Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Leeftijd Geslacht Perioden Regio-indeling 2021 Totale bevolking (x 1 000)
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Nederland 17.980,5
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Nederland 18.480,1
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Nederland 18.892,9
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Nederland 19.212,2
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Nederland 19.446,6
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Nederland 19.630,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Groningen (PV) 593,9
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Groningen (PV) 599,9
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Groningen (PV) 597,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Groningen (PV) 593,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Groningen (PV) 586,9
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Groningen (PV) 580,1
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Fryslân (PV) 653,1
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Fryslân (PV) 652,5
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Fryslân (PV) 652,4
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Fryslân (PV) 650,5
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Fryslân (PV) 646,1
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Fryslân (PV) 640,3
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Drenthe (PV) 492,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Drenthe (PV) 488,4
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Drenthe (PV) 487,4
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Drenthe (PV) 486,2
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Drenthe (PV) 483,6
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Drenthe (PV) 480,1
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Overijssel (PV) 1.185,1
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Overijssel (PV) 1.201,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Overijssel (PV) 1.212,5
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Overijssel (PV) 1.218,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Overijssel (PV) 1.220,3
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Overijssel (PV) 1.218,3
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Flevoland (PV) 448,3
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Flevoland (PV) 472,6
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Flevoland (PV) 498,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Flevoland (PV) 520,4
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Flevoland (PV) 538,3
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Flevoland (PV) 557,1
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Gelderland (PV) 2.148,2
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Gelderland (PV) 2.193,6
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Gelderland (PV) 2.233,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Gelderland (PV) 2.263,5
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Gelderland (PV) 2.281,9
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Gelderland (PV) 2.292,9
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Utrecht (PV) 1.410,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Utrecht (PV) 1.470,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Utrecht (PV) 1.521,5
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Utrecht (PV) 1.561,8
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Utrecht (PV) 1.594,8
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Utrecht (PV) 1.620,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Noord-Holland (PV) 3.016,3
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Noord-Holland (PV) 3.151,2
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Noord-Holland (PV) 3.268,4
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Noord-Holland (PV) 3.366,8
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Noord-Holland (PV) 3.447,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Noord-Holland (PV) 3.517,6
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Zuid-Holland (PV) 3.869,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Zuid-Holland (PV) 4.016,1
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Zuid-Holland (PV) 4.133,3
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Zuid-Holland (PV) 4.229,5
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Zuid-Holland (PV) 4.308,4
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Zuid-Holland (PV) 4.377,3
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Zeeland (PV) 389,8
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Zeeland (PV) 390,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Zeeland (PV) 391,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Zeeland (PV) 390,5
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Zeeland (PV) 389,3
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Zeeland (PV) 387,7
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Noord-Brabant (PV) 2.649,9
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Noord-Brabant (PV) 2.723,0
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Noord-Brabant (PV) 2.781,9
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Noord-Brabant (PV) 2.825,9
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Noord-Brabant (PV) 2.856,3
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Noord-Brabant (PV) 2.877,5
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2025 Limburg (PV) 1.122,9
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2030 Limburg (PV) 1.120,4
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2035 Limburg (PV) 1.114,6
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2040 Limburg (PV) 1.105,5
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2045 Limburg (PV) 1.093,8
Totaal Totaal mannen en vrouwen 2050 Limburg (PV) 1.080,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is daarom van StatLine verwijderd. De gegevens die in de tabel beschikbaar zijn, kunnen gebruikt worden.

Zie voor meer informatie het bericht Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose.

Voor de cijfers die nog wel beschikbaar zijn, zie
Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021
Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Deze tabel bevat prognosecijfers over de samenstelling van de bevolking naar geslacht, leeftijd en regio op 1 januari.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2022 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2021. Naast provincies en COROP-gebieden betreft het hier gemeenten die op 1 januari 2021 50 000 of meer inwoners hebben.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 juli 2023:
Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd en geslacht verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
PBL en CBS kunnen de betreffende prognoses niet op afzienbare termijn herzien.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking in Nederland, 1 januari.

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.