Indexcijfers

Een indexcijfer vat de (procentuele) veranderingen van verschillende grootheden samen in één getal. Prijs- en hoeveelheidindexcijfers spelen een grote rol in de economische statistiek. Ze geven geaggregeerde informatie over prijs- en hoeveelheidontwikkelingen van goederen en diensten. Een bekend voorbeeld is de Consumentenprijsindex. Dit rapport behandelt de meest gebruikte indexformules en hun eigenschappen.