Huurverhoging woningen; renovatie- en harmonisatie-effect

Huurverhoging woningen; renovatie- en harmonisatie-effect

Soort verhuur Perioden Huurverhoging inclusief renovatie (%) Effect renovatie (Procentpunt) Huurverhoging inclusief harmonisatie (%) Effect harmonisatie (Procentpunt) Huurverhoging exclusief harmonisatie (%) Aandeel harmonisatie woningen (%)
Totaal 2023 2,1 0,1 2,0 0,7 1,3 6,8
Geliberaliseerde verhuur 2023 4,7 0,2 4,5 1,1 3,4 10,4
Totaal; gereguleerd 2023 1,2 0,2 1,0 0,5 0,5 6,0
Sociale verhuurders; gereguleerd 2023 0,2 0,1 0,1 0,4 -0,3 5,8
Overige verhuurders; gereguleerd 2023 4,2 0,5 3,7 0,7 3,0 7,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de effecten van huurharmonisatie en renovatie op de gemiddelde huurverhoging. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verhuur van gereguleerde huurwoningen door sociale- en overige verhuurders en geliberaliseerde verhuur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:
De cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2024.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief renovatie
Huurverhoging inclusief renovatie en harmonisatie.
Effect renovatie
Effect van woningrenovaties op de huurverhoging.
Huurverhoging inclusief harmonisatie
Huurverhoging inclusief harmonisatie en exclusief renovatie
Effect harmonisatie
Effect van huurharmonisatie op de huurverhoging.
Huurverhoging exclusief harmonisatie
Huurverhoging exclusief harmonisatie en renovatie.
Aandeel harmonisatie woningen
Aandeel geharmoniseerde huurwoningen in percentages van het totaal aan huurwoningen in de geselecteerde soort verhuur.