Woonlasten huishoudens; kenmerken woning, regio

Woonlasten huishoudens; kenmerken woning, regio

Eigenaar/huurder Woningkenmerken Marges Regio's Perioden Woonlasten Totaal woonlasten (euro) Woonquote (%)
Totaal Totaal woningen Waarde Nederland 2021 841 28,6
Totaal Totaal woningen Waarde Noord-Nederland (LD) 2021 760 28,7
Totaal Totaal woningen Waarde Oost-Nederland (LD) 2021 828 27,9
Totaal Totaal woningen Waarde West-Nederland (LD) 2021 871 29,1
Totaal Totaal woningen Waarde Zuid-Nederland (LD) 2021 823 27,9
Totaal Totaal woningen Waarde Groningen (PV) 2021 760 30,6
Totaal Totaal woningen Waarde Friesland (PV) 2021 740 27,6
Totaal Totaal woningen Waarde Drenthe (PV) 2021 787 28,0
Totaal Totaal woningen Waarde Overijssel (PV) 2021 809 28,3
Totaal Totaal woningen Waarde Flevoland (PV) 2021 815 27,1
Totaal Totaal woningen Waarde Gelderland (PV) 2021 841 27,8
Totaal Totaal woningen Waarde Utrecht (PV) 2021 896 27,9
Totaal Totaal woningen Waarde Noord-Holland (PV) 2021 908 30,3
Totaal Totaal woningen Waarde Zuid-Holland (PV) 2021 845 28,8
Totaal Totaal woningen Waarde Zeeland (PV) 2021 757 26,7
Totaal Totaal woningen Waarde Noord-Brabant (PV) 2021 845 27,9
Totaal Totaal woningen Waarde Limburg (PV) 2021 775 28,1
Totaal Totaal woningen Waarde Oost-Groningen (CR) 2021 744 29,0
Totaal Totaal woningen Waarde Delfzijl en omgeving (CR) 2021 719 29,4
Totaal Totaal woningen Waarde Overig Groningen (CR) 2021 769 31,2
Totaal Totaal woningen Waarde Noord-Friesland (CR) 2021 734 28,2
Totaal Totaal woningen Waarde Zuidwest-Friesland (CR) 2021 726 26,0
Totaal Totaal woningen Waarde Zuidoost-Friesland (CR) 2021 761 27,8
Totaal Totaal woningen Waarde Noord-Drenthe (CR) 2021 809 28,0
Totaal Totaal woningen Waarde Zuidoost-Drenthe (CR) 2021 756 27,9
Totaal Totaal woningen Waarde Zuidwest-Drenthe (CR) 2021 792 27,9
Totaal Totaal woningen Waarde Noord-Overijssel (CR) 2021 813 27,3
Totaal Totaal woningen Waarde Zuidwest-Overijssel (CR) 2021 790 27,7
Totaal Totaal woningen Waarde Twente (CR) 2021 811 29,0
Totaal Totaal woningen Waarde Veluwe (CR) 2021 868 27,5
Totaal Totaal woningen Waarde Achterhoek (CR) 2021 832 27,3
Totaal Totaal woningen Waarde Arnhem/Nijmegen (CR) 2021 815 28,3
Totaal Totaal woningen Waarde Zuidwest-Gelderland (CR) 2021 865 27,8
Totaal Totaal woningen Waarde Utrecht (CR) 2021 896 27,9
Totaal Totaal woningen Waarde Kop van Noord-Holland (CR) 2021 785 26,2
Totaal Totaal woningen Waarde Alkmaar en omgeving (CR) 2021 866 27,8
Totaal Totaal woningen Waarde IJmond (CR) 2021 828 27,5
Totaal Totaal woningen Waarde Agglomeratie Haarlem (CR) 2021 1.005 29,1
Totaal Totaal woningen Waarde Zaanstreek (CR) 2021 874 29,1
Totaal Totaal woningen Waarde Groot-Amsterdam (CR) 2021 923 32,4
Totaal Totaal woningen Waarde Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021 1.027 30,5
Totaal Totaal woningen Waarde Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021 879 28,5
Totaal Totaal woningen Waarde Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 877 30,2
Totaal Totaal woningen Waarde Delft en Westland (CR) 2021 855 30,8
Totaal Totaal woningen Waarde Oost-Zuid-Holland (CR) 2021 849 26,7
Totaal Totaal woningen Waarde Groot-Rijnmond (CR) 2021 815 28,5
Totaal Totaal woningen Waarde Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021 835 26,9
Totaal Totaal woningen Waarde Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 771 26,8
Totaal Totaal woningen Waarde Overig Zeeland (CR) 2021 752 26,6
Totaal Totaal woningen Waarde West-Noord-Brabant (CR) 2021 842 28,2
Totaal Totaal woningen Waarde Midden-Noord-Brabant (CR) 2021 819 28,3
Totaal Totaal woningen Waarde Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021 855 26,9
Totaal Totaal woningen Waarde Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021 855 28,1
Totaal Totaal woningen Waarde Noord-Limburg (CR) 2021 791 26,8
Totaal Totaal woningen Waarde Midden-Limburg (CR) 2021 788 27,0
Totaal Totaal woningen Waarde Zuid-Limburg (CR) 2021 763 29,0
Totaal Totaal woningen Waarde Flevoland (CR) 2021 815 27,1
Totaal Totaal woningen Waarde Alkmaar 2021 804 27,1
Totaal Totaal woningen Waarde Almere 2021 813 26,2
