Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd

Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd

Perioden Vacatures seizoengecorrigeerd openstaand (x 1000) Vacatures seizoengecorrigeerd ontstaan (x 1000) Vacatures seizoengecorrigeerd vervuld (x 1000)
2021 1e kwartaal 248,7 292,4 262,4
2021 2e kwartaal 324,3 372,2 296,6
2021 3e kwartaal 370,0 377,2 331,5
2021 4e kwartaal 391,8 375,1 353,3
2022 1e kwartaal 452,8 420,6 359,6
2022 2e kwartaal 463,7 388,8 377,9
2022 3e kwartaal 445,3 372,7 391,1
2022 4e kwartaal 437,1 370,2 378,4
2023 1e kwartaal 432,2 371,4 376,3
2023 2e kwartaal 422,2 354,5 364,5
2023 3e kwartaal 415,3 351,7 358,6
2023 4e kwartaal 410,4 359,0 363,9
2024 1e kwartaal* 410,8 364,6 364,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures. Het betreft vacatures bij het totaal van particuliere bedrijven en de overheid aan het einde van het kwartaal.

Voor vacatures geldt de volgende relatie:
Open(t) - Open(t-1) = Ontstaan(t) - Vervuld (t)
Waarbij t een kwartaal is.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2023 definitief, cijfers van 2024 zijn voorlopig.
De seizoengecorrigeerde cijfers kunnen na afloop van een verslagjaar nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Toegevoegd zijn de voorlopige kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2024. De cijfers over 2023 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het tweede kwartaal van 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vacatures seizoengecorrigeerd openstaand
Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die aan het einde van het kwartaal openstaan.

Vacatures seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de kwartaalcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Vacature
Een arbeidsplaats waarvoor buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).

- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).
Vacatures seizoengecorrigeerd ontstaan
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan. Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.

Vacatures seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de kwartaalcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Vacature
Een arbeidsplaats waarvoor buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).
Vacatures seizoengecorrigeerd vervuld
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures.
Het aantal vervulde vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven en overheidssectoren die tijdens het verslagkwartaal zijn vervuld. Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.

Vacatures seizoengecorrigeerd
Seizoengecorrigeerd wil zeggen dat de kwartaalcijfers geschoond zijn voor een jaarlijks terugkerend patroon van verschillen die normaal voor de tijd van het jaar zijn.

Vacature
Een arbeidsplaats waarvoor buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.
Tot de vacatures worden ook gerekend:
- Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten.
- Vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten.
- Vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht.
- Open plaatsen voor leerlingen en personen in opleiding, mits het daarbij gaat om een arbeidsovereenkomst (dus geen onbetaalde stageplaatsen).