Ziekenhuisopnamen; sterfte, urgentie, diagnose-indelingen CCS en VTV

Ziekenhuisopnamen; sterfte, urgentie, diagnose-indelingen CCS en VTV

Geslacht Leeftijd Urgentie opname Diagnose Perioden Klinische opnamen en observaties Opnamen (aantal) Overledenen tijdens klinische opn./obs. Overledenen per 100 opnamen (per 100 opnamen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 90 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 45 0,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 45 0,0
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 15 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 15 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 15 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 45 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 25 0,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 45 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 10 0,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 45 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 15 0,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 35 0,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 20 0,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 15 0,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 20 0,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 10 0,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 10 0,0
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 85 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 5 0,0
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 85 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 85 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Totaal mannen en vrouwen 85 jaar of ouder Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 40 0,0
Mannen Totaal leeftijd Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 20 0,0
Mannen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 20 0,0
Mannen 0 tot 5 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen 0 tot 5 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen 0 tot 5 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen 5 tot 15 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen 5 tot 15 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen 5 tot 15 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen 15 tot 45 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 10 0,0
Mannen 15 tot 45 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 5 0,0
Mannen 15 tot 45 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 5 0,0
Mannen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 20 0,0
Mannen 45 tot 65 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 10 0,0
Mannen 45 tot 65 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 5 0,0
Mannen 65 tot 75 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 10 0,0
Mannen 65 tot 75 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 5 0,0
Mannen 65 tot 75 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 5 0,0
Mannen 75 tot 85 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 5 0,0
Mannen 75 tot 85 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen 75 tot 85 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen 85 jaar of ouder Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen 85 jaar of ouder Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Mannen 85 jaar of ouder Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 45 0,0
Vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 20 0,0
Vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 25 0,0
Vrouwen 0 tot 5 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 0 tot 5 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 0 tot 5 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 5 tot 15 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 5 tot 15 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 5 tot 15 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 15 tot 45 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 15 0,0
Vrouwen 15 tot 45 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 5 0,0
Vrouwen 15 tot 45 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 10 0,0
Vrouwen 45 tot 65 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 15 0,0
Vrouwen 45 tot 65 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 10 0,0
Vrouwen 45 tot 65 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 10 0,0
Vrouwen 65 tot 75 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 10 0,0
Vrouwen 65 tot 75 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 5 0,0
Vrouwen 65 tot 75 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 5 0,0
Vrouwen 75 tot 85 jaar Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 75 tot 85 jaar Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 75 tot 85 jaar Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 85 jaar of ouder Totaal opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 85 jaar of ouder Acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Vrouwen 85 jaar of ouder Niet-acute opnamen 12.3 Psoriasis 2019* 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en langdurige observaties zonder overnachting) en het aantal sterfgevallen tijdens deze ziekenhuisopnamen van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, urgentie van de opname en diagnose volgens de
diagnose-indeling 'Clinical Classifications Software' (CCS) van de Amerikaanse Agency for Healthcare Research and Quality en volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2021:
De voorlopige cijfers van 2018 zijn vervangen door definitieve cijfers, en voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2020 en 2021 worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Klinische opnamen en observaties
Klinische opnamen en observaties
Opnamen
Klinische opnamen en observaties
Overledenen tijdens klinische opn./obs.
Overledenen tijdens klinische opname of observatie
Overledenen per 100 opnamen
Overledenen per 100 opnamen