Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio (COROP)

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio (COROP)

Regio's Perioden Prijsindex verkoopprijzen Prijsindex (2015 = 100) Prijsindex verkoopprijzen 95% betrouwbaarheidsmarge ondergrens (2015 = 100) Prijsindex verkoopprijzen 95% betrouwbaarheidsmarge bovengrens (2015 = 100) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. vorige periode (%) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Aantal verkochte woningen Verkochte woningen (aantal) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. vorige periode (%) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Gemiddelde verkoopprijs (euro) Totale waarde verkoopprijzen (mln euro)
Oost-Groningen (CR) 2022 4e kwartaal 184,1 177,8 190,3 -2,4 7,2 469 9,8 -3,5 276.309 130
Delfzijl en omgeving (CR) 2022 4e kwartaal 187,8 178,1 197,6 -1,2 9,1 122 22,0 -8,3 256.093 31
Overig Groningen (CR) 2022 4e kwartaal 187,8 184,7 191,0 -2,8 3,4 1.233 10,4 3,2 319.710 394
Noord-Friesland (CR) 2022 4e kwartaal 180,7 177,1 184,3 -2,1 5,0 905 -0,8 -7,5 302.346 274
Zuidwest-Fryslân (CR) 2022 4e kwartaal 182,9 177,3 188,5 -3,7 4,5 411 11,4 0,0 346.315 142
Zuidoost-Fryslân (CR) 2022 4e kwartaal 179,1 175,5 182,7 -3,0 4,1 525 -2,6 -3,7 334.635 176
Noord-Drenthe (CR) 2022 4e kwartaal 182,7 178,8 186,7 -1,7 3,1 572 3,1 0,4 376.281 215
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 4e kwartaal 179,8 175,6 184,0 -2,4 6,4 571 8,6 -1,2 322.748 184
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 4e kwartaal 179,6 175,6 183,5 -3,8 6,6 376 -7,8 -16,8 359.689 135
Noord-Overijssel (CR) 2022 4e kwartaal 181,8 178,6 184,9 -2,6 6,4 1.077 -2,0 -0,5 373.075 402
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 4e kwartaal 187,5 183,3 191,8 -1,3 8,2 428 0,0 8,9 388.043 166
Twente (CR) 2022 4e kwartaal 175,5 173,1 177,9 -1,7 6,7 1.716 4,0 -6,5 343.086 589
Veluwe (CR) 2022 4e kwartaal 186,3 183,8 188,7 -2,3 6,4 2.064 7,9 4,8 447.840 924
Achterhoek (CR) 2022 4e kwartaal 181,9 178,7 185,2 -2,5 4,7 1.149 7,2 10,4 373.748 429
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 4e kwartaal 187,5 184,8 190,1 -2,8 4,9 2.107 2,6 5,2 386.181 814
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 4e kwartaal 178,7 173,6 183,9 -4,2 3,5 739 7,1 2,9 432.480 320
Utrecht (CR) 2022 4e kwartaal 186,2 . . -3,9 3,5 4.073 -1,0 0,7 489.010 1.992
Kop van Noord-Holland (CR) 2022 4e kwartaal 189,6 186,6 192,6 -2,1 6,1 1.238 7,6 9,9 366.634 454
Alkmaar en omgeving (CR) 2022 4e kwartaal 193,7 190,3 197,1 -2,1 5,4 812 9,0 0,4 431.954 351
IJmond (CR) 2022 4e kwartaal 197,1 193,2 201,0 -3,5 2,6 646 13,3 23,5 413.338 267
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 4e kwartaal 199,3 193,4 205,1 -3,9 1,9 732 -10,4 -6,9 604.887 443
Zaanstreek (CR) 2022 4e kwartaal 205,7 201,1 210,3 -4,4 3,5 468 -14,3 0,6 401.112 188
Groot-Amsterdam (CR) 2022 4e kwartaal 191,1 188,5 193,7 -4,8 2,0 4.059 2,1 0,7 552.476 2.243
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 4e kwartaal 190,2 185,7 194,8 -3,3 3,0 633 -16,2 -17,7 652.922 413
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 4e kwartaal 184,7 181,7 187,8 -2,8 4,5 1.274 2,8 2,3 476.610 607
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 4e kwartaal 191,4 189,1 193,8 -3,6 3,7 2.630 1,3 -10,2 433.815 1.141
Delft en Westland (CR) 2022 4e kwartaal 190,0 186,2 193,8 -2,2 4,9 600 6,2 -1,6 440.164 264
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 4e kwartaal 186,4 183,2 189,6 -1,8 5,2 1.029 3,7 -1,1 400.804 412
Groot-Rijnmond (CR) 2022 4e kwartaal 194,2 192,3 196,1 -1,8 5,2 3.879 -1,8 -16,4 391.354 1.518
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 4e kwartaal 182,8 179,7 186,0 0,7 8,4 1.199 7,4 0,9 376.879 452
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 4e kwartaal 164,5 159,7 169,3 -0,6 6,5 441 4,8 0,2 289.583 128
Overig Zeeland (CR) 2022 4e kwartaal 170,6 167,1 174,1 -2,4 4,8 934 3,8 -1,9 349.734 327
West-Noord-Brabant (CR) 2022 4e kwartaal 173,3 171,0 175,6 -2,3 6,0 2.054 1,9 2,5 394.348 810
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 4e kwartaal 177,3 174,7 179,8 -1,3 6,8 1.436 2,3 -4,3 413.083 593
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 4e kwartaal 176,8 174,5 179,2 -1,5 5,8 1.812 1,7 -11,0 446.375 809
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 4e kwartaal 178,9 176,9 180,9 -1,5 7,0 2.230 1,3 -7,1 432.954 965
Noord-Limburg (CR) 2022 4e kwartaal 172,6 169,1 176,1 -0,3 6,7 774 -0,3 -1,1 345.505 267
Midden-Limburg (CR) 2022 4e kwartaal 173,4 169,9 176,8 -0,8 6,0 781 10,8 10,2 350.474 274
Zuid-Limburg (CR) 2022 4e kwartaal 172,1 169,5 174,7 -2,0 3,5 1.711 -1,7 -6,3 302.681 518
Flevoland (CR) 2022 4e kwartaal 203,8 . . -3,3 4,3 1.436 -5,5 -7,5 401.049 576
Bron: ©CBS, Kadaster,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per COROP-gebied. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. De gehanteerde methode is hetzelfde als die van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) met uitzondering van de manier waarop de woningtypen binnen de regio gewogen worden. Bij de berekening op provincieniveau worden de woningtypen afzonderlijk gewogen en vervolgens geaggregeerd naar een provinciecijfer. Bij de berekening op COROP-niveau worden de woningtypen ongewogen geaggregeerd. De COROP-gebieden Utrecht en Flevoland zijn gelijk aan de gelijknamige provincies en volgen de berekeningswijze van de provincie. Om deze reden ontbreken bij deze gebieden de betrouwbaarheidsmarges in de tabel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2023:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nieuwe cijfers verschijnen in april 2023.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex verkoopprijzen
Prijsindex
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.


