Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd

Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd

Perioden Vacatures seizoengecorrigeerd openstaand (x 1000) Vacatures seizoengecorrigeerd ontstaan (x 1000) Vacatures seizoengecorrigeerd vervuld (x 1000)
2017 1e kwartaal 185,7 250,9 236,4
2017 2e kwartaal 204,7 263,6 244,6
2017 3e kwartaal 213,7 266,3 257,3
2017 4e kwartaal 226,5 273,6 260,7
2018 1e kwartaal 236,3 283,3 273,5
2018 2e kwartaal 250,8 296,8 282,3
2018 3e kwartaal 260,8 303,5 293,5
2018 4e kwartaal 264,0 300,2 297,0
2019 1e kwartaal 280,9 316,3 299,4
2019 2e kwartaal 282,3 307,0 305,6
2019 3e kwartaal 284,4 313,5 311,4
2019 4e kwartaal 285,7 316,4 315,1
2020 1e kwartaal* 225,6 271,2 331,3
2020 2e kwartaal* 199,7 216,9 242,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures. Het betreft vacatures bij het totaal van particuliere bedrijven en de overheid aan het einde van het kwartaal.

Voor vacatures geldt de volgende relatie:
Open(t) - Open(t-1) = Ontstaan(t) - Vervuld (t)

Waarbij t een kwartaal is.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2019 definitief, cijfers van 2020 zijn voorlopig.
De seizoengecorrigeerde cijfers kunnen na afloop van een verslagjaar nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 14 augustus 2020:
De voorlopige cijfers van het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van het derde kwartaal 2020 worden in november 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vacatures seizoengecorrigeerd openstaand
Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die aan het einde van het kwartaal openstaan.

Vacatures seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de kwartaalcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Vacature
Een arbeidsplaats waarvoor buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).

- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).
Vacatures seizoengecorrigeerd ontstaan
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan. Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.

Vacatures seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de kwartaalcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Vacature
Een arbeidsplaats waarvoor buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).
Vacatures seizoengecorrigeerd vervuld
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures.
Het aantal vervulde vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn vervuld. Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.

Vacatures seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de kwartaalcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Vacature
Een arbeidsplaats waarvoor buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).