Huurverhoging woningen; renovatie- en harmonisatie-effect

Huurverhoging woningen; renovatie- en harmonisatie-effect

Soort verhuur Perioden Huurverhoging inclusief renovatie (%) Effect renovatie (Procentpunt) Huurverhoging inclusief harmonisatie (%) Effect harmonisatie (Procentpunt) Huurverhoging exclusief harmonisatie (%) Aandeel harmonisatie woningen (%)
Totaal 2017 . . 1,6 0,4 1,2 6,4
Totaal 2018 . . 2,3 0,5 1,8 6,0
Totaal 2019 . . 2,5 0,4 2,1 6,4
Totaal 2020 3,0 0,1 2,9 0,5 2,4 6,4
Geliberaliseerde verhuur 2017 . . 2,3 0,6 1,7 9,7
Geliberaliseerde verhuur 2018 . . 3,1 1,1 2,0 9,3
Geliberaliseerde verhuur 2019 . . 3,3 0,7 2,6 7,9
Geliberaliseerde verhuur 2020 3,4 0,4 3,0 0,9 2,1 9,9
Totaal; gereguleerd 2017 . . 1,4 0,4 1,0 6,1
Totaal; gereguleerd 2018 . . 2,1 0,3 1,8 5,7
Totaal; gereguleerd 2019 . . 2,3 0,3 2,0 6,0
Totaal; gereguleerd 2020 2,9 0,1 2,8 0,4 2,4 5,8
Sociale verhuurders; gereguleerd 2017 . . 1,1 0,5 0,6 6,1
Sociale verhuurders; gereguleerd 2018 . . 1,7 0,3 1,4 5,6
Sociale verhuurders; gereguleerd 2019 . . 2,0 0,3 1,7 6,0
Sociale verhuurders; gereguleerd 2020 2,7 0,0 2,7 0,4 2,3 5,9
Overige verhuurders; gereguleerd 2017 . . 2,5 0,2 2,3 6,2
Overige verhuurders; gereguleerd 2018 . . 3,3 0,4 2,9 6,1
Overige verhuurders; gereguleerd 2019 . . 3,3 0,3 3,0 6,0
Overige verhuurders; gereguleerd 2020 3,6 0,2 3,4 0,4 3,0 5,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de effecten van huurharmonisatie en renovatie op de gemiddelde huurverhoging. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verhuur van gereguleerde huurwoningen door sociale- en overige verhuurders en geliberaliseerde verhuur.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:
De cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2024.

Toelichting onderwerpen

Huurverhoging inclusief renovatie
Huurverhoging inclusief renovatie en harmonisatie.
Effect renovatie
Effect van woningrenovaties op de huurverhoging.
Huurverhoging inclusief harmonisatie
Huurverhoging inclusief harmonisatie en exclusief renovatie
Effect harmonisatie
Effect van huurharmonisatie op de huurverhoging.
Huurverhoging exclusief harmonisatie
Huurverhoging exclusief harmonisatie en renovatie.
Aandeel harmonisatie woningen
Aandeel geharmoniseerde huurwoningen in percentages van het totaal aan huurwoningen in de geselecteerde soort verhuur.