Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Waarde in werkelijke prijzen (mln USD) Waarde prijsniveau 2017 (mln USD) Waardemutatie (%) Volumemutatie (%)
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2019 57 55 6,9 5,7
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2019 28 27 9,6 4,1
Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek Bonaire/Den Haag/Heerlen,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de bruto toegevoegde waarde in basisprijzen op jaarbasis van Bonaire. Bruto toegevoegde waarde is een macro-economisch begrip. De volumemutatie van de bruto toegevoegde waarde is een maatstaf voor de economische prestatie van een bedrijfstak. Deze volumemutatie is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2021:
Gegevens van 2019 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De bruto toegevoegde waarde basisprijzen van 2020 wordt in het najaar van 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Waarde prijsniveau 2017
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2017. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Waardemutatie
De procentuele waardeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.
Volumemutatie
De procentuele volumeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.