Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning

Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning

Eigenaar/huurder Huishoudkenmerken Woningkenmerken Marges Perioden Woonlasten Totaal woonlasten (euro) Woonlasten Netto woonuitgaven (euro) Woonlasten Bijkomende woonlasten (euro) Woonquote (%) Scheefhuur Geen scheefhuur (%) Scheefhuur Goedkope scheefhuur (%) Scheefhuur Dure scheefhuur (%)
Totaal Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2012 863 641 222 34,0 . . .
Totaal Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2015 839 627 212 33,0 . . .
Totaal Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2018 864 653 211 32,6 . . .
Eigenaar Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2012 1.047 794 253 32,5 . . .
Eigenaar Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2015 966 728 238 29,4 . . .
Eigenaar Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2018 989 753 236 29,0 . . .
Huurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2012 591 416 175 36,2 67,3 24,5 8,3
Huurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2015 648 476 172 38,5 67,5 18,5 14,0
Huurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2018 675 502 173 38,1 72,8 15,5 11,7
Huurt woning van particulier verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2012 743 560 183 40,8 62,8 22,8 14,4
Huurt woning van particulier verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2015 812 629 183 42,2 66,8 16,5 16,7
Huurt woning van particulier verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2018 842 661 181 42,6 71,0 13,6 15,4
Huurt woning van sociaal verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2012 549 376 173 34,9 68,5 24,9 6,6
Huurt woning van sociaal verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2015 597 429 169 37,3 67,8 19,1 13,2
Huurt woning van sociaal verhuurder Particuliere huishoudens Totaal woningen Waarde 2018 606 436 170 36,3 73,5 16,3 10,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de woonlasten van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen. Huishoudens die (tijdelijk) gratis in een huis wonen zijn hierbij niet meegenomen. De cijfers worden gepresenteerd voor zowel eigenaren als huurders en kunnen verder worden uitgesplitst naar verschillende kenmerken van het huishouden en de woning.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 april 2019:
Nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over verslagjaar 2021 komen beschikbaar in 2022.

Toelichting onderwerpen

Woonlasten
Totaal woonlasten
Het gemiddelde totale bedrag aan woonkosten, zoals huur- of hypotheeklasten, inclusief de bijkomende woonuitgaven zoals: onroerendzaakbelasting, premies voor woonverzekeringen, rioolrechten, gas, water, electra.
Netto woonuitgaven
Bij huurders betreft dit het huurbedrag verminderd met de eventuele huurtoeslag. Bij eigenaren betreft dit de hypotheeklasten, maar ook de OZB belasting, opstalverzekering, onderhoudskosten en indien van toepassing de erfpacht.
Bijkomende woonlasten
Woonlasten die ieder zelfstandig huishouden heeft, zowel huurders als eigenaren. Dit betreft de belastingen geheven door de gemeenten en de openbare lichamen en de kosten van energie en waterverbruik.
Woonquote
Gemiddelde percentage van het besteedbaar huishoudinkomen dat besteed wordt aan woonlasten.
Het gehanteerde inkomen bij het WoON betreft het besteedbaar inkomen volgens de CBS-definitie, exclusief alle inkomensposten in verband met wonen dus exclusief huurtoeslag, koopsubsidie, hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait met daaraan gekoppeld belastingvoordeel.
Scheefhuur
Geen scheefhuur
Het huishouden huurt een woning met een huur die past bij het inkomen.
Goedkope scheefhuur
Het huishouden heeft een belastbaar inkomen boven de lage inkomensgrens van het inkomensafhankelijke huurbeleid en een bruto huur onder de liberalisatiegrens. De liberalisatiegrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en lag bij WoON2012 op € 664,66, bij WoON2015 op € 699,48 en bij WoON 2018 op € 710,68.
Dure scheefhuur
Het huishouden komt op grond van zijn inkomen, huishoudsamenstelling en leeftijd in aanmerking voor huurtoeslag, en heeft een bruto huur boven de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor 1 en 2 persoonshuishoudens is in WoON2012 een grens gehanteerd van € 525,37, in WoON2015 een grens van € 556,82 en in WoON 2018 een grens van € 597,30. Voor huishoudens met meer dan 2 personen lagen de grenzen in deze WoONonderzoeken op respectievelijk € 561,98, € 596,75 en € 640,14.