Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Totaal landen 2023* 274.811 293.043
S Totaal Diensten Caribisch Nederland 2023* 54 33
S Totaal Diensten Duitsland 2023* 32.901 40.031
S Totaal Diensten Estland 2023* 315 364
S Totaal Diensten Europese Unie (exclusief Nederland) 2023* 143.668 149.398
S Totaal Diensten Eurozone (exclusief Nederland) 2023* 124.802 127.810
S Totaal Diensten Finland 2023* 1.217 2.738
S Totaal Diensten Griekenland 2023* 1.552 1.276
S Totaal Diensten Ierland 2023* 22.116 19.303
S Totaal Diensten IJsland 2023* 221 360
S Totaal Diensten Letland 2023* 319 239
S Totaal Diensten Nieuw-Zeeland 2023* 279 324
S Totaal Diensten Rusland 2023* 442 1.005
S Totaal Diensten Sint Maarten (Nederlands deel) 2023* . .
S Totaal Diensten Thailand 2023* 388 690
S Totaal Diensten Zwitserland 2023* 5.989 18.623
S Totaal Diensten Europa (exclusief Nederland) 2023* 187.504 203.943
S Totaal Diensten Niet nader aangegeven landen niet-EU 2023* . .
SA Industriële diensten Totaal landen 2023* 13.823 8.182
SA Industriële diensten Caribisch Nederland 2023* 0 0
SA Industriële diensten Duitsland 2023* 3.298 745
SA Industriële diensten Estland 2023* 20 6
SA Industriële diensten Europese Unie (exclusief Nederland) 2023* 8.192 3.635
SA Industriële diensten Eurozone (exclusief Nederland) 2023* 7.016 2.992
SA Industriële diensten Finland 2023* 55 475
SA Industriële diensten Griekenland 2023* 33 13
SA Industriële diensten Ierland 2023* 356 140
SA Industriële diensten IJsland 2023* 0 0
SA Industriële diensten Letland 2023* 9 5
SA Industriële diensten Nieuw-Zeeland 2023* 25 0
SA Industriële diensten Rusland 2023* 4 2
SA Industriële diensten Sint Maarten (Nederlands deel) 2023* . .
SA Industriële diensten Thailand 2023* 7 0
SA Industriële diensten Zwitserland 2023* 191 3.341
SA Industriële diensten Europa (exclusief Nederland) 2023* 11.466 7.440
SA Industriële diensten Niet nader aangegeven landen niet-EU 2023* . .
SB Onderhoud en reparatie Totaal landen 2023* 3.536 9.583
SB Onderhoud en reparatie Caribisch Nederland 2023* 0 0
SB Onderhoud en reparatie Duitsland 2023* 571 446
SB Onderhoud en reparatie Estland 2023* 13 4
SB Onderhoud en reparatie Europese Unie (exclusief Nederland) 2023* 1.820 1.763
SB Onderhoud en reparatie Eurozone (exclusief Nederland) 2023* 1.505 1.515
SB Onderhoud en reparatie Finland 2023* 22 43
SB Onderhoud en reparatie Griekenland 2023* 10 14
SB Onderhoud en reparatie Ierland 2023* 132 225
SB Onderhoud en reparatie IJsland 2023* 0 0
SB Onderhoud en reparatie Letland 2023* 5 2
SB Onderhoud en reparatie Nieuw-Zeeland 2023* 0 .
SB Onderhoud en reparatie Rusland 2023* 4 0
SB Onderhoud en reparatie Sint Maarten (Nederlands deel) 2023* . .
SB Onderhoud en reparatie Thailand 2023* . .
SB Onderhoud en reparatie Zwitserland 2023* 49 18
SB Onderhoud en reparatie Europa (exclusief Nederland) 2023* 2.246 2.050
SB Onderhoud en reparatie Niet nader aangegeven landen niet-EU 2023* . .
SC Vervoersdiensten Totaal landen 2023* 49.834 58.270
SC Vervoersdiensten Caribisch Nederland 2023* 1 13
SC Vervoersdiensten Duitsland 2023* 6.537 8.546
SC Vervoersdiensten Estland 2023* 88 85
SC Vervoersdiensten Europese Unie (exclusief Nederland) 2023* 31.162 29.989
SC Vervoersdiensten Eurozone (exclusief Nederland) 2023* 25.787 24.539
SC Vervoersdiensten Finland 2023* 264 1.073
SC Vervoersdiensten Griekenland 2023* 311 237
SC Vervoersdiensten Ierland 2023* 1.989 1.344
SC Vervoersdiensten IJsland 2023* 32 211
SC Vervoersdiensten Letland 2023* 128 83
SC Vervoersdiensten Nieuw-Zeeland 2023* . .
SC Vervoersdiensten Rusland 2023* . .
SC Vervoersdiensten Sint Maarten (Nederlands deel) 2023* . .
SC Vervoersdiensten Thailand 2023* 52 35
SC Vervoersdiensten Zwitserland 2023* 1.492 4.045
SC Vervoersdiensten Europa (exclusief Nederland) 2023* 38.707 42.858
SC Vervoersdiensten Niet nader aangegeven landen niet-EU 2023* . .
SC1 Zeevaart Totaal landen 2023* 11.398 15.207
SC1 Zeevaart Caribisch Nederland 2023* . .
SC1 Zeevaart Duitsland 2023* 923 1.592
SC1 Zeevaart Estland 2023* 24 23
SC1 Zeevaart Europese Unie (exclusief Nederland) 2023* 5.183 6.350
SC1 Zeevaart Eurozone (exclusief Nederland) 2023* 4.340 4.711
SC1 Zeevaart Finland 2023* 62 669
SC1 Zeevaart Griekenland 2023* 100 40
SC1 Zeevaart Ierland 2023* 133 271
SC1 Zeevaart IJsland 2023* . .
SC1 Zeevaart Letland 2023* 48 16
SC1 Zeevaart Nieuw-Zeeland 2023* 6 .
SC1 Zeevaart Rusland 2023* 10 3
SC1 Zeevaart Sint Maarten (Nederlands deel) 2023* . .
SC1 Zeevaart Thailand 2023* 19 8
SC1 Zeevaart Zwitserland 2023* 261 936
SC1 Zeevaart Europa (exclusief Nederland) 2023* 6.465 9.373
SC1 Zeevaart Niet nader aangegeven landen niet-EU 2023* . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Totaal landen 2023* . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Caribisch Nederland 2023* . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Duitsland 2023* . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Estland 2023* 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Europese Unie (exclusief Nederland) 2023* . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Eurozone (exclusief Nederland) 2023* . .
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Finland 2023* 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Griekenland 2023* 0 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Ierland 2023* 1 0
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer IJsland 2023* . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 19 maart 2024:
De cijfers van het eerste kwartaal 2023 tot en met het derde kwartaal 2023 zijn bijgesteld en blijven nader voorlopig, en de voorlopige cijfers van het vierde kwartaal 2023 en het jaar 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Invoer van diensten
De waarde van aan Nederlandse bedrijven (en personen) geleverde diensten door niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven), inclusief uitgaven van Nederlandse reizigers in het buitenland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.