95% betrouwbaarheidsmarge ondergrens
Dit is de ondergrens van het interval waarvan met 95% zekerheid verwacht wordt dat de werkelijke waarde er binnen ligt.
95% betrouwbaarheidsmarge bovengrens
Dit is de bovengrens van het interval waarvan met 95% zekerheid verwacht wordt dat de werkelijke waarde er binnen ligt.
Ontwikkeling t.o.v. vorige periode
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige periode.
Hierbij wordt het niet afgeronde prijsindexcijfer van periode T vergeleken met het niet afgeronde prijsindexcijfer van periode T-1.

Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Procentuele jaar op jaar ontwikkeling.
Hierbij wordt het niet afgeronde prijsindexcijfer van periode T vergeleken met het niet afgeronde prijsindexcijfer van dezelfde periode een jaar eerder.


Aantal verkochte woningen
Verkochte woningen
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Ontwikkeling t.o.v. vorige periode
Procentuele ontwikkeling ten opzichte van de vorige periode.
Hierbij wordt het aantal verkochte woningen van periode T vergeleken met het aantal van periode T-1.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
Procentuele jaar op jaar ontwikkeling.
Hierbij wordt het aantal verkochte woningen van periode T vergeleken met het aantal van dezelfde periode een jaar eerder.
Gemiddelde verkoopprijs
De gemiddelde verkoopprijs geeft de gemiddelde waarde weer die betaald is in een verslagperiode voor bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier. Deze cijfers tonen niet het verloop van de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de prijsindexcijfers.
Totale waarde verkoopprijzen
De totale waarde van de verkoopprijzen heeft betrekking op bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier en bestemd zijn voor permanente bewoning door een particulier.