Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Indicatie grondslag Leveringsvorm zorg Zorgzwaartepakket Perioden Personen met indicatie, op peildatum (aantal) Personen met indicatie, op peildatum, % (%)
Totaal personen Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2015 291.655 1,72
Totaal personen Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2016 295.300 1,73
Totaal personen Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2017 294.235 1,71
Totaal personen Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2018* 299.000 1,73
Somatische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2015 68.245 0,40
Somatische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2016 64.450 0,38
Somatische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2017 61.055 0,36
Somatische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2018* 59.220 0,34
Psychogeriatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2015 83.700 0,49
Psychogeriatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2016 85.815 0,50
Psychogeriatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2017 87.895 0,51
Psychogeriatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2018* 92.335 0,53
Psychiatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2015 9.480 0,06
Psychiatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2016 9.220 0,05
Psychiatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2017 8.495 0,05
Psychiatrische aandoening Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2018* 5.960 0,03
Lichamelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2015 22.775 0,13
Lichamelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2016 22.925 0,13
Lichamelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2017 23.350 0,14
Lichamelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2018* 25.500 0,15
Verstandelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2015 103.255 0,61
Verstandelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2016 108.420 0,63
Verstandelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2017 108.700 0,63
Verstandelijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2018* 111.010 0,64
Zintuiglijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2015 3.335 0,02
Zintuiglijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2016 3.325 0,02
Zintuiglijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2017 3.315 0,02
Zintuiglijke handicap Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2018* 3.305 0,02
Onbekend Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2015 865 0,01
Onbekend Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2016 1.145 0,01
Onbekend Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2017 1.425 0,01
Onbekend Totaal leveringsvorm zorg Totaal Wlz 2018* 1.670 0,01
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit meerdere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet.
Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat op peildatum een indicatie voor Wlz-zorg heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); uitgesplitst naar personen die Wlz-zorg in natura hebben afgenomen, Wlz-zorg hebben bekostigd uit een persoonsgebonden budget (pgb) en personen die (nog) geen Wlz-zorg hebben afgenomen. Dit is inclusief Wlz-indiceerbaren en partnerverblijf en exclusief personen die zorg in natura gebruiken vanuit een subsidieregeling. Enkel personen die op peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan worden meegenomen. De cijfers worden uitgesplitst naar indicatie grondslag, zorgzwaartepakket (zzp) en leveringsvorm zorg.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
De cijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief. Bij het verschijnen van een nieuw verslagjaar, worden de cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Wijzigingen per 8 november 2019:
De voorlopige cijfers voor 2018 zijn toegevoegd. De cijfers over de jaren 2015-2017 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Personen met indicatie, op peildatum
Het aantal personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg gefinancierd uit de Wlz. Wlz is een wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om personen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben.
Wlz-zorg wordt geïndiceerd en geleverd in zorgzwaartepakketten of zorgprofielen (zzp's). Deze zijn onderverdeeld in de sectoren Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg. De sector is vastgesteld op basis van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Het betreft uitsluitend personen die op peildatum in de BRP staan ingeschreven.
De peildatum is de tweede vrijdag van november.
Personen met indicatie, op peildatum, %
Het aantal personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg gefinancierd uit de Wlz, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie. Wlz is een wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om personen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben.
Wlz-zorg wordt geïndiceerd en geleverd in zorgzwaartepakketten of zorgprofielen (zzp's). Deze zijn onderverdeeld in de sectoren Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg. De sector is vastgesteld op basis van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Het betreft uitsluitend personen die op peildatum in de BRP staan ingeschreven.
De peildatum is de tweede vrijdag van november.