Gemiddelde energietarieven voor consumenten, 2018 - 2023

Gemiddelde energietarieven voor consumenten, 2018 - 2023

Btw Perioden Aardgas Transporttarief (Euro/jaar) Aardgas Vast leveringstarief (Euro/jaar) Aardgas Variabel leveringstarief (Euro/m3) Aardgas Opslag duurzame energie (ODE) (Euro/m3) Aardgas Energiebelasting (Euro/m3) Elektriciteit Transporttarief (Euro/jaar) Elektriciteit Vast leveringstarief (Euro/jaar) Elektriciteit Variabel leveringstarief (Euro/kWh) Elektriciteit Opslag duurzame energie (ODE) (Euro/kWh) Elektriciteit Energiebelasting (Euro/kWh)
Inclusief btw 2022 juni 191,32 72,74 1,2181 0,10467 0,43950 267,12 72,55 0,3342 0,03691 0,04452
Inclusief btw 2022 juli 172,35 65,53 1,5908 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,4187 0,03325 0,04010
Inclusief btw 2022 augustus 172,35 65,53 2,1147 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,5028 0,03325 0,04010
Inclusief btw 2022 september 172,35 65,53 2,7706 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,6439 0,03325 0,04010
Inclusief btw 2022 oktober 172,35 65,53 2,7830 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,6588 0,03325 0,04010
Inclusief btw 2022 november 172,35 65,53 1,8201 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,5266 0,03325 0,04010
Inclusief btw 2022 december 172,35 65,53 1,8201 0,09429 0,39591 240,63 65,36 0,5200 0,03325 0,04010
Inclusief btw 2023 januari 217,70 . . 0,59266 342,17 . . 0,15245
Inclusief btw 2023 februari 217,70 . . 0,59266 342,17 . . 0,15245
Inclusief btw 2023 maart 217,70 . . 0,59266 342,17 . . 0,15245
Inclusief btw 2023 april 217,70 . . 0,59266 342,17 . . 0,15245
Inclusief btw 2023 mei 217,70 . . 0,59266 342,17 . . 0,15245
Exclusief btw 2022 juni 158,12 60,12 1,0067 0,08650 0,36322 220,76 59,96 0,2762 0,03050 0,03679
Exclusief btw 2022 juli 158,12 60,12 1,4595 0,08650 0,36322 220,76 59,96 0,3842 0,03050 0,03679
Exclusief btw 2022 augustus 158,12 60,12 1,9401 0,08650 0,36322 220,76 59,96 0,4613 0,03050 0,03679
Exclusief btw 2022 september 158,12 60,12 2,5418 0,08650 0,36322 220,76 59,96 0,5907 0,03050 0,03679
Exclusief btw 2022 oktober 158,12 60,12 2,5532 0,08650 0,36322 220,76 59,96 0,6044 0,03050 0,03679
Exclusief btw 2022 november 158,12 60,12 1,6698 0,08650 0,36322 220,76 59,96 0,4831 0,03050 0,03679
Exclusief btw 2022 december 158,12 60,12 1,6698 0,08650 0,36322 220,76 59,96 0,4770 0,03050 0,03679
Exclusief btw 2023 januari 179,91 . . 0,48980 282,78 . . 0,12599
Exclusief btw 2023 februari 179,91 . . 0,48980 282,78 . . 0,12599
Exclusief btw 2023 maart 179,91 . . 0,48980 282,78 . . 0,12599
Exclusief btw 2023 april 179,91 . . 0,48980 282,78 . . 0,12599
Exclusief btw 2023 mei 179,91 . . 0,48980 282,78 . . 0,12599
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de consumentenprijzen van elektriciteit en gas. Deze zijn onderverdeeld in transportprijzen, leveringsprijzen en belastingen (in- en exclusief btw). De cijfers worden als gewogen gemiddelde maandprijzen gepubliceerd.
De hier gepubliceerde gemiddelde energieprijzen zijn de prijzen zoals ze voor de consumentenprijsindex (CPI) tot en met mei 2023 werden gehanteerd. Bij de CPI werden prijzen van nieuwe contracten waargenomen. Contracten die door energiemaatschappijen in voorgaande perioden werden aangeboden, maar in de betreffende verslagperiode niet, zijn wiskundig voortgezet en meegenomen in de berekening van het gemiddelde tarief. De gemiddelde prijzen in deze tabel kunnen dus afwijken van de gemiddelde prijzen die Nederlandse huishoudens betalen voor energie.

Gegevens beschikbaar van januari 2018 tot en met mei 2023.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 20 juli 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege een wijziging in de onderliggende data en bijbehorende methode voor het berekenen van gemiddelde energietarieven, wordt per 20 juli een nieuwe tabel gepubliceerd. Zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 13 februari 2023:
Vanaf januari 2023 worden de gemiddelde leveringstarieven niet gepubliceerd. Met de invoering van het prijsplafond waren de gemiddelde energietarieven (leveringstarieven) van vaste en variabele energiecontracten samen goed bruikbaar om een ontwikkeling voor de CPI te berekenen. Als prijsniveau zijn ze echter minder bruikbaar. In een maatwerktabel zijn de leveringstarieven van januari 2023 tot en met mei 2023 op basis van de gegevens voor nieuwe variabele contracten gepubliceerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aardgas
Transporttarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan de netbeheerder voor het transport van elektriciteit of gas. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de regio waarin men woont.
Vast leveringstarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan vaste kosten voor de levering van elektriciteit of gas (ook wel vastrecht genoemd) bij het afsluiten van een nieuw contract. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Variabel leveringstarief
Gemiddeld tarief dat de consument per kubieke meter betaalt aan variabele kosten voor de levering van gas bij het afsluiten van een nieuw contract. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Opslag duurzame energie (ODE)
Heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren. Besloten in de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
Energiebelasting
Belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Dit is besloten in de Wet belastingen op milieugrondslag.
Elektriciteit
Transporttarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar aan de netbeheerder betaalt voor het transport van elektriciteit of gas. Het werkelijke bedrag is afhankelijk van de regio waarin men woont.
Vast leveringstarief
Gemiddeld bedrag dat de consument per jaar betaalt aan vaste kosten voor de levering van elektriciteit of gas (ook wel vastrecht genoemd) bij het afsluiten van een nieuw contract. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Variabel leveringstarief
Gemiddeld tarief dat de consument per kilowattuur betaalt aan variabele kosten voor de levering van elektriciteit bij het afsluiten van een nieuw contract. De werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden is afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.
Opslag duurzame energie (ODE)
Heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas om het stimuleren van de productie van duurzame energie te financieren. Besloten in de Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie.
Energiebelasting
Belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Dit is besloten in de Wet belastingen op milieugrondslag.