Groeirekeningen; nationale rekeningen


Deze tabel bevat de uitkomsten van de Nederlandse groeirekeningen. De groeirekeningen laten zien welke bijdragen de verschillende productiemiddelen hebben geleverd aan de economische groei. Zo kan worden bepaald welk deel van de productiegroei wordt verklaard door een verandering in de inzet van kapitaal (K), arbeid (L), energie (E), materialen (M) of diensten (S).

Uit de uitkomsten van de groeirekeningen kan ook de bijdrage van de multifactorproductiviteit worden afgeleid. Dit is het deel van de groei (van de productie of toegevoegde waarde) dat niet kan worden toegerekend aan één van de verschillende productiemiddelen. Multifactorproductiviteit is daarmee een belangrijke maatstaf voor de productiviteit van de Nederlandse economie. Doordat met alle bekende inputs van het productieproces rekening wordt gehouden, levert de multifactorproductiviteit een breder beeld van de productiviteit dan de van oudsher gehanteerde arbeidsproductiviteit. In deze tabel worden ook de onderliggende data, kapitaalproductiviteit en de arbeidsproductiviteit gepubliceerd. De gegevens over de geconsolideerde productie en verbruik, samen met de groeirekeningen op basis van geconsolideerde productie zijn weggelaten voor de jaren 1995-2015. Dit komt doordat voor deze jaren geen input-output tabel met volumeontwikkelingen beschikbaar was.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2017 en 2018 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2019.
Cijfers over de periode 2018 zijn toegevoegd.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Na afloop van het verslagjaar worden na ongeveer 9 maanden voorlopige cijfers gepubliceerd. Na 33 maanden worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden GroeirekeningenOp basis van toegevoegde waardeToegevoegde waarde (% volumemutaties) GroeirekeningenOp basis van toegevoegde waardeBijdrage arbeid (procentpunt) GroeirekeningenOp basis van toegevoegde waardeBijdrage uren (procentpunt) GroeirekeningenOp basis van toegevoegde waardeBijdrage compositie-effect (procentpunt) GroeirekeningenOp basis van toegevoegde waardeBijdrage kapitaal (procentpunt) GroeirekeningenOp basis van toegevoegde waardeBijdrage ICT-kapitaal (procentpunt) GroeirekeningenOp basis van toegevoegde waardeBijdrage niet-ICT-kapitaal (procentpunt) GroeirekeningenOp basis van toegevoegde waardeBijdrage multifactorproductiviteit (procentpunt)
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 1996 3,9 2,7 2,5 0,3 0,8 0,2 0,5 0,4
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2000 5,1 0,8 0,8 0,1 1,1 0,6 0,5 3,1
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2005 2,4 0,5 -0,2 0,6 -0,1 0,2 -0,3 2,0
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2010 1,3 -0,1 -0,6 0,6 0,5 0,2 0,3 0,8
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2011 2,2 1,2 0,9 0,2 -0,2 0,2 -0,4 1,2
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2012 -1,2 -0,1 -0,6 0,5 0,2 0,2 0,0 -1,3
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2013 -0,1 -0,2 -0,7 0,5 0,6 0,2 0,4 -0,5
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2014 1,5 0,7 0,6 0,2 -0,6 0,2 -0,8 1,3
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2015 1,9 0,7 0,9 -0,2 -0,3 0,1 -0,4 1,5
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2016 2,4 1,7 1,9 -0,2 0,7 0,5 0,2 0,0
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2017* 3,2 1,5 1,7 -0,2 0,4 0,4 0,0 1,3
A-U Commerciële sector.(excl L,O,P,T) 2018* 3,0 1,7 1,8 -0,1 0,4 0,3 0,2 0,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens