Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Totaal landen 2023* 274.811 293.043 18.232
S Totaal Diensten Algerije 2023* 39 40 2
S Totaal Diensten Andere internationale organisaties 2023* . . .
S Totaal Diensten Argentinië 2023* 432 775 343
S Totaal Diensten Australië 2023* 1.896 3.187 1.292
S Totaal Diensten Bahama's 2023* 12 31 19
S Totaal Diensten België 2023* 19.630 17.826 -1.804
S Totaal Diensten Bermuda 2023* 796 175 -620
S Totaal Diensten Bolivia 2023* 6 21 15
S Totaal Diensten Brazilië 2023* 849 3.134 2.285
S Totaal Diensten Bulgarije 2023* 776 627 -149
S Totaal Diensten Canada 2023* 2.945 3.663 718
S Totaal Diensten Caribisch Nederland 2023* 54 33 -20
S Totaal Diensten Chili 2023* 167 302 135
S Totaal Diensten China 2023* 2.908 3.309 402
S Totaal Diensten Colombia 2023* 219 415 197
S Totaal Diensten Cuba 2023* 9 13 5
S Totaal Diensten Curaçao 2023* 196 100 -96
S Totaal Diensten Cyprus 2023* 641 868 227
S Totaal Diensten Denemarken 2023* 1.916 4.279 2.364
S Totaal Diensten Duitsland 2023* 32.901 40.031 7.130
S Totaal Diensten Ecuador 2023* 117 230 113
S Totaal Diensten Egypte 2023* 331 343 12
S Totaal Diensten Estland 2023* 315 364 49
S Totaal Diensten Europese instellingen 2023* 19 1.091 1.071
S Totaal Diensten Europese Unie (exclusief Nederland) 2023* 143.668 149.398 5.730
S Totaal Diensten Eurozone (exclusief Nederland) 2023* 124.802 127.810 3.009
S Totaal Diensten Filippijnen 2023* 951 919 -32
S Totaal Diensten Finland 2023* 1.217 2.738 1.521
S Totaal Diensten Frankrijk 2023* 20.072 19.089 -984
S Totaal Diensten Griekenland 2023* 1.552 1.276 -275
S Totaal Diensten Hongarije 2023* 1.598 1.533 -65
S Totaal Diensten Hongkong 2023* 1.117 2.253 1.136
S Totaal Diensten Ierland 2023* 22.116 19.303 -2.813
S Totaal Diensten IJsland 2023* 221 360 139
S Totaal Diensten India 2023* 6.222 2.471 -3.751
S Totaal Diensten Indonesië 2023* 406 845 438
S Totaal Diensten Israël 2023* 718 960 242
S Totaal Diensten Italië 2023* 7.082 8.203 1.121
S Totaal Diensten Jamaica 2023* 7 26 19
S Totaal Diensten Japan 2023* 1.593 4.067 2.474
S Totaal Diensten Jordanië 2023* 49 200 151
S Totaal Diensten Kaapverdië 2023* 35 11 -25
S Totaal Diensten Kroatië 2023* 466 532 66
S Totaal Diensten Letland 2023* 319 239 -80
S Totaal Diensten Liechtenstein 2023* 9 21 13
S Totaal Diensten Litouwen 2023* 1.104 630 -475
S Totaal Diensten Luxemburg 2023* 3.939 4.635 696
S Totaal Diensten Maleisië 2023* 665 796 131
S Totaal Diensten Malta 2023* 353 556 203
S Totaal Diensten Marokko 2023* 505 218 -287
S Totaal Diensten Mexico 2023* 1.109 1.830 720
S Totaal Diensten Niet-EU 2023* 131.143 143.645 12.503
S Totaal Diensten Niet-Eurozone 2023* 150.009 165.233 15.224
S Totaal Diensten Nieuw-Zeeland 2023* 279 324 45
S Totaal Diensten Nigeria 2023* 84 437 353
S Totaal Diensten Noorwegen 2023* 2.399 2.284 -115
S Totaal Diensten Oekraïne 2023* 133 309 177
S Totaal Diensten Oman 2023* 59 211 152
S Totaal Diensten Oostenrijk 2023* 2.551 2.247 -304
S Totaal Diensten Peru 2023* 101 255 154
S Totaal Diensten Polen 2023* 6.279 4.396 -1.882
S Totaal Diensten Portugal 2023* 1.621 1.570 -51
S Totaal Diensten Roemenië 2023* 2.421 1.457 -964
S Totaal Diensten Rusland 2023* 442 1.005 562
S Totaal Diensten Saoedi-Arabië 2023* 162 4.254 4.092
S Totaal Diensten Singapore 2023* 3.185 3.697 512
S Totaal Diensten Slovenië 2023* 383 210 -173
S Totaal Diensten Slowakije 2023* 922 486 -435
S Totaal Diensten Spanje 2023* 7.618 7.008 -610
S Totaal Diensten Sint-Helena, Ascension, Tristan da Cunha 2023* . . .
S Totaal Diensten Sint Maarten (Nederlands deel) 2023* . . .
S Totaal Diensten Taiwan 2023* 852 4.168 3.317
S Totaal Diensten Thailand 2023* 388 690 303
S Totaal Diensten Timor-Leste 2023* . . .
S Totaal Diensten Tsjechië 2023* 1.971 1.983 12
S Totaal Diensten Tunesië 2023* 72 64 -7
S Totaal Diensten Turkije 2023* 1.197 1.540 343
S Totaal Diensten Uruguay 2023* 111 96 -14
S Totaal Diensten Venezuela 2023* 4 7 3
S Totaal Diensten Verenigd Koninkrijk 2023* 32.849 29.613 -3.235
S Totaal Diensten Verenigde Arabische Emiraten 2023* 1.627 1.960 333
S Totaal Diensten Verenigde Staten 2023* 49.746 31.266 -18.480
S Totaal Diensten Vietnam 2023* 212 404 192
S Totaal Diensten Zuid-Korea 2023* 827 3.289 2.462
S Totaal Diensten Zweden 2023* 3.888 6.222 2.334
S Totaal Diensten Zwitserland 2023* 5.989 18.623 12.634
S Totaal Diensten Europa (exclusief Nederland) 2023* 187.504 203.943 16.439
S Totaal Diensten Afrika 2023* 2.292 3.461 1.168
S Totaal Diensten Noord Afrika 2023* 948 683 -265
S Totaal Diensten Zuid-Afrika 2023* 549 1.038 489
S Totaal Diensten Overig Afrika 2023* 1.344 2.777 1.433
S Totaal Diensten Amerika 2023* 59.704 43.948 -15.756
S Totaal Diensten Noord-Amerika 2023* 52.693 34.932 -17.762
S Totaal Diensten Midden Amerika 2023* 4.821 3.446 -1.374
S Totaal Diensten Zuid Amerika 2023* 2.190 5.570 3.380
S Totaal Diensten Azië 2023* 22.933 36.906 13.973
S Totaal Diensten Nabije en Midden-Oosten 2023* 3.359 8.966 5.607
S Totaal Diensten Overig Azië 2023* 19.574 27.940 8.366
S Totaal Diensten Oceanië 2023* 2.365 3.619 1.253
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 19 maart 2024:
De cijfers van het eerste kwartaal 2023 tot en met het derde kwartaal 2023 zijn bijgesteld en blijven nader voorlopig, en de voorlopige cijfers van het vierde kwartaal 2023 en het jaar 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Invoer van diensten
De waarde van aan Nederlandse bedrijven (en personen) geleverde diensten door niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven), inclusief uitgaven van Nederlandse reizigers in het buitenland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Saldo diensten
De waarde van de uitvoer van diensten minus de waarde van de invoer van diensten.

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.