Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

Bedrijfsafvalstoffen Nuttige toepassing en eindverwerking Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Bedrijfsafval (1 000 ton)
Niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 9.061
Niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 1.592
Niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 3
Niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 5.651
Niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 70
Metaalafval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 547
Metaalafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 0
Metaalafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 0
Metaalafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 447
Metaalafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 34
Glasafval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 22
Glasafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 0
Glasafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 0
Glasafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 4
Glasafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 0
Papier-, kartonafval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 27
Papier-, kartonafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 0
Papier-, kartonafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 0
Papier-, kartonafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 11
Papier-, kartonafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 0
Kunststof-, rubberafval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 222
Kunststof-, rubberafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 0
Kunststof-, rubberafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 0
Kunststof-, rubberafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 135
Kunststof-, rubberafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 0
Houtafval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 461
Houtafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 0
Houtafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 0
Houtafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 345
Houtafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 7
Textiel-, lederafval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 9
Textiel-, lederafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 0
Textiel-, lederafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 0
Textiel-, lederafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 7
Textiel-, lederafval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 0
Dierlijk, plantaardig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 71
Dierlijk, plantaardig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 38
Dierlijk, plantaardig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 0
Dierlijk, plantaardig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 0
Dierlijk, plantaardig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 10
Gemengd afval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 1.894
Gemengd afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 40
Gemengd afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 3
Gemengd afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 1.246
Gemengd afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 3
Mineralen, steenachtig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 4.128
Mineralen, steenachtig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 12
Mineralen, steenachtig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 0
Mineralen, steenachtig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 3.455
Mineralen, steenachtig afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 15
Overig niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 29
Overig niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 0
Overig niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 0
Overig niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 0
Overig niet-chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 0
Chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2021* 1.479
Chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2021* 83
Chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 381 Inzameling van afval 2021* 1
Chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 382 Behandeling van afval 2021* 961
Chemisch afval Totaal bedrijfsafvalstoffen 390 Sanering en overig afvalbeheer 2021* 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de hoeveelheid vrijgekomen afvalstoffen van de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterwinbedrijven en afvalbeheer. De afvalstoffen zijn uitgesplitst per bedrijfstak naar soort afval. Bedrijfsafvalstoffen worden ingedeeld naar afvalsoorten. De afvalsoorten worden ingedeeld aan de hand van Euralcodes die zijn afgestemd op de Europese afvalstatistiek verordening. De Euralcodes zijn codes voor afvalstoffen zoals die zijn vermeld in de Europese afvalstoffenlijst.
In deze tabel wordt verder onderscheid gemaakt in chemische en niet- chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog nader uitgesplitst. De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden nuttig toegepast of aangeboden voor eindverwerking. Het totaal aan bedrijfsafvalstoffen, chemisch en niet chemisch, zijn vermeldt onder “Totaal naar verwerking”.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn tot en met 2020 definitief, de cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 oktober 2022:
De voorlopige cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers en er zijn voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2021 worden eind april 2023 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsafval
De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1).

Uitgezonderd zijn:
(1) radioactief afval,
(2) gevaarlijk afval dat is gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen,
(3) bouw- en sloopafval,
(4) verbrandingsresten uit eigen afvalverbranding
(5) stoffen die geloosd worden met afvalwater of worden uitgestoten in de lucht.