Pijpleidingenvervoer; kerncijfers

Pijpleidingenvervoer; kerncijfers

Vervoerstromen Perioden Vervoerd ladinggewicht (1000 ton) Ladingtonkilometer (mln tonkm)
Totaal 2012* 376.164 39.426
Totaal 2013* 386.236 42.359
Totaal 2014* 360.408 37.150
Totaal 2015* 344.926 32.870
Totaal 2016* 351.041 33.415
Totaal 2017* 348.533 32.425
Totaal 2018* 335.310 30.023
Binnenlands 2012* 259.172 28.155
Binnenlands 2013* 264.649 30.573
Binnenlands 2014* 241.302 25.673
Binnenlands 2015* 227.393 21.343
Binnenlands 2016* 227.514 21.371
Binnenlands 2017* 223.725 19.935
Binnenlands 2018* 208.985 17.850
Totaal aan- en afvoer 2012* 116.991 11.271
Totaal aan- en afvoer 2013* 121.587 11.786
Totaal aan- en afvoer 2014* 119.106 11.476
Totaal aan- en afvoer 2015* 117.533 11.527
Totaal aan- en afvoer 2016* 123.527 12.044
Totaal aan- en afvoer 2017* 124.807 12.490
Totaal aan- en afvoer 2018* 126.325 12.173
Aanvoer 2012* 18.445 1.560
Aanvoer 2013* 20.801 1.792
Aanvoer 2014* 21.845 1.875
Aanvoer 2015* 27.565 2.438
Aanvoer 2016* 31.115 2.802
Aanvoer 2017* 36.133 3.325
Aanvoer 2018* 41.100 3.803
Afvoer 2012* 98.547 9.712
Afvoer 2013* 100.786 9.994
Afvoer 2014* 97.261 9.602
Afvoer 2015* 89.968 9.090
Afvoer 2016* 92.412 9.243
Afvoer 2017* 88.674 9.164
Afvoer 2018* 85.225 8.370
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de kerncijfers van het pijpleidingvervoer op Nederlands grondgebied per jaar weergegeven in tonnen en tonkilometers naar vervoerstroom.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 26 januari 2024:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd en de cijfers over 2012 tot en met 2021 zijn geactualiseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe, voorlopige cijfers komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer op Nederlands grondgebied.