Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Egypte 2022* . . 31
SA Industriële diensten Egypte 2022* 0 0 0
SB Onderhoud en reparatie Egypte 2022* . . 8
SC Vervoersdiensten Egypte 2022* 32 55 23
SC1 Zeevaart Egypte 2022* 16 40 24
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Egypte 2022* 0 0 0
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Egypte 2022* 7 37 30
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Egypte 2022* 9 2 -6
SC2 Luchtvaart Egypte 2022* 13 11 -3
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Egypte 2022* 9 2 -7
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Egypte 2022* 0 8 8
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Egypte 2022* 4 0 -4
SC3 Overig vervoer Egypte 2022* 3 5 2
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Egypte 2022* 0 0 0
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Egypte 2022* 0 5 5
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Egypte 2022* 3 0 -3
SC4 Post- en koeriersdiensten Egypte 2022* 0 0 0
SD Reisverkeer Egypte 2022* 88 13 -75
SDA Zakelijk reisverkeer Egypte 2022* 2 2 1
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Egypte 2022* 0 0 0
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Egypte 2022* 2 2 1
SDB Privé reisverkeer Egypte 2022* 86 11 -76
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Egypte 2022* 0 0 0
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Egypte 2022* 0 5 5
SDB3 Privé reisverkeer: overig Egypte 2022* 86 6 -81
SE Bouwdiensten Egypte 2022* 0 4 4
SF Verzekeringsdiensten Egypte 2022* 0 1 0
SG Financiële diensten Egypte 2022* 2 2 0
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Egypte 2022* 1 40 40
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Egypte 2022* 7 39 31
SI1 Telecommunicatiediensten Egypte 2022* 1 2 1
SI2 Computerdiensten Egypte 2022* 5 37 31
SI3 Informatiediensten Egypte 2022* 1 0 -1
SJ Andere zakelijke diensten Egypte 2022* 155 152 -3
SJ1 Research en development (R&D) Egypte 2022* 1 9 8
SJ2 Professionele en managementadviesd. Egypte 2022* 23 31 8
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Egypte 2022* 131 111 -20
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Egypte 2022* 2 1 -1
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Egypte 2022* . . 1
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Egypte 2022* . . -2
SL Overheidsdiensten n.e.g Egypte 2022* . . 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
Per 2020 heeft er een herontwerp van de internationale handel in diensten statistiek plaats gevonden. Om tijdreeksen en onderling vergelijken mogelijk te maken, is ervoor gekozen om 2020 zowel op de nieuwe als de oude manier te publiceren. 2020 op de oude manier verschijnt in de 2014-2020 tabel en is modelmatig gemaakt met behulp van responsdata en hulpdata zoals belastingdata. Het eerste kwartaal 2021 is tijdelijk ook op deze manier aan de tabel toegevoegd geweest. Nu de nieuwe tabel, met 2020 en verder gepubliceerd is, is dit kwartaal niet meer op de modelmatige manier beschikbaar.

Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 20 maart 2023:
De voorlopige cijfers van het derde kwartaal 2022 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig, de voorlopige cijfers van het vierde kwartaal 2022 en jaar 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Invoer van diensten
De waarde van aan Nederlandse bedrijven (en personen) geleverde diensten door niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven), inclusief uitgaven van Nederlandse reizigers in het buitenland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Uitvoer van diensten
De waarde van door Nederlands ingezeten bedrijven geleverde diensten aan niet-ingezetenen (in het buitenland gevestigde bedrijven en personen), inclusief uitgaven van buitenlandse reizigers in Nederland (reisverkeer).

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.
Saldo diensten
De waarde van de uitvoer van diensten minus de waarde van de invoer van diensten.

Diensten:
Dit zijn producten die over het algemeen niet tastbaar zijn, zoals vervoersdiensten, zakelijke diensten en persoonlijke, culturele en recreatieve diensten. Het internationale karakter van een dienst wordt gegeven door de partijen tussen wie de dienstentransacties plaatsvinden. Internationale diensten betreffen dienstentransacties tussen een ingezetene en een niet-ingezetene.

Ingezetenen:
Met ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die in Nederland economische activiteiten ontplooien en daartoe reeds langer dan één jaar over een locatie in Nederland beschikken. Ook dochterbedrijven van buitenlandse moeders worden als ingezetenen beschouwd.

Niet-ingezetenen:
Met niet-ingezetenen worden bedrijven en personen bedoeld die hun economisch belangencentrum buiten Nederland hebben. Ook moeder- en dochterbedrijven in het buitenland worden in dit verband als niet-ingezetenen beschouwd.