Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Soort verhuur Perioden Reële huurverhoging woningen (%)
Totaal gereguleerd 2020 -0,2
Sociale verhuurders; gereguleerd 2020 -0,3
Overige verhuurders; gereguleerd 2020 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat cijfers over de gemiddelde reële huurverhoging (exclusief huurharmonisatie) van gereguleerde huurwoningen uitgesplitst naar soort verhuurder. De cijfers zijn gecorrigeerd voor de inflatie. Hierbij is gerekend met de inflatie van 1 december 2018 tot 1 december 2019. Dit percentage is 2,6 procent.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 september 2020:
De cijfers in deze tabel zijn gecorrigeerd. In plaats van de reële huurverhoging exclusief harmonisatie waren de cijfers weergegeven van de reële huurverhoging inclusief harmonisatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen beschikbaar in september 2021.

Toelichting onderwerpen

Reële huurverhoging woningen
Reële huurverhoging (exclusief huurharmonisatie):
Hierbij wordt de verhoging exclusief harmonisatie gecorrigeerd voor de inflatie van 1 december 2018 tot 1 december 2019.