Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Soort verhuur Perioden Reële huurverhoging incl. harmonisatie (%) Reële huurverhoging excl. harmonisatie (%)
Totaal; gereguleerd 2023 -8,7 -9,2
Sociale verhuurders; gereguleerd 2023 -9,6 -10,0
Overige verhuurders; gereguleerd 2023 -6,0 -6,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde reële huurverhoging van gereguleerde huurwoningen uitgesplitst naar soort verhuurder. De cijfers zijn gecorrigeerd voor de inflatie. Hierbij is gerekend met de gemiddelde inflatie over de periode december t/m november van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 september 2023:
De cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2024.

Toelichting onderwerpen

Reële huurverhoging incl. harmonisatie
Reële huurverhoging (inclusief huurharmonisatie):
Hierbij wordt de huurverhoging inclusief harmonisatie gecorrigeerd voor de inflatie over de periode december t/m november van het voorgaande jaar.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.
Reële huurverhoging excl. harmonisatie
Reële huurverhoging (exclusief huurharmonisatie):
Hierbij wordt de huurverhoging exclusief harmonisatie gecorrigeerd voor de inflatie over de periode december t/m november van het voorgaande jaar.

Bij wisseling van huurder mag de huurprijs van een woning meer stijgen dan de voor dat jaar geldende maximale huurverhoging. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Deze verhoging staat los van de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli en kan op elk moment worden toegepast. De huurprijs na harmonisatie mag de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet overschrijden.