Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Caribisch Nederland, Bonaire; bruto toegevoegde waarde, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Waarde in werkelijke prijzen (mln USD) Waarde prijsniveau 2017 (mln USD) Waardemutatie (%) Volumemutatie (%)
A-U Alle economische activiteiten 2021 563 503 15,5 11,7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 . . . .
B Delfstoffenwinning 2021 . . . .
C Industrie 2021 12 10 21,1 15,6
D-E Energie, water, afvalbeheer 2021 24 17 1,3 9,8
F Bouwnijverheid 2021 47 40 6,7 10,2
G Handel 2021 73 71 16,3 19,0
H+J Vervoer, informatie en communicatie 2021 46 37 13,7 5,5
I Horeca 2021 50 40 79,7 47,1
K Financiële dienstverlening 2021 29 30 4,2 4,8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2021 27 25 6,8 3,3
M-N Zakelijke dienstverlening 2021 64 63 21,8 17,7
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2021 67 60 9,1 4,1
P Onderwijs 2021 36 32 13,8 2,0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2021 62 55 11,2 5,5
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2021 21 20 18,7 28,1
Bron: © Centraal Bureau voor de Statistiek Bonaire/Den Haag/Heerlen,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de bruto toegevoegde waarde in basisprijzen op jaarbasis van Bonaire. Bruto toegevoegde waarde is een macro-economisch begrip. De volumemutatie van de bruto toegevoegde waarde is een maatstaf voor de economische prestatie van een bedrijfstak. Deze volumemutatie is ten opzichte van het voorgaande jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 september 2023:
Gegevens van 2021 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De bruto toegevoegde waarde basisprijzen van 2022 wordt in het najaar van 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Waarde in werkelijke prijzen
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van de betreffende verslagperiode. Dit in tegenstelling tot zogeheten constante prijzen, waarbij bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van een bepaalde basisperiode.
Waarde prijsniveau 2017
De bedragen zijn uitgedrukt in prijzen van het basisjaar 2017. Hiertoe zijn inflatiecorrecties gebruikt. Zonder dergelijke correcties spreekt men van waarde in werkelijke prijzen.
Waardemutatie
De procentuele waardeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.
Volumemutatie
De procentuele volumeverandering is ten opzichte van het voorgaande jaar.