Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd


Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures. Het betreft vacatures bij het totaal van particuliere bedrijven en de overheid aan het einde van het kwartaal.

Voor vacatures geldt de volgende relatie:
Open(t) - Open(t-1) = Ontstaan(t) - Vervuld (t)

Waarbij t een kwartaal is.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2019 definitief, cijfers van 2020 zijn voorlopig.
De seizoengecorrigeerde cijfers kunnen na afloop van een verslagjaar nog bijgesteld worden.

Wijzigingen per 26 juni 2020:
Het cijfer vervulde vacatures dat in het 1e kwartaal van 2019 stond vermeld is niet correct.
Dit cijfer is nu aangepast. Deze correctie heeft geen invloed op andere cijfers in de tabel.

Wijzigingen per 18 mei 2020:
De voorlopige cijfers van het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2019 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers van het tweede kwartaal 2020 worden in augustus 2020 gepubliceerd.

Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd

Perioden Vacatures seizoengecorrigeerd openstaand (x 1000) Vacatures seizoengecorrigeerd ontstaan (x 1000) Vacatures seizoengecorrigeerd vervuld (x 1000)
2017 1e kwartaal 185,7 250,9 236,4
2017 2e kwartaal 204,7 263,6 244,6
2017 3e kwartaal 213,7 266,3 257,3
2017 4e kwartaal 226,5 273,6 260,7
2018 1e kwartaal 236,3 283,3 273,5
2018 2e kwartaal 250,8 296,8 282,3
2018 3e kwartaal 260,8 303,5 293,5
2018 4e kwartaal 264,0 300,2 297,0
2019 1e kwartaal 280,9 316,3 299,4
2019 2e kwartaal 282,3 307,0 305,6
2019 3e kwartaal 284,4 313,5 311,4
2019 4e kwartaal 285,7 316,4 315,1
2020 1e kwartaal* 225,6 271,2 331,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens