Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio (COROP)

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio (COROP)

Regio's Perioden Prijsindex verkoopprijzen Prijsindex (2015 = 100) Prijsindex verkoopprijzen 95% betrouwbaarheidsmarge ondergrens (2015 = 100) Prijsindex verkoopprijzen 95% betrouwbaarheidsmarge bovengrens (2015 = 100) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. vorige periode (%) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Aantal verkochte woningen Verkochte woningen (aantal) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. vorige periode (%) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Gemiddelde verkoopprijs (euro) Totale waarde verkoopprijzen (mln euro)
Oost-Groningen (CR) 2023 4e kwartaal 185,2 178,9 191,5 1,8 0,6 405 17,7 -13,6 281.121 114
Delfzijl en omgeving (CR) 2023 4e kwartaal 200,0 187,4 212,5 5,8 6,5 94 -7,8 -23,0 280.131 26
Overig Groningen (CR) 2023 4e kwartaal 191,1 187,7 194,4 1,6 1,7 1.068 5,8 -13,4 330.152 353
Noord-Friesland (CR) 2023 4e kwartaal 182,6 179,0 186,2 2,4 1,1 867 4,5 -4,2 307.104 266
Zuidwest-Fryslân (CR) 2023 4e kwartaal 185,5 180,5 190,4 4,1 1,4 458 36,7 11,4 353.126 162
Zuidoost-Fryslân (CR) 2023 4e kwartaal 179,8 176,2 183,3 2,5 0,3 519 -1,9 -1,1 337.468 175
Noord-Drenthe (CR) 2023 4e kwartaal 183,5 179,3 187,6 2,7 0,4 571 0,7 -0,2 392.747 224
Zuidoost-Drenthe (CR) 2023 4e kwartaal 184,4 179,5 189,4 4,1 2,6 530 3,5 -7,2 327.515 174
Zuidwest-Drenthe (CR) 2023 4e kwartaal 178,0 174,0 181,9 2,5 -0,9 414 5,6 10,1 358.601 148
Noord-Overijssel (CR) 2023 4e kwartaal 181,9 178,8 185,1 0,1 0,1 1.025 4,7 -4,8 382.821 392
Zuidwest-Overijssel (CR) 2023 4e kwartaal 187,5 183,2 191,8 2,3 0,0 473 3,5 10,5 371.092 176
Twente (CR) 2023 4e kwartaal 174,2 171,8 176,5 0,7 -0,7 1.676 18,3 -2,3 353.918 593
Veluwe (CR) 2023 4e kwartaal 184,2 181,9 186,5 1,2 -1,1 1.967 5,5 -4,7 446.050 877
Achterhoek (CR) 2023 4e kwartaal 181,5 178,4 184,7 -0,2 -0,2 1.092 12,6 -5,0 379.682 415
Arnhem/Nijmegen (CR) 2023 4e kwartaal 187,0 184,7 189,3 2,3 -0,3 2.024 11,7 -3,9 397.222 804
Zuidwest-Gelderland (CR) 2023 4e kwartaal 179,2 173,7 184,6 0,9 0,2 686 6,5 -7,2 440.925 302
Utrecht (CR) 2023 4e kwartaal 185,2 . . 2,4 -0,6 4.197 10,0 3,0 480.181 2.015
Kop van Noord-Holland (CR) 2023 4e kwartaal 188,5 185,5 191,6 1,2 -0,6 1.216 10,2 -1,8 377.216 459
Alkmaar en omgeving (CR) 2023 4e kwartaal 191,7 188,5 194,9 3,1 -1,0 858 19,7 5,7 453.644 389
IJmond (CR) 2023 4e kwartaal 194,6 190,4 198,8 2,3 -1,3 572 9,0 -11,5 454.333 260
Agglomeratie Haarlem (CR) 2023 4e kwartaal 194,7 188,9 200,4 1,8 -2,3 806 2,7 10,1 596.280 481
Zaanstreek (CR) 2023 4e kwartaal 204,5 199,5 209,5 4,8 -0,6 439 -8,2 -6,2 413.635 182
Groot-Amsterdam (CR) 2023 4e kwartaal 190,6 188,0 193,3 0,8 -0,2 4.068 -1,4 0,2 568.441 2.312
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2023 4e kwartaal 181,4 176,3 186,4 1,1 -4,7 779 -3,7 23,1 668.403 521
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2023 4e kwartaal 182,4 179,5 185,2 1,6 -1,3 1.164 -0,9 -8,6 493.256 574
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2023 4e kwartaal 188,9 186,5 191,2 0,8 -1,4 2.639 4,2 0,3 434.407 1.146
Delft en Westland (CR) 2023 4e kwartaal 189,4 185,4 193,4 1,5 -0,3 571 -0,7 -4,8 433.190 247
Oost-Zuid-Holland (CR) 2023 4e kwartaal 187,6 184,1 191,1 3,8 0,7 987 7,6 -4,1 424.936 419
Groot-Rijnmond (CR) 2023 4e kwartaal 194,3 192,4 196,2 2,1 0,0 3.998 9,5 3,1 391.957 1.567
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2023 4e kwartaal 179,7 176,5 182,8 0,1 -1,7 1.154 16,0 -3,8 362.330 418
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2023 4e kwartaal 163,2 158,2 168,2 1,8 -0,8 423 19,8 -4,1 309.878 131
Overig Zeeland (CR) 2023 4e kwartaal 171,8 168,8 174,9 1,2 0,7 1.016 28,3 8,8 337.547 343
West-Noord-Brabant (CR) 2023 4e kwartaal 172,7 170,5 174,9 0,8 -0,4 2.063 17,9 0,4 388.657 802
Midden-Noord-Brabant (CR) 2023 4e kwartaal 175,7 173,1 178,4 1,2 -0,9 1.347 6,3 -6,2 412.115 555
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2023 4e kwartaal 178,1 175,7 180,6 2,2 0,7 1.893 8,0 4,5 445.160 843
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2023 4e kwartaal 179,1 177,2 181,0 2,3 0,1 2.145 8,8 -3,8 442.757 950
Noord-Limburg (CR) 2023 4e kwartaal 179,2 175,2 183,3 2,5 3,8 618 -8,4 -20,2 362.023 224
Midden-Limburg (CR) 2023 4e kwartaal 175,1 171,3 179,0 1,8 1,0 656 3,3 -16,0 354.342 232
Zuid-Limburg (CR) 2023 4e kwartaal 175,5 172,8 178,2 2,3 1,9 1.658 10,5 -3,1 315.272 523
Flevoland (CR) 2023 4e kwartaal 205,8 . . 2,4 1,0 1.382 7,3 -3,8 404.954 560
Bron: ©CBS, Kadaster,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per COROP-gebied. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. De gehanteerde methode is hetzelfde als die van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) met uitzondering van de manier waarop de woningtypen binnen de regio gewogen worden. Bij de berekening op provincieniveau worden de woningtypen afzonderlijk gewogen en vervolgens geaggregeerd naar een provinciecijfer. Bij de berekening op COROP-niveau worden de woningtypen ongewogen geaggregeerd. De COROP-gebieden Utrecht en Flevoland zijn gelijk aan de gelijknamige provincies en volgen de berekeningswijze van de provincie. Om deze reden ontbreken bij deze gebieden de betrouwbaarheidsmarges in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief.

