Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100


Deze tabel geeft inzicht in de inputprijsindex (2015=100) van de kosten loon, materiaal en materieel voor Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten (GWW). Er worden tien deelgebieden binnen de GWW onderscheiden. Deze deelgebieden zijn ontleend aan de standaard Clasification Products to Activity. Voor elk deelgebied wordt een indexreeks bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de verschillende kostencomponenten waaruit het te realiseren product -in dit geval een project in de GWW- is opgebouwd. Het prijsindexcijfer voor de Totaal GWW is een gewogen gemiddelde van de tien deelgebieden. De gepubliceerde prijsindexcijfers van de GWW zijn gebaseerd op het gemiddelde prijsniveau van de betreffende maand. Bij de samenstelling van deze index blijven de mutaties in de algemene kosten en 'winst & risico' buiten beschouwing.
Naast de prijsindexcijfers worden ook de ontwikkelingen ten opzichte van 1 jaar eerder gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2012.

Status van de cijfers:
De prijsindexcijfers zijn tot en met 2018 definitief. De overige prijsindexcijfers zijn voorlopig.
De periode dat de prijsindexcijfers voorlopig zijn, is afhankelijk van het moment dat de bij de GWW betrokken cao's worden afgesloten. Deze periode kan variëren van 4 tot circa 16 maanden na de periode waarover de cijfers worden berekend.

Wijzigingen per 29 mei 2020
De cijfers van april 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind augustus 2020 verschijnen de voorlopige cijfers van juli 2020.

