Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Soort verhuur Inkomensklasse Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
Totaal Totaal 2021 0,8 0,3
Totaal Hoog inkomen 2021
Totaal Laag inkomen 2021
Totaal Uitzonderingsgroep 2021
Totaal Inkomen niet opgevraagd 2021
Totaal Inkomen onbekend 2021
Geliberaliseerd verhuur Totaal 2021 2,2 1,3
Geliberaliseerd verhuur Hoog inkomen 2021
Geliberaliseerd verhuur Laag inkomen 2021
Geliberaliseerd verhuur Uitzonderingsgroep 2021
Geliberaliseerd verhuur Inkomen niet opgevraagd 2021
Geliberaliseerd verhuur Inkomen onbekend 2021
Totaal; gereguleerd Totaal 2021 0,3 -0,1
Totaal; gereguleerd Hoog inkomen 2021
Totaal; gereguleerd Laag inkomen 2021
Totaal; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2021
Totaal; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2021
Totaal; gereguleerd Inkomen onbekend 2021
Sociale verhuurders; gereguleerd Totaal 2021 0,3 -0,1
Sociale verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2021
Sociale verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2021
Sociale verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2021
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2021
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2021
Overige verhuurders; gereguleerd Totaal 2021 0,3 0,2
Overige verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2021
Overige verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2021
Overige verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2021
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2021
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging uitgesplitst naar inkomensklasse. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verhuur van gereguleerde huurwoningen door sociale- en overige verhuurders en geliberaliseerde verhuur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 september 2021:
De cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2022.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.
Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.