Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008

Ontstane vacatures; beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC 2014), SBI 2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Beroepenindeling Perioden Ontstane vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten A000161 2021* 71,2
A-U Alle economische activiteiten A000162 2021* 44,2
A-U Alle economische activiteiten A000170 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000172 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000173 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000182 2021* 165,9
A-U Alle economische activiteiten A000183 2021* 30,0
A-U Alle economische activiteiten A000185 2021* 33,2
A-U Alle economische activiteiten A000187 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000192 2021* 255,2
A-U Alle economische activiteiten A000193 2021* 64,9
A-U Alle economische activiteiten A000199 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000203 2021* 144,9
A-U Alle economische activiteiten A000209 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000212 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000215 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000228 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000229 2021* 4,8
A-U Alle economische activiteiten A000232 2021* 5,6
A-U Alle economische activiteiten A000239 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000245 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000249 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000255 2021* 63,9
A-U Alle economische activiteiten A000266 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000273 2021* 89,6
A-U Alle economische activiteiten A000274 2021* 76,2
A-U Alle economische activiteiten A000277 2021* 13,5
A-U Alle economische activiteiten A000287 2021* 147,2
A-U Alle economische activiteiten A000288 2021* 35,7
A-U Alle economische activiteiten A000292 2021* 14,6
A-U Alle economische activiteiten A000295 2021* 38,9
A-U Alle economische activiteiten A000303 2021* 30,4
A-U Alle economische activiteiten A000305 2021* 137,6
A-U Alle economische activiteiten A000306 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000313 2021* 72,1
A-U Alle economische activiteiten A000316 2021* 112,2
A-U Alle economische activiteiten A000317 2021* .
A-U Alle economische activiteiten A000323 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000161 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000162 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000170 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000172 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000173 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000182 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000183 2021* 2,6
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000185 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000187 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000192 2021* 16,1
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000193 2021* 4,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000199 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000203 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000209 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000212 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000215 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000228 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000229 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000232 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000239 2021* 58,2
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000245 2021* 11,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000249 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000255 2021* 16,9
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000266 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000273 2021* 7,5
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000274 2021* 6,3
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000277 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000287 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000288 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000292 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000295 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000303 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000305 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000306 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000313 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000316 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000317 2021* .
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie A000323 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000161 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000162 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000170 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000172 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000173 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000182 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000183 2021* 3,0
B-F Nijverheid en energie A000185 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000187 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000192 2021* 20,8
B-F Nijverheid en energie A000193 2021* 5,3
B-F Nijverheid en energie A000199 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000203 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000209 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000212 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000215 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000228 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000229 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000232 2021* .
B-F Nijverheid en energie A000239 2021* 98,7
B-F Nijverheid en energie A000245 2021* 18,5
B-F Nijverheid en energie A000249 2021* 15,3
B-F Nijverheid en energie A000255 2021* 24,9
B-F Nijverheid en energie A000266 2021* 12,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal ontstane vacatures bij particuliere bedrijven en de overheid.
De gegevens over de ontstane vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- beroepenindeling volgens de ROA-CBS 2014 (BRC 2014);
- jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 1 juni 2022:
Er stond per abuis aangegeven dat de eenheid van ontstane vacatures in honderdtallen werd weergegeven. Dit is gecorrigeerd naar duizendtallen.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2022 worden in mei 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per jaar heeft betrekking op de vacatures die tijdens het verslagjaar zijn ontstaan. Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in de verslagperiode zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn. De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde. De ontstane vacatures worden in duizendtallen weergegeven.