Totaal Totaal woningen Waarde Alphen aan den Rijn 2021 845 27,6
Totaal Totaal woningen Waarde Amersfoort 2021 917 28,5
Totaal Totaal woningen Waarde Amsterdam 2021 934 34,7
Totaal Totaal woningen Waarde Apeldoorn 2021 861 26,6
Totaal Totaal woningen Waarde Arnhem 2021 742 28,4
Totaal Totaal woningen Waarde Breda 2021 877 29,8
Totaal Totaal woningen Waarde Delft 2021 785 35,9
Totaal Totaal woningen Waarde Dordrecht 2021 800 26,8
Totaal Totaal woningen Waarde Ede 2021 834 25,4
Totaal Totaal woningen Waarde Eindhoven 2021 821 30,2
Totaal Totaal woningen Waarde Emmen 2021 720 28,2
Totaal Totaal woningen Waarde Enschede 2021 780 33,2
Totaal Totaal woningen Waarde 's-Gravenhage (gemeente) 2021 860 32,0
Totaal Totaal woningen Waarde Groningen (gemeente) 2021 765 33,8
Totaal Totaal woningen Waarde Haarlem 2021 971 29,6
Totaal Totaal woningen Waarde Haarlemmermeer 2021 909 27,0
Totaal Totaal woningen Waarde 's-Hertogenbosch 2021 908 28,5
Totaal Totaal woningen Waarde Leeuwarden 2021 713 29,5
Totaal Totaal woningen Waarde Leiden 2021 808 31,8
Totaal Totaal woningen Waarde Maastricht 2021 789 35,6
Totaal Totaal woningen Waarde Nijmegen 2021 783 29,5
Totaal Totaal woningen Waarde Rotterdam 2021 791 30,8
Totaal Totaal woningen Waarde Tilburg 2021 795 30,9
Totaal Totaal woningen Waarde Utrecht (gemeente) 2021 881 30,9
Totaal Totaal woningen Waarde Venlo 2021 812 28,4
Totaal Totaal woningen Waarde Westland 2021 924 25,8
Totaal Totaal woningen Waarde Zaanstad 2021 889 29,8
Totaal Totaal woningen Waarde Zoetermeer 2021 828 25,9
Totaal Totaal woningen Waarde Zwolle 2021 822 28,1
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Nederland 2021 836 28,4
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Noord-Nederland (LD) 2021 746 28,1
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Oost-Nederland (LD) 2021 818 27,5
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval West-Nederland (LD) 2021 863 28,8
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Zuid-Nederland (LD) 2021 813 27,5
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Groningen (PV) 2021 734 29,2
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Friesland (PV) 2021 717 26,6
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Drenthe (PV) 2021 761 26,9
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Overijssel (PV) 2021 793 27,6
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Flevoland (PV) 2021 789 26,0
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Gelderland (PV) 2021 826 27,3
Totaal Totaal woningen Ondergrens 95%-interval Utrecht (PV) 2021 878 27,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de woonlasten van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen. Huishoudens die (tijdelijk) gratis in een huis wonen zijn hierbij niet meegenomen. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van de woning en de regio. Bij gemeenten zijn alleen de gemeenten die in 2018 meer dan 100.000 inwoners hadden opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 november 2022:
Grenzen scheefhuur 2021 zijn aangepast in de onderwerpen.

Wijzigingen per 9 juni 2022:
Definitieve cijfers 2021 opgenomen.
De cijfers over 2012, 2015 en 2018 zijn gereviseerd in verband met nieuwe rekenmethode en aanpassing woningbeleid aan regelgeving 2021.
Vanwege een verschuiving van de standaardcodering wordt deze tabel een herontwerp.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over verslagjaar 2024 komen beschikbaar in 2025.

Toelichting onderwerpen

Woonlasten
Totaal woonlasten
Het gemiddelde totale bedrag aan woonkosten, zoals huur- of hypotheeklasten, inclusief de bijkomende woonuitgaven zoals: onroerendzaakbelasting, premies voor woonverzekeringen, rioolrechten, gas, water, electra.
Woonquote
Gemiddelde percentage van het besteedbaar huishoudinkomen dat besteed wordt aan woonlasten.
Het gehanteerde inkomen bij het WoON betreft het gecorrigeerde besteedbaar inkomen volgens de BZK-definitie (vromhh_r), exclusief alle inkomensposten in verband met wonen dus exclusief huurtoeslag, koopsubsidie, hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait met daaraan gekoppeld belastingvoordeel.