Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2020)

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2020)

Kenmerken huishouden Perioden Regio's Particuliere huishoudens (x 1 000) Totaal vermogen (mld euro) Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens 2019* Nederland 7.823,9 1.669,1 213,3 52,0
Particuliere huishoudens 2019* Amsterdam 456,8 95,8 209,8 8,1
Particuliere huishoudens 2019* Bergeijk 7,8 2,8 366,1 229,7
Particuliere huishoudens 2019* Heerlen 44,8 3,9 86,4 9,4
Particuliere huishoudens 2019* Kerkrade 22,6 1,9 83,5 18,6
Particuliere huishoudens 2019* Laren (NH.) 4,9 6,4 1.299,7 386,6
Particuliere huishoudens 2019* Rotterdam 317,8 35,0 110,0 5,8
Particuliere huishoudens 2019* Rozendaal 0,7 0,5 732,2 319,0
Particuliere huishoudens 2019* Utrecht (gemeente) 175,8 27,7 157,9 17,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en migratieachtergrond van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse. De gegevens zijn beschikbaar naar diverse regionale indelingen gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari 2020.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.
De gegevens betreffen de stand van het vermogen per 1 januari.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2006 tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 april 2021:
Gereviseerde cijfers over 2006 tot en met 2019 zijn toegevoegd.
Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers gewijzigd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2020 komen in december 2021 beschikbaar, en zullen verschijnen in een nieuwe tabel.

Toelichting onderwerpen

Particuliere huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het verslagjaar.
Een particulier huishouden bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf niet-bedrijfsmatig voorzien van de dagelijkse behoeften.
Totaal vermogen
Totale som van het vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld vermogen van particuliere huishoudens.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Mediaan vermogen
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens.
De mediaan is het middelste getal wanneer alle getalen van laag naar hoog worden gesorteerd.
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. Bezittingen worden gevormd door bank- en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, overig onroerend goed, ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en de overige bezittingen. De schulden omvatten onder meer schulden ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.