Ziekenhuisopnamen; sterfte, urgentie, diagnose-indelingen CCS en VTV

Ziekenhuisopnamen; sterfte, urgentie, diagnose-indelingen CCS en VTV

Geslacht Leeftijd Urgentie opname Diagnose Perioden Klinische opnamen en observaties Opnamen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2015 1.822.505
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2016 1.809.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2017 1.725.835
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2018 1.669.375
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2019 1.643.375
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2020 1.450.535
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2021 1.482.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen Totaal alle diagnosen 2022* 1.495.355
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2015 280.175
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2016 282.155
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2017 274.975
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2018 263.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2019 263.920
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020 240.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2021 241.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2022* 241.785
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2015 146.105
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2016 147.720
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2017 137.595
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2018 137.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2019 131.345
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2020 84.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2021 82.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2022* 104.695
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen Totaal alle diagnosen 2015 1.044.955
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen Totaal alle diagnosen 2016 1.054.595
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen Totaal alle diagnosen 2017 1.027.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen Totaal alle diagnosen 2018 1.017.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen Totaal alle diagnosen 2019 1.012.495
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen Totaal alle diagnosen 2020 941.095
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen Totaal alle diagnosen 2021 977.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen Totaal alle diagnosen 2022* 976.165
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2015 192.525
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2016 199.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2017 197.345
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2018 188.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2019 190.725
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020 179.590
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2021 180.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2022* 179.355
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2015 113.685
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2016 118.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2017 112.360
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2018 116.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2019 112.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2020 73.205
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2021 72.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2022* 93.515
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen Totaal alle diagnosen 2015 777.550
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen Totaal alle diagnosen 2016 754.915
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen Totaal alle diagnosen 2017 698.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen Totaal alle diagnosen 2018 651.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen Totaal alle diagnosen 2019 630.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen Totaal alle diagnosen 2020 509.440
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen Totaal alle diagnosen 2021 505.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen Totaal alle diagnosen 2022* 519.185
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2015 87.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2016 82.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2017 77.630
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2018 75.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2019 73.195
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2020 61.310
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2021 61.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 9 Totaal zkt. van hart- en vaatstelsel 2022* 62.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2015 32.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2016 29.140
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2017 25.235
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2018 21.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2019 18.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2020 11.325
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2021 9.925
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Niet-acute opnamen 10 Totaal zkt. van de ademhalingsorganen 2022* 11.175
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en langdurige observaties zonder overnachting) en het aantal sterfgevallen tijdens deze ziekenhuisopnamen van personen die op enig moment in het kalenderjaar ingeschreven waren in de Basisregistratie Personen (BRP).

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, urgentie van de opname en diagnose volgens de
diagnose-indeling 'Clinical Classifications Software' (CCS) van de Amerikaanse Agency for Healthcare Research and Quality en volgens de hoofd- en subgroepen van de diagnose-indeling ontwikkeld voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) van het RIVM.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015.

Status van de cijfers:
Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 mei 2024:
De voorlopige cijfers van 2020 en 2021 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers over 2023 worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Klinische opnamen en observaties
Klinische opnamen en observaties
Opnamen
Klinische opnamen en observaties