Wijzigingen per 22 januari 2024:
Cijfers over het 4e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 22 dagen na verslagkwartaal gepubliceerd.

Vanaf verslagperiode 2024 kwartaal 1 wordt het basisjaar van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) aangepast van 2015 naar 2020. In april 2024 verschijnen de eerste cijfers van deze nieuwe reeks. Deze cijfers komen in een nieuwe StatLine-tabel. De oude reeks (basisjaar =2015) blijft via StatLine te raadplegen, maar zal niet meer worden geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex verkoopprijzen
Prijsindex
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.


95% betrouwbaarheidsmarge ondergrens
Dit is de ondergrens van het interval waarvan met 95% zekerheid verwacht wordt dat de werkelijke waarde er binnen ligt.
95% betrouwbaarheidsmarge bovengrens
Dit is de bovengrens van het interval waarvan met 95% zekerheid verwacht wordt dat de werkelijke waarde er binnen ligt.
Ontwikkeling t.o.v. vorige periode
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige periode.
Hierbij wordt het niet afgeronde prijsindexcijfer van periode T vergeleken met het niet afgeronde prijsindexcijfer van periode T-1.

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Procentuele jaar op jaar ontwikkeling.
Hierbij wordt het niet afgeronde prijsindexcijfer van periode T vergeleken met het niet afgeronde prijsindexcijfer van dezelfde periode een jaar eerder.


Aantal verkochte woningen
Verkochte woningen
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Ontwikkeling t.o.v. vorige periode
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige periode.
Hierbij wordt het aantal verkochte woningen van periode T vergeleken met het aantal van periode T-1.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Procentuele jaar op jaar ontwikkeling.
Hierbij wordt het aantal verkochte woningen van periode T vergeleken met het aantal van dezelfde periode een jaar eerder.
Gemiddelde verkoopprijs
De gemiddelde verkoopprijs geeft de gemiddelde waarde weer die betaald is in een verslagperiode voor bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier. Deze cijfers tonen niet het verloop van de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de prijsindexcijfers.
Totale waarde verkoopprijzen
De totale waarde van de verkoopprijzen heeft betrekking op bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.