8 8 22 5 17
250 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 9 6 13 1 10 9 9 7 5 4 14 2 12
250 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 1 8 7 3 2 2 2 2 1 1 13 5 8
250 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 15 35 58 5 45 43 39 34 26 18 70 11 58
250 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 12 8 15 1 12 10 10 8 6 5 17 3 14
250 of meer werkzame personen ICT-sector 26 17 25 3 20 17 14 11 8 7 27 4 22
10 of meer werkzame personen Totaal C-N en Q 4 17 23 3 18 17 15 13 10 8 26 5 22
10 of meer werkzame personen C Industrie 3 11 19 5 13 12 9 7 5 3 27 6 20
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 5 5 19 5 12 9 3 2 2 1 20 6 14
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 1 4 5 1 3 2 2 2 2 1 6 2 4
10 of meer werkzame personen G Handel 6 31 44 5 36 34 30 26 22 17 48 7 41
10 of meer werkzame personen H Vervoer en opslag 1 6 18 2 12 10 9 7 5 4 26 5 22
10 of meer werkzame personen I Horeca 3 34 43 3 38 37 32 27 19 14 43 5 38
10 of meer werkzame personen J Informatie en communicatie 12 18 20 1 17 15 14 13 11 10 20 3 17
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 12 14 25 2 16 16 12 11 9 7 27 9 18
10 of meer werkzame personen L Verhuur en handel van onroerend goed 3 11 11 0 8 8 7 7 5 4 11 3 8
10 of meer werkzame personen M Specialistische zakelijke diensten 5 8 11 1 8 7 6 6 4 3 12 3 9
10 of meer werkzame personen N Verhuur en overige zakelijke diensten 4 6 11 1 9 8 7 6 5 4 12 2 9
10 of meer werkzame personen Q Gezondheids- en welzijnszorg 1 11 7 2 4 4 3 3 2 2 11 3 7
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 5 28 40 4 33 31 27 23 19 14 44 6 37
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 4 7 11 1 8 8 7 6 5 4 12 3 9
10 of meer werkzame personen ICT-sector 12 17 19 1 17 15 14 12 9 8 21 2 18
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven met 10 of meer werkzame personen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en bedrijfstak. De verslagperiode betreft het jaar 2021. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2020. In die gevallen wordt dit vermeld in de toelichting bij het betreffende onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2021.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 april 2022:
In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Totaal niet' niet opgenomen bij de drie sub-secties over 'Covid-19 mate van oorzaak'. De eenheid van deze sub-secties moest ook '% van bedrijven' in plaats van '% bedrijven met toename' zijn. Het onderwerp 'Covid-19 mate van oorzaak' moet explicieter worden namelijk "Covid-19 als oorzaak toename". Ten laatste was de titel "Covid-19 veroorzaakt" onjuist. De vraag die hoort bij deze titel, was gesteld binnen de module over Covid-19 maar ging over de algemene toename van externe toegang tot bedrijfsemail en software, en toename van het aantal online vergaderingen. De naam van dit onderdeel wordt "Bedrijven met toename van".

Voorgaande vier punten zijn in deze versie gecorrigeerd.

Wijzigingen per 15 april 2022:
Vanaf 2021 wordt bij de module ICT-veiligheid van de vragenlijst ICT-gebruik de tekst “door acties van eigen personeel, opzettelijk of per ongeluk” vervangen door “onopzettelijk toedoen van eigen personeel". Drie toelichtingen van de onderwerpen over “intern incident” bevatten de oude tekst en worden daarvoor verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2022 komen in december 2022 beschikbaar. Deze cijfers zullen worden gepubliceerd in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (AI) verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en - met een zekere mate van zelfstandigheid - acties te ondernemen om bepaalde doelen te bereiken. Deze AI-systemen kunnen volledig op software gebaseerd zijn (bijvoorbeeld spraak- en gezichtsherkenningssystemen) maar ook embedded in apparaten (bijvoorbeeld zelfstandige robots zoals zelfrijdende auto's, autonome drones, autonome magazijnsysteem, etc).
AI-technologie gebruikt voor
Bedrijf gebruikt software of systemen op basis van artificiële intelligentie voor een van de volgenden doeleinden.
Voor marketing of verkoop
Het bedrijf gebruikt software of systemen op basis van artificiële intelligentie voor marketing of verkoop.
Invloed Covid-19 op het ICT-gebruik
Invloed Covid-19 op het ICT-gebruik
Covid oorzaak toename online verkoop
Bedrijven met meer online verkoop in 2020 ten gevolge van Covid-19 pandemie.
E-commerce voor verkoop
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via website/apps
Bedrijven die gebruikmaken van een website of app om goederen of diensten te verkopen.
Verkoop via website of app
Bedrijven orders voor goederen/diensten ontvangen via website
Verdeling van omzet
Verdeling van omzet uit verkoop via websites en apps.
Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet minder is dan 1% maar meer dan 0% van de totale omzet van het bedrijf
Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet 1% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf
Verkoopwaarde >= 2% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet 2% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf
Verkoopwaarde >= 5% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet 5% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf
Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf
Verkoopwaarde >= 25% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet 25% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf
Verkoopwaarde >= 50% van de totale omzet
Bedrijven die verkopen via een website/app en waarvan de waarde van die omzet 50% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf
Verkoop via e-commerce
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website. Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce. De omzet via e-commerce is de optelsom van de omzet via website en apps en de omzet via EDI.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verdeling van omzet
Verdeling van omzet uit verkoop via ecommerce.
Verkoopwaarde < 1% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet minder is dan 1% maar meer dan 0% van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoopwaarde >= 1% van de totale omzet
Het gaat om bedrijven die verkopen via websites, apps en/of EDI en waarbij de waarde van die omzet 1% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf. Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.