Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Soort verhuur Inkomensklasse Perioden Huurverhoging inclusief huurharmonisatie (%) Huurverhoging exclusief huurharmonisatie (%)
Totaal Totaal 2023 2,0 1,3
Totaal Hoog inkomen 2023 9,1 9,0
Totaal Middeninkomen 2023 5,1 4,9
Totaal Laag inkomen 2023 0,2 -0,2
Totaal Uitzonderingsgroep 2023
Totaal Inkomen niet opgevraagd 2023 2,4 1,6
Totaal Inkomen onbekend 2023 1,1 0,9
Geliberaliseerd verhuur Totaal 2023 4,5 3,4
Geliberaliseerd verhuur Hoog inkomen 2023 6,7 6,2
Geliberaliseerd verhuur Middeninkomen 2023 4,5 4,5
Geliberaliseerd verhuur Laag inkomen 2023 3,6 2,9
Geliberaliseerd verhuur Uitzonderingsgroep 2023
Geliberaliseerd verhuur Inkomen niet opgevraagd 2023 4,5 3,4
Geliberaliseerd verhuur Inkomen onbekend 2023 1,5 2,8
Totaal; gereguleerd Totaal 2023 1,0 0,5
Totaal; gereguleerd Hoog inkomen 2023 9,4 9,4
Totaal; gereguleerd Middeninkomen 2023 5,1 4,9
Totaal; gereguleerd Laag inkomen 2023 0,1 -0,2
Totaal; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2023
Totaal; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2023 1,1 0,4
Totaal; gereguleerd Inkomen onbekend 2023 1,1 0,9
Sociale verhuurders; gereguleerd Totaal 2023 0,1 -0,3
Sociale verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2023 8,9 8,8
Sociale verhuurders; gereguleerd Middeninkomen 2023 4,8 4,6
Sociale verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2023 -0,6 -0,9
Sociale verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2023
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2023 0,1 -0,6
Sociale verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2023 0,4 0,1
Overige verhuurders; gereguleerd Totaal 2023 3,7 3,0
Overige verhuurders; gereguleerd Hoog inkomen 2023 12,1 12,1
Overige verhuurders; gereguleerd Middeninkomen 2023 6,3 6,2
Overige verhuurders; gereguleerd Laag inkomen 2023 3,2 2,9
Overige verhuurders; gereguleerd Uitzonderingsgroep 2023
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen niet opgevraagd 2023 3,7 2,7
Overige verhuurders; gereguleerd Inkomen onbekend 2023 3,7 3,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde huurverhoging uitgesplitst naar inkomensklasse. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verhuur van gereguleerde huurwoningen door sociale- en overige verhuurders en geliberaliseerde verhuur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:
De cijfers van 2023 zijn toegevoegd. De categorie 'middeninkomen' is toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2024 komen beschikbaar in september 2024.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur inclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.
Huurverhoging exclusief huurharmonisatie
De gemiddelde verhoging woninghuur exclusief huurharmonisatie.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.