Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100

Deelgebieden Perioden Inputprijsindex (2015=100)
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2021 juli* 120,5
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2021 oktober* 121,7
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2022 januari* 127,3
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2022 april* 139,8
4211a Wegen met open verharding 2021 juli* 115,6
4211a Wegen met open verharding 2021 oktober* 115,9
4211a Wegen met open verharding 2022 januari* 121,5
4211a Wegen met open verharding 2022 april* 124,0
4211b Wegen met gesloten verharding 2021 juli* 132,5
4211b Wegen met gesloten verharding 2021 oktober* 137,1
4211b Wegen met gesloten verharding 2022 januari* 141,2
4211b Wegen met gesloten verharding 2022 april* 178,0
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2021 juli* 120,2
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2021 oktober* 122,9
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2022 januari* 126,8
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2022 april* 133,4
4212a Spoorwegen; Aanleg 2021 juli* 119,9
4212a Spoorwegen; Aanleg 2021 oktober* 121,8
4212a Spoorwegen; Aanleg 2022 januari* 125,7
4212a Spoorwegen; Aanleg 2022 april* 132,5
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2021 juli* 118,6
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2021 oktober* 123,3
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2022 januari* 130,8
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2022 april* 133,5
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2021 juli* 122,0
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2021 oktober* 123,3
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2022 januari* 128,0
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2022 april* 139,5
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2021 juli* 125,4
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2021 oktober* 121,1
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2022 januari* 129,0
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2022 april* 139,0
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2021 juli* 118,1
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2021 oktober* 119,3
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2022 januari* 126,1
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2022 april* 134,4
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2021 juli* 113,2
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2021 oktober* 115,3
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2022 januari* 122,0
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2022 april* 127,3
4321 Elektrische installatie 2021 juli* 111,2
4321 Elektrische installatie 2021 oktober* 114,9
4321 Elektrische installatie 2022 januari* 118,2
4321 Elektrische installatie 2022 april* 124,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de inputprijsindex (2015=100) van de kosten loon, materiaal en materieel voor Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (GWW). Er worden tien deelgebieden binnen de GWW onderscheiden. Deze deelgebieden zijn ontleend aan de standaard Clasification Products to Activity. Voor elk deelgebied wordt een indexreeks bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een project in de GWW- is opgebouwd. Het prijsindexcijfer voor de Totaal GWW is een gewogen gemiddelde van de tien deelgebieden. De gepubliceerde prijsindexcijfers van de GWW zijn gebaseerd op het gemiddelde prijsniveau van de betreffende maand. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de algemene kosten en 'winst & risico' buiten beschouwing.
Naast de prijsindexcijfers worden ook de ontwikkelingen ten opzichte van 1 jaar eerder gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers zijn tot en met 2020 definitief. De overige prijsindexcijfers zijn voorlopig.
De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de GWW betrokken cao's worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.

Wijzigingen per 30 mei 2022
De cijfers van april 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind augustus 2022 verschijnen de voorlopige cijfers van juli 2022.

Toelichting onderwerpen

Inputprijsindex
Inputprijsindex is een indexcijfer gezien vanuit de kosten van de producent. De inputprijsindex van de GWW geeft de gewogen gemiddelde prijsontwikkeling van de bestanddelen loon, materiaal en materieel (gereedschap en machines) weer.

Een indexcijfer geeft de verhouding tussen de waarde van een variabele in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in een gekozen vaste (referentie)periode.