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100

Deelgebieden Perioden Inputprijsindex (2015=100)
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2012 januari 104,0
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2013 januari 106,0
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2014 januari 105,5
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2015 januari 100,0
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2016 januari 96,0
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2017 januari 103,2
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2018 januari 106,5
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2018 april 106,4
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2018 juli 110,2
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2018 oktober 112,1
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2019 januari* 110,3
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2019 april* 112,2
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2019 juli* 113,1
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2019 oktober* 112,4
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2020 januari* 113,7
42/43: Grond-, weg- en waterbouw 2020 april* 110,9
4211a Wegen met open verharding 2012 januari 97,7
4211a Wegen met open verharding 2013 januari 99,5
4211a Wegen met open verharding 2014 januari 100,3
4211a Wegen met open verharding 2015 januari 99,4
4211a Wegen met open verharding 2016 januari 100,0
4211a Wegen met open verharding 2017 januari 101,5
4211a Wegen met open verharding 2018 januari 104,1
4211a Wegen met open verharding 2018 april 104,8
4211a Wegen met open verharding 2018 juli 105,7
4211a Wegen met open verharding 2018 oktober 107,2
4211a Wegen met open verharding 2019 januari* 107,2
4211a Wegen met open verharding 2019 april* 108,0
4211a Wegen met open verharding 2019 juli* 109,3
4211a Wegen met open verharding 2019 oktober* 109,6
4211a Wegen met open verharding 2020 januari* 113,1
4211a Wegen met open verharding 2020 april* 112,6
4211b Wegen met gesloten verharding 2012 januari 132,6
4211b Wegen met gesloten verharding 2013 januari 133,3
4211b Wegen met gesloten verharding 2014 januari 130,7
4211b Wegen met gesloten verharding 2015 januari 100,8
4211b Wegen met gesloten verharding 2016 januari 84,0
4211b Wegen met gesloten verharding 2017 januari 108,2
4211b Wegen met gesloten verharding 2018 januari 114,4
4211b Wegen met gesloten verharding 2018 april 112,2
4211b Wegen met gesloten verharding 2018 juli 128,5
4211b Wegen met gesloten verharding 2018 oktober 133,7
4211b Wegen met gesloten verharding 2019 januari* 124,6
4211b Wegen met gesloten verharding 2019 april* 129,8
4211b Wegen met gesloten verharding 2019 juli* 132,6
4211b Wegen met gesloten verharding 2019 oktober* 128,3
4211b Wegen met gesloten verharding 2020 januari* 124,8
4211b Wegen met gesloten verharding 2020 april* 113,3
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2012 januari 99,3
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2013 januari 99,4
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2014 januari 98,0
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2015 januari 99,6
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2016 januari 99,4
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2017 januari 103,8
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2018 januari 105,8
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2018 april 105,8
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2018 juli 107,2
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2018 oktober 107,5
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2019 januari* 107,7
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2019 april* 108,5
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2019 juli* 109,0
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2019 oktober* 109,3
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2020 januari* 110,2
4212 Boven- en ondergrondse spoorwege. 2020 april* 109,7
4212a Spoorwegen; Aanleg 2012 januari 98,9
4212a Spoorwegen; Aanleg 2013 januari 99,8
4212a Spoorwegen; Aanleg 2014 januari 99,1
4212a Spoorwegen; Aanleg 2015 januari 99,6
4212a Spoorwegen; Aanleg 2016 januari 99,7
4212a Spoorwegen; Aanleg 2017 januari 102,9
4212a Spoorwegen; Aanleg 2018 januari 105,4
4212a Spoorwegen; Aanleg 2018 april 105,7
4212a Spoorwegen; Aanleg 2018 juli 107,0
4212a Spoorwegen; Aanleg 2018 oktober 107,4
4212a Spoorwegen; Aanleg 2019 januari* 108,0
4212a Spoorwegen; Aanleg 2019 april* 108,8
4212a Spoorwegen; Aanleg 2019 juli* 109,2
4212a Spoorwegen; Aanleg 2019 oktober* 109,4
4212a Spoorwegen; Aanleg 2020 januari* 110,4
4212a Spoorwegen; Aanleg 2020 april* 110,1
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2012 januari 98,7
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2013 januari 99,8
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2014 januari 99,5
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2015 januari 99,8
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2016 januari 99,8
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2017 januari 102,8
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2018 januari 104,6
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2018 april 104,7
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2018 juli 106,1
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2018 oktober 106,7
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2019 januari* 108,2
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2019 april* 108,1
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2019 juli* 108,4
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2019 oktober* 109,0
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2020 januari* 109,9
4212b Spoorwegen Exploitatie/onderhoud 2020 april* 108,9
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2012 januari 100,2
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2013 januari 100,8
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2014 januari 100,7
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2015 januari 99,9
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2016 januari 99,1
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2017 januari 102,4
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2018 januari 106,0
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2018 april 106,3
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2018 juli 107,3
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2018 oktober 108,1
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2019 januari* 108,6
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2019 april* 108,7
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2019 juli* 109,5
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2019 oktober* 108,9
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2020 januari* 110,2
4213 Bruggen en tunnels; bouw van bru. 2020 april* 109,7
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2012 januari 95,4
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2013 januari 96,6
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2014 januari 97,7
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2015 januari 100,3
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2016 januari 99,3
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2017 januari 103,5
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2018 januari 107,2
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2018 april 108,3
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2018 juli 108,3
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2018 oktober 110,0
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2019 januari* 110,4
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2019 april* 112,2
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2019 juli* 112,1
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2019 oktober* 112,5
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2020 januari* 115,9
4221 Civieltechnische werken en bouw. 2020 april* 114,8
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2012 januari 100,1
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2013 januari 104,8
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2014 januari 104,4
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2015 januari 99,6
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2016 januari 96,5
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2017 januari 100,6
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2018 januari 104,1
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2018 april 104,5
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2018 juli 107,5
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2018 oktober 109,5
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2019 januari* 108,0
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2019 april* 109,8
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2019 juli* 111,0
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2019 oktober* 110,7
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2020 januari* 113,3
4291 Waterbouwkundige werken en bouw. 2020 april* 111,5
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2012 januari 98,3
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2013 januari 104,2
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2014 januari 103,5
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2015 januari 99,6
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2016 januari 96,2
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2017 januari 100,1
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2018 januari 103,3
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2018 april 103,4
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2018 juli 105,3
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2018 oktober 107,5
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2019 januari* 105,4
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2019 april* 107,1
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2019 juli* 107,6
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2019 oktober* 108,3
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2020 januari* 110,2
4312 Bouwrijp maken van terreinen 2020 april* 108,1
4321 Elektrische installatie 2012 januari 99,3
4321 Elektrische installatie 2013 januari 99,6
4321 Elektrische installatie 2014 januari 98,9
4321 Elektrische installatie 2015 januari 100,1
4321 Elektrische installatie 2016 januari 99,1
4321 Elektrische installatie 2017 januari 103,5
4321 Elektrische installatie 2018 januari 103,8
4321 Elektrische installatie 2018 april 103,5
4321 Elektrische installatie 2018 juli 104,2
4321 Elektrische installatie 2018 oktober 104,3
4321 Elektrische installatie 2019 januari* 104,4
4321 Elektrische installatie 2019 april* 104,6
4321 Elektrische installatie 2019 juli* 105,1
4321 Elektrische installatie 2019 oktober* 105,0
4321 Elektrische installatie 2020 januari* 105,8
4321 Elektrische installatie 2020 april* 105,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens