Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Geslacht Leeftijd Migratiemotief Sociaaleconomische categorie Nationaliteit Verblijfsduur Jaar van immigratie Immigranten (exclusief EU/EFTA) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 2023 164.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 3 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 4 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 5 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 6 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 7 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 8 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 9 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 10 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 11 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 12 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 13 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 14 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 15 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 16 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 17 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 18 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 19 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 20 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 21 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 22 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 23 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 24 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 1 jaar 2023 17.520
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 2 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 3 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 4 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 5 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 6 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 7 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 8 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 9 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 10 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 11 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 12 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 13 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 14 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 15 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 16 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 17 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 18 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 19 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 20 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 21 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 22 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 23 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Afrika 24 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 1 jaar 2023 16.595
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 2 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 3 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 4 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 5 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 6 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 7 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 8 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 9 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 10 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 11 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 12 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 13 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 14 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 15 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 16 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 17 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 18 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 19 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 20 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 21 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 22 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 23 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Amerika 24 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 1 jaar 2023 77.680
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 2 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 3 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 4 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 5 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 6 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 7 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 8 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 9 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 10 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 11 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 12 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 13 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 14 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 15 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 16 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 17 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 18 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 19 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 20 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 21 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 22 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 23 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Azië 24 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Europa (exclusief Nederlands) 1 jaar 2023 49.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Europa (exclusief Nederlands) 2 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Europa (exclusief Nederlands) 3 jaar 2023
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Europa (exclusief Nederlands) 4 jaar 2023
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigranten met een nationaliteit van een land buiten de EU of EFTA die naar Nederland zijn gekomen.
De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroep, migratiemotief, nationaliteit, sociaaleconomische categorie en verblijfsduur.
Het migratiemotief van immigranten uit niet-EU/EFTA-landen is gebaseerd op de vergunning aan de immigrant door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In deze tabel zijn alleen immigranten opgenomen die op het moment van immigratie de nationaliteit hadden van landen die op dat moment niet tot de Europese Unie (EU) of de European Free Trade Association (EFTA). Immigranten van buiten de EU/EFTA hebben een verblijfsvergunning van de IND nodig.
Immigranten uit landen die in de periode 1999-2023 tot de EU of EFTA zijn toegetreden, zijn in deze tabel opgenomen als het jaar van immigratie voor het jaar van toetreding ligt.
Hoewel het Verenigd Koninkrijk vanaf 31 januari 2020 de Europese Unie heeft verlaten, bleef door een terugtrekkingsakkoord vrij verkeer van personen mogelijk tot en met 31 december 2020. In deze tabel zijn immigranten uit het Verenigd Koninkrijk daarom pas vanaf 1 januari 2021 opgenomen.

In deze tabel wordt voor alle niet-EU/EFTA-immigranten elk jaar na hun binnenkomst in Nederland gekeken of ze nog in Nederland wonen en tot wat voor sociaaleconomische categorie zij behoren. Dit gebeurt steeds op dezelfde datum. Dus voor iemand die in Nederland is komen wonen op 12 februari 1999, wordt op 12 februari 2000 gekeken of deze persoon er nog is en wordt informatie gegeven over zijn/haar sociaaleconomische categorie. De selectie Verblijfsduur toont voor alle jaren het oorspronkelijke aantal immigranten dat in het jaar van immigratie naar Nederland kwam. Via de selectie Sociaaleconomische categorie is te zien of iemand nog aanwezig is en wat zijn/haar belangrijkste inkomensbron is.

De variabele Migratiemotief is uitgebreid met een categorie ‘Tijdelijke bescherming’. Hieronder vallen personen die na de start van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022 naar Nederland zijn gevlucht en hier bescherming hebben aangevraagd. Zij hoeven niet de officiële asielprocedure van de IND te doorlopen maar vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming.
Zie ook:
IND-proces voor vluchtelingen uit Oekraïne (IND) (link beschikbaar onder paragraaf 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN)
Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne (IND) (link beschikbaar onder paragraaf 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN)

Binnen de statistiek migratiemotieven hanteert het CBS bij de immigratie van niet EU/EFTA-onderdanen een onderscheid van arbeidsmigratie in twee subcategorieën: kennis en overige arbeidsmigratie. Tot en met de update in 2021 bestempelde het CBS alleen de IND-kennismigrantenregeling als kennismigratie, alle overige regelingen op het gebied van arbeidsmigratie werden als overige arbeidsmigratie getypeerd.
Vanaf de update in 2022 worden ook de andere regelingen die met de kennismigrantenregeling samenhangen getypeerd als kennis. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de regelingen voor zelfstandigen, wetenschappelijk onderzoekers en potentiële kennismigranten. Dit betekent dat met ingang van de update in 2022 voor alle verslagjaren in deze tabel de onderverdeling van arbeidsmigranten in kennis en overige arbeidsmigranten is aangepast. Hierdoor zijn de cijfers over deze twee typen arbeidsmigranten vanaf de update in 2022 niet zonder meer vergelijkbaar met cijfers die tot en met de update in 2021 zijn gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.
In de cijfers over de voorgaande perioden is later bekend geworden informatie verwerkt. Hierdoor zijn kleine afwijkingen met eerder gepubliceerde cijfers mogelijk.

Wijzigingen per 28 juni 2024:
De voorlopige cijfers over 2023 zijn toegevoegd.
Aan de immigratiejaren 1999 tot en met 2022 is een extra verblijfsduur toegevoegd;
Aan de map 'Migratiemotief' zijn de categorieën 'Gezin: meegekomen met arbeid', 'Gezin: meegekomen met studie', 'Gezin: meegekomen met asiel', 'Gezin: overig', 'Asiel (exclusief nareis)' en 'Asiel: nareis' toegevoegd.
Aan de map 'Leeftijd' is de leeftijdsgroep '15 tot 75 jaar' toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2024 verschijnen in juni 2025.

Toelichting onderwerpen

Immigranten (exclusief EU/EFTA)
Immigrant:
Vestiging van een persoon vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dient deze persoon ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Europese Unie (EU):
Samenwerkingsverband van Europese staten.
De Europese Unie bestaat uit de volgende landen:
Vanaf 1-1-1958: België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
Toegetreden op 1-1-1973: Denemarken, Ierland en Verenigd Koninkrijk.
Toegetreden op 1-1-1981: Griekenland.
Toegetreden op 1-1-1986: Portugal en Spanje.
Toegetreden op 1-1-1995: Oostenrijk, Finland en Zweden.
Toegetreden op 1-5-2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië.
Toegetreden op 1-1-2007: Bulgarije, Roemenië.
Toegetreden op 1-7-2013: Kroatië.
Verlaten op 31-01-2020: Verenigd Koninkrijk.

EFTA:
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).
De Europese Vrijhandelsassociatie is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
De associatie is beter